Reklama
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  4
Kurs funta:  5.08
Kurs franka:  4.47
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.39
Cena ON:  6.39
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  4
Kurs funta:  5.08
Kurs franka:  4.47
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.39
Cena ON:  6.39
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

pkb jak obliczyć

USA: W II odczycie PKB w III kwartale wzrósł o 2,1% w ujęciu zanualizowanym (SAAR). Konsensus rynkowy oczekiwał +2,2% wobec 2% w I wyliczeniu.

USA: W sprzedaży nowych domów nic nowego. Obserwujemy delikatne przyspieszenie sprzedaży - spójne ze średnioterminowym trendem, ale nic ponad to. Ceny rosną nadal szybko, zapasy domów utrzymują się na niskim poziomie (powrót statystyki zapasów do poziomów sprzed krótkookresowego boomu to głównie efekt zmniejszenia wolumenu bieżącej sprzedaży, w której zapasy są wyrażone).

Garść newsów makroekonomicznych – najniższy poziom nowo-bezrobotnych w USA od początku pandemii - 1

Garść newsów makroekonomicznych – najniższy poziom nowo-bezrobotnych w USA od początku pandemii - 1

Garść newsów makroekonomicznych – najniższy poziom nowo-bezrobotnych w USA od początku pandemii - 2

Garść newsów makroekonomicznych – najniższy poziom nowo-bezrobotnych w USA od początku pandemii - 2

Reklama

Garść newsów makroekonomicznych – najniższy poziom nowo-bezrobotnych w USA od początku pandemii - 3

Garść newsów makroekonomicznych – najniższy poziom nowo-bezrobotnych w USA od początku pandemii - 3

USA: Liczba nowo-zarejestrowanych bezrobotnych sięgnęła 199tys. 4-ro tygodniowa średnia plasuje się na poziomie 250tys. i jest to najniższy poziom od początku pandemii. Jednorazowa skala spadku rejestracji krótkoterminowo przeszacowuje tempo spadku, jednak prawdopodobnie jeszcze w tym roku statystyki rejestrowanego bezrobocia (nowy napływ) sięgną poziomów sprzed pandemii. Liczba kontynuowanych świadczeń plasuje się w okolicach 2000 vs 1700 przed pandemią. Tu postęp jest nieco mniejszy, ale również wyraźny. Ostatnie "Minutes" Fed sugerują, że osiągnięcie przed-pandemicznych poziomów aktywności zawodowej nie będzie możliwe. Stąd też naszym scenariuszem bazowym jest podwyżka stóp procentowych w II połowie 2022. Wszelkie rozbieżności statystyk rynku pracy osiągnięte do tego czasu zostaną przez FOMC uznane za strukturalne i tym samym ich dalszej poprawy działaniami monetarnymi nie da się uzyskać bez nadmiernych kosztów na innych obszarach.

Garść newsów makroekonomicznych – najniższy poziom nowo-bezrobotnych w USA od początku pandemii - 4

Garść newsów makroekonomicznych – najniższy poziom nowo-bezrobotnych w USA od początku pandemii - 4

Garść newsów makroekonomicznych – najniższy poziom nowo-bezrobotnych w USA od początku pandemii - 5

Garść newsów makroekonomicznych – najniższy poziom nowo-bezrobotnych w USA od początku pandemii - 5

USA: Indeks wniosków na kredyty hipoteczne powoli pnie się do góry.

Reklama

Garść newsów makroekonomicznych – najniższy poziom nowo-bezrobotnych w USA od początku pandemii - 6

Garść newsów makroekonomicznych – najniższy poziom nowo-bezrobotnych w USA od początku pandemii - 6

Niemcy: "Podczas wtorkowego spotkania z liderami powstającej koalicji, Angela Merkel nalegała na wprowadzenie dwutygodniowego lockodownu, jednak liderzy odrzucili taką możliwość." Źródło: Bild, cytat za Reuters.

Niemcy: Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł w listopadzie 96,5 pkt. wobec 97,7 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 96,7 pkt.

Garść newsów makroekonomicznych – najniższy poziom nowo-bezrobotnych w USA od początku pandemii - 7

Garść newsów makroekonomicznych – najniższy poziom nowo-bezrobotnych w USA od początku pandemii - 7

Polska: Podaż pieniądza M3 wzrosła w październiku o 8,6% r/r, czyli dokładnie o tyle samo, co we wrześniu. Konsensus rynkowy oczekiwał +8,3% r/r.

Reklama

Twitter Post

https://twitter.com/mbank_research/status/1463770950164488192 

Twitter Post 

https://twitter.com/mbank_research/status/1463770975426822146 

Kraska (MZ): "Jesteśmy blisko szczytu zakażeń. Powinniśmy go osiągnąć w nadchodzącym tygodniu". Wiceminister dodał, że stan pacjentów zgłaszających się szpitali jest gorszy niż było to w poprzednich falach epidemii. Rokowania ich często są złe. Cytat za PAP Biznes.

Reklama

Niedzielski (MZ): "Jeżeli liczba zakażeń nie zacznie spadać, możliwe zaostrzenie restrykcji od grudnia". Cytat za PAP Biznes.

Czytaj więcej