Reklama
Kurs euro:  4.33
Kurs dolara:  4.04
Kurs funta:  5.12
Kurs franka:  4.53
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.33
Kurs dolara:  4.04
Kurs funta:  5.12
Kurs franka:  4.53
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

koniunktura konsumencka

Sprzedaż detaliczna towarów wzrosła w maju o 13,9% r/r, po wzroście o 21,1% r/r w kwietniu. Odczyt ten okazał się nieco wyższy niż konsensus prognoz (12,9% r/r) oraz niższy niż nasze optymistyczne oczekiwania wynoszące 15,9% r/r. Za spowolnienie wzrostu r/r odpowiada mniej korzystny efekt bazy odniesienia z ub. roku. Dane po korekcie sezonowej w ujęciu m/m potwierdzają dynamiczne ożywienie w handlu detalicznym wraz z odmrożeniem w maju galerii handlowych. Miesięczna dynamika wyniosła bowiem 12,2% m/m wobec -6,8% m/m w maju. Warto zauważyć, że sprzedaż detaliczna towarów (po korekcie sezonowości i efektów kalendarzowych) była w maju znacząco wyższa niż w lutym 2020 r., tj. w przededniu wybuchu pandemii (według naszych obliczeń o ok. (3,1% r/r).

Struktura danych potwierdza szeroką skalę ożywienia w handlu detalicznym

Najsilniej r/r, podobnie jak przed miesiącem, rosła sprzedaż aut i części, a także odzieży i obuwia. Wzrost sprzedaży paliw (w cenach stałych) wyniósł natomiast 9,6% r/r, wskazując na szybko rosnącą mobilność społeczeństwa. Dwucyfrowe wzrosty r/r odnotowano także w przypadku farmaceutyków i kosmetyków, prasy i książek oraz w pozostałej sprzedaży detalicznej, co naszym zdaniem potwierdza wysoką skłonność do konsumpcji wraz z odmrażaniem aktywności gospodarczej.

Optymistyczne informacje niosą także opublikowane dziś wyliczenia indeksów koniunktury GUS

Według nich aktywność w handlu detalicznym poprawia się w czerwcu przewyższając średnią historyczną. Pomimo tego, ze względu na jeszcze mniej korzystny efekt bazy statystycznej dynamika r/r sprzedaży detalicznej wyhamuje w czerwcu. Dane te wspierają naszą prognozę wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych (obejmuje ona nie tylko towary, ale też usługi), wynoszącą dla 2Q br. 14,0% r/r. Oznacza to, że spożycie indywidualne najprawdopodobniej odrobi straty wywołane pandemią do końca 2Q br. Naszym zdaniem koniunktura w handlu detalicznym będzie się nadal poprawiała, choć jej tempo najpewniej będzie nieco słabło, gdyż z utrwaleniem odmrożenia usług strumień dochodów będzie coraz silniej kierował się w tym kierunku.

Zauważmy, że deflator sprzedaży detalicznej wzrósł w maju do 5,2% r/r z 4,5% r/r w kwietniu, tj. do najwyższej wartości od niemal 10 lat. Do wzrostu cen mogą przyczyniać się rosnące koszty materiałów i transportu wynikające z „wąskich gardeł" w łańcuchach produkcji. Naszym zdaniem może to wiązać się także ze wzrostem marż firm, które chcą poprawić wyniki zaburzone pandemią, czego mogą dokonać w warunkach silnego popytu.

Kolejny miesiąc zaskoczyły dane o produkcji budowlano-montażowej,

Reklama

która w maju wzrosła o 4,7% r/r wobec spadku o 4,2% r/r w kwietniu. Poprawa rocznej dynamiki produkcji budowlanej to częściowo efekt niskiej bazy odniesienia z roku ubiegłego. Niemniej dane po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych, które wskazały na wzrost produkcji o 3,9% względem kwietnia potwierdzają odbudowę kondycji sektora po słabym początku roku. Jest to też trzeci z rzędu miesiąc dynamicznego wzrostu produkcji budowlano-montażowej względem miesiąca poprzedniego. W stosunku do maja ubiegłego roku największy wzrost produkcji odnotowano w firmach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (+19,0% r/r) oraz wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (+4,7% r/r), co wskazuje na odrodzenie prac infrastrukturalnych.

Spadła natomiast produkcji firm zajmujących się budową budynków (-5,7% r/r)

Wzrostowi produkcji budowlano-montażowej sprzyja odrodzenie inwestycji, choć w maju silniej rośnie wartość robót o charakterze remontowym (+7,6% r/r w maju), podczas gdy wartość robót inwestycyjnych zwiększyła się o 3,1% r/r. Perspektywy budownictwa poprawiły się w ostatnich miesiącach i wpisują się w obraz odradzania aktywności inwestycyjnej. Wspiera to oczekiwania co do utrwalenia wzrostu gospodarczego na solidnym poziomie w kolejnych kwartałach.

Opublikowane w ostatnich dniach z gospodarki realnej wspierają szanse realizacji optymistycznego odbicia aktywności gospodarczej

Ryzykiem dla wzrostu pozostaje możliwość nasilenia pandemii na jesieni ze względu na wzrost mobilności społecznej i większej ilości czasu w zamkniętych pomieszczeniach. Niemniej przyjmujemy, że ewentualne obostrzenia dotknął sektory usługowe związane z świadczeniami dla grup ludzi, co biorąc pod uwagę widoczne w 1Q zaadaptowanie się gospodarki do obostrzeń nie będzie miało widocznego wpływu w skali makro. Aktywność gospodarcza wraz z coraz ciaśniejszym rynkiem pracy będą zatem stanowiły argument za zacieśnieniem polityki monetarnej jeszcze w tym roku. Zwracamy jednak uwagę, że prawdopodobnym jest także scenariusz stabilnych stóp jeszcze w części 2022 r.

Czytaj więcej

Artykuły związane z koniunktura konsumencka