Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

kurs euro dzisiaj

Po szaleńczej środzie i równie mocnym czwartku, w piątek rynki nieco zwalniają tempo. Kwestia wyborów w USA nadal pozostaje nierozstrzygnięta - wprawdzie Joe Biden jest bliżej zdobycia upragnionych 270 głosów elektorskich, ale nadal kilka stanów jest w grze, głosy są liczone, a różnice w poparciu dla obu kandydatów są niewielkie. To Georgia, Nevada, Arizona, Pensylwania i Karolina Północna. Wyniki na pewno nie zejdą dzisiaj, co sprawia, że część inwestorów może chcieć zrealizować zyski przed weekendem. Zwłaszcza, że wczorajszy przekaz z FED nie wniósł wiele - Jerome Powell zapewnił tylko, że bank centralny pozostanie bardzo elastyczny i będzie szybko reagował w razie potrzeby. To teoretycznie pozostawia furtkę do zwiększania skali skupu aktywów (QE), ale wydaje się, że do mocnej legitymizacji ostatniego szaleńczego rajdu ryzyka, inwestorzy potrzebowaliby coś więcej.

Dolar pozostaje dzisiaj słaby, ale nie do wszystkich walut i zmiany są mniejsze. Najsilniejszy jest dolar nowozelandzki (zyskuje 0,56 proc. wobec USD), ale drugi jest frank (z wynikiem zaledwie 0,17 proc.), oraz euro (0,16 proc.) - ta pewna przypadkowość w zestawieniu może zapowiadać zbliżającą się korektę USD. Zaledwie 0,14 proc. zyskuje dolar australijski, którego wsparła publikacja tzw. Raportu Stabilności Finansowej przez RBA, gdzie powtórzono, że ujemne stopy procentowe są mało prawdopodobne, a perspektywy dla gospodarki wyglądają nieco lepiej.

Dzisiaj w kalendarzu poza informacjami dotyczącymi wyborów w USA, wpływ na rynki będą mieć dane z rynku pracy o godz. 14:30 (zarówno w USA, jak i w Kanadzie).

OKIEM ANALITYKA - co jest dobre dla rynków?

Ostatnie doniesienia wskazują, że Joe Biden mógł przejąć kluczowe głosy elektorów w Georgii, co jeszcze bardziej zbliża go do prezydentury. Oczywiście, nie odbędzie się ona bez zgrzytów - najbliższe tygodnie przyniosą prawne przepychanki i ostatecznie o wyniku zadecyduje Sąd Najwyższy. Ta polityczna niepewność utrzyma się do 20 stycznia, kiedy to powinno dojść do zaprzysiężenia nowego prezydenta. Rynkom to jednak nie przeszkadza. Nie brak wręcz głosów, że konfiguracja Biden, ale Demokraci bez Senatu jest tak właściwie bardzo dobra, gdyż daje szanse na złagodzenie tonu w relacjach zagranicznych (w tym z Chinami) bez większej rewolucji podatkowej w USA, której Demokraci nie będą w stanie przepchnąć przez Kongres. Ale i jest też druga strona medalu w postaci wsparcia fiskalnego - Republikanie w Senacie nie będą hojni dla Bidena i Demokratów, choć mogą być bardziej skłonni do jakiegoś kompromisu. Tymczasem dzisiaj o godz. 14:30 poznamy ważne dane Departamentu Pracy za październik. Nawet lepszy odczyt może zostać przyjęty chłodno, bo każdy widzi COVID-owe statystyki (ponad 100 tys. nowych przypadków w USA) i zastanawia się jak to wpłynie na koniunkturę w listopadzie. Tymczasem FED wprawdzie powtórzył wczoraj swoją gotowość do działań w razie potrzeby, ale warto wspomnieć, że jeszcze kilkanaście tygodni temu Jerome Powell dał wyraźnie do zrozumienia, że efektywność działań wsparcia w gospodarce zależy od aktywnego udziału dwóch elementów - polityki monetarnej, ale i też fiskalnej...

Reklama

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 78% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

Reklama

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Czytaj więcej