Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

limity w IKZE

Nie ważne, czy masz osiemnaście, dwadzieścia osiem, czy czterdzieści lat, każdy moment jest dobry, żeby myśleć o emeryturze. Nigdy nie jest za wcześnie, więc naprawdę warto się nad tym tematem zastanowić. Ostatnio mówiliśmy o trzech filarach, na których opiera się polski system emerytalny. Dziś pod lupę weźmiemy trzeci, czy też po nadchodzących zmianach drugi filar, czyli dobrowolne, niepaństwowe instrumenty finansowe pozwalające na gromadzenie i reinwestowanie oszczędności emerytalnych.

Z artykułu dowiesz się:

  • jak działa trzeci filar emerytalny,

  • czym są IKE, IKZE, PPK i czy warto się nimi zainteresować.

Jakie mam opcje?

Po krótce chciałbym ci dziś przedstawić kilka możliwości, które są obecnie dostępne na rynku. W kolejnych odcinkach weźmiemy je dokładniej pod lupę – nasze dzisiejsze spotkanie potraktujmy jako swoisty wstęp do tego tematu. Opcji jest jak wspominałem kilka, dziś omówimy PPK, IKE i IKZE.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Definicja

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania emerytalnego. Wspólnymi siłami tworzą go pracownik, czyli ty, pracodawca, oraz państwo. System pojawił się całkiem niedawno, bo powołany był ustawą z czwartego października 2018, która w życie weszła pierwszego stycznia 2019. Nadzór nad systemem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Z poprzedniego odcinka wiesz, że trzeci filar jest dobrowolny. PPK natomiast ma ustawowy nakaz powszechności, według którego każdy pracownik w wieku 18-55 lat musi być automatycznie zapisany do PPK przez swojego pracodawcę. Jeśli komuś jednak to nie odpowiada, to w każdym momencie może złożyć wniosek o wypisanie z Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Reklama

Tematowi PPK poświęcimy jeden z nadchodzących odcinków, ale warto w skrócie omówić sposób jego działania.

Co miesiąc pracodawca na nasze konto PPK wpłacał będzie ze swoich pieniędzy 1,5% wartości naszego wynagrodzenia. Oprócz tego z naszej pensji będzie obcinane również 2%, które również powędrują na ów konto. Do tego dochodzą dopłaty od państwa – na przykład  powitalna w wysokości 250zł. Następnie środki te są inwestowane – pieczę nad nimi sprawuje instytucja finansowa wybrana przez pracodawcę. Środki trafiają do nas po 60 roku życia.

działanie PPK

działanie PPK

 

IKE - Indywidualne konto emerytalne

Inną formą dobrowolnego ubezpieczenia społecznego jest Indywidualne konto emerytalne, czyli IKE. Pozwala ono uniknąć nam zapłacenia tak zwanego „podatku Belki”, czyli 19% podatku od dochodów kapitałowych. Jak już pewnie wiecie, jeśli założymy sobie lokatę, konto oszczędnościowe, czy sprzedamy z zyskiem akcje na giełdzie, to od wypracowanego zysku będziemy musieli ów podatek zapłacić. I tak jak wspomniałem, IKE pozwala nam na „bezkarne” gromadzenie zysków bez odprowadzania dziewiętnastoprocentowej daniny.

Jak to działa i gdzie jest haczyk?

W dużym uproszczeniu IKE potraktować można jako swoiste opakowanie dla wybranego przez nas instrumentu finansowego. Może to być wspomniana lokata, konto oszczędnościowe, czy rachunek maklerski za pomocą którego będziemy kupowali i sprzedawali akcje. Każdy, kto ukończył szesnasty rok życia może sobie takie IKE otworzyć. IKE możecie otworzyć w wielu bankach – każdy może posiadać tylko jeden taki rachunek.

Istnieją dwa istotne „haczyki”, o których trzeba pamiętać

Reklama

Po pierwsze, istnieje odgórnie przez państwo narzucony limit środków, jakie każdego roku możemy na takie konto wpłacić. W 2020 roku było to dokładnie 15 681,00 zł. Kwota ta jest wyliczana w ten sposób, aby nie przekroczyła trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Drugim haczykiem jest fakt, że aby faktycznie uchronić się przed 19% podatkiem belki nie możemy wypłacić środków zebranych na IKE przed ukończeniem sześćdziesiątego roku życia. Jeśli będziemy potrzebowali skorzystać z tych środków wcześniej mamy taką możliwość, nic nam tego nie blokuje, ale jak widać nie byłoby to do końca opłacalne.

 

Czym jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego działa na zasadach bardzo podobnych do omawianego przed momentem IKE. Co więcej, nasze wpłaty na IKZE możemy odliczyć od podatku dochodowego, deklarując je w corocznym rozliczeniu PIT. Tu oczywiście też są pewne ograniczenia - według obowiązującego w IKZE limitu ulga podatkowa w 2020 roku może wynieść maksymalnie 1066,31 zł w przypadku pierwszego progu podatkowego, 2007,17 zł w drugim progu podatkowym oraz 1191,76 w przypadku podatku liniowego.
W IKZE uniknąć możemy podatku Belki, ale tylko jeśli nie wypłacimy środków przed ukończeniem 65 roku życia i przynajmniej pięciu latach od rozpoczęcia oszczędzania. Nie oznacza to jednak, że nie zapłacimy żadnego podatku – nawet, jeśli spełnimy te warunki, będziemy musieli oddać 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. Wydaje się to być kiepskim interesem, ale trzeba pamiętać, że co roku środki z IKZE pozwalają nam obniżyć wysokość podatku.
Tu również mamy do czynienia z limitem wpłat, ten uzależniony jest od wysokości przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. W 2020 roku wynosi ono 5367,71 zł, wobec czego limit IKZE to 6272,40 zł.


A może jeszcze inaczej?

Oprócz wyżej wymienionych sposobów o emerytalne zaplecze możemy zadbać całkowicie na własną rękę. Sposobów jest bardzo dużo – jedni odkładają gotówkę do szuflady, czego absolutnie nie polecam, inni inwestują w dzieła sztuki, spółki dywidendowe, czy nieruchomości. W ramach naszego cyklu będziemy starali się przyjrzeć najpopularniejszym opcjom i mam nadzieje uda nam się pomóc wam w zbudowaniu skrojonego na waszą miarę portfela emerytalnego.

Reklama

 

 

Czytaj więcej

Artykuły związane z limity w IKZE