Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

kurs euro kurs dolara

Dziś o godz. 10:00 przedstawione zostaną wstępne wyliczenia indeksów PMI dla strefy euro w czerwcu. Według konsensusu prognoz wskaźnik dla usług wzrósł do 57,4 pkt z 55,2 pkt, a realizacja tych oczekiwań oznaczałaby przyspieszenie poprawy w tym sektorze wraz z łagodzeniem obostrzeń. Mediana prognoz dla przemysłu wynosi natomiast 62,3 pkt, co oznacza niewielki spadek względem maja, gdy odnotowano 63,1 pkt. Uwarunkowania popytowe koniunktury w przemyśle pozostają bardzo dobre, a szybsze ożywienie hamowane jest przez zatory w łańcuchach dostaw.

§  CZ: 

Dziś poznamy decyzję Narodowego Banku Czeskiego dotyczącą polityki pieniężnej. Według konsensusu czerwcowe posiedzenie przyniesie podniesienie głównej stopy procentowej o 0,25 pkt proc. z 0,25% do 0,50%. Na zacieśnienie polityki pieniężnej w Czechach wskazywały niedawne wypowiedzi przedstawicieli tamtejszego banku centralnego.

Wydarzenia i komentarze

§  PL: 

Sprzedaż detaliczna towarów wzrosła w maju o 13,9% r/r, po wzroście o 21,1% r/r w kwietniu. Za spowolnienie wzrostu r/r odpowiada mniej korzystny efekt bazy odniesienia z ub. roku. Natomiast miesięczna dynamika po korekcie sezonowej wyniosła 12,2% m/m wobec -6,8% m/m w kwietniu, potwierdzając dynamiczne ożywienie w handlu detalicznym wraz z odmrożeniem galerii handlowych. Ze względu na jeszcze mniej korzystny efekt bazy statystycznej dynamika r/r sprzedaży detalicznej dalej obniży się w czerwcu. Dane te wspierają naszą prognozę wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych (obejmuje ona nie tylko towary, ale też usługi), wynoszącą dla 2Q br. 14,0% r/r. Oznacza to, że spożycie indywidualne najprawdopodobniej odrobi straty wywołane pandemią do końca 2Q br.

§  PL:

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w maju o 4,7% r/r wobec spadku o 4,2% r/r w kwietniu. Poprawa rocznej dynamiki produkcji budowlanej to częściowo efekt niskiej bazy odniesienia z roku ubiegłego. Niemniej dane po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych, które wskazały na wzrost produkcji o 3,9% względem kwietnia potwierdzają odbudowę kondycji sektora po słabym początku roku. Jest to też trzeci z rzędu miesiąc dynamicznego wzrostu produkcji budowlano-montażowej względem miesiąca poprzedniego. Perspektywy budownictwa poprawiły się w ostatnich miesiącach i wpisują się w obraz odradzania aktywności inwestycyjnej.

§  HU: 

Reklama

Narodowy Bank Węgier podniósł główną stopę procentową do 0,9% z 0,6%, a więc nieco więcej niż wskazywał konsensus rynkowy (podwyżka o 0,25 pkt proc.). Skala podwyżki oznacza, że podstawowa stopa powróciła do poziomu sprzed pandemii. Pozostałe stopy procentowe nie uległy zmianie, w szczególności depozytowa stopa overnight pozostała na poziomie -0,05%. Bank centralny na Węgrzech jako pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej rozpoczął zacieśnianie polityki pieniężnej od wybuchu pandemii. W komunikacie po posiedzeniu napisano, że „w ocenie Rady MNB uzasadnione jest uruchomienie cyklu podwyżek stóp procentowych, aby zapewnić stabilność cen, zapobiec trwałym skutkom zagrożeń dla perspektyw inflacji oraz zakotwiczyć oczekiwania inflacyjne." Obecnie oczekiwania rynkowe wskazują, na wzrost stopy bazowej do końca tego roku o 0,50-0,60 pkt proc., co najprawdopodobniej nie będzie oznaczało końca komunikowanego cyklu zacieśniania warunków monetarnych na Węgrzech.

Rynki na dziś

Po wczorajszej podwyżce stóp procentowych na Węgrzech dziś na podobny ruch zdecydują się prawdopodobnie Czechy. Mimo, iż oznacza to odmienne podejście do polityki pieniężnej pomiędzy Polską a wspomnianymi państwami regionu to liczymy na niewielkie aprecjację także i złotego na zasadzie transakcji koszykowej oraz wzmocnieniu oczekiwań na analogiczne ruchy w przyszłości ze strony krajowej Rady Polityki Pieniężnej. Dziś liczymy także na nieco więcej zmienności na rynku eurodolara. Dobrym argumentem ku temu będą publikacje wstępnych indeksów PMI w usługach i przemyśle dla strefy euro i USA.

Rynek krajowy

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami we wtorek złoty pozostawał niewrażliwy na zestaw danych z krajowej gospodarki (sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa) natomiast zmiany wyceny polskiej waluty wywołała decyzja banku centralnego Węgier. MNB silniejszym od oczekiwań ruchem zdecydował o uruchomieniu cyklu podwyżek stóp procentowych „aby zapewnić stabilność cen, zapobiec trwałym skutkom zagrożeń dla perspektyw inflacji oraz zakotwiczyć oczekiwania inflacyjne.”

W rezultacie silnie na wartości zyskał węgierski forint,

ale pośrednio – na co wskazywaliśmy - aprecjacja towarzyszyła także polskiemu złotemu. Liczymy bowiem, iż fakt rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych w regionie (dziś na podobny krok zdecydują się prawdopodobnie także Czechy) sprawi, że niewielkiemu nasileniu ulegną także rynkowe oczekiwania co do Polski. Na krajowym rynku długu wtorek przyniósł wyraźny wzrost dochodowości długiego końca krzywej, który sięgnął aż 8 bps i poziomu 1,83%. O ile wczoraj doszło także do zwyżki obligacji rynków bazowych, to jednak w skali, która nie uzasadniała aż tak silnego ruchu polskiej 10-latki. Przeceną notowania krajowego długu zareagowały natomiast na informację, iż Ministerstwo Finansów na jutrzejszym przetargu zamiany sprzeda papiery OK0423, PS1026, WZ1126, WZ1131 i DS0432, a odkupi –mało rozbudowany zestaw - serii PS0721, DS1021 i PS0422.

Rynki zagraniczne

EURUSD: Wzrostowa korekta techniczna, którą uzasadniała siła ruchu spadkowego, niespecjalnie chce się zrealizować. W rezultacie kurs EUR/USD fluktuuje wokół poziomu 1,19 z zachowaniem niewielkiej zmienności. Ograniczonym ruchom sprzyja ponadto ubogie kalendarium istotnych danych (to zmieni się dopiero dzisiaj wraz z publikacjami wstępnych indeksów PMI). W fazę trendu bocznego weszły także notowania pary EUR/CHF, które wróciły na lubiane przez siebie w poprzednim miesiącu terytoria tj. okolice bariery 1,0950. Wtorek na rynkach długu to dalsza zwyżka dochodowości obligacji bazowych. Bund i 10-latka USA solidarnie zwyżkowały o 2 bps odpowiednio do poziomu -0,16% i 1,49%, co w naszej mierze najpewniej ma uwarunkowanie we wskazaniach technicznych aniżeli stricte fundamentalnych.

Czytaj więcej