Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

komunikaty ebi RCM

Spis załączników:

Zarząd Red Carpet Media Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2022, zgodnie z którym:
- raport okresowy za III kwartał 2022 r. zostanie opublikowany 14 listopada 2022 roku.

Ewentualna zmiana daty przekazania w/w raportu okresowego Emitenta zostanie podana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-11-02 13:55:01Laura NowakowskaPrezes Zarządu
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z komunikaty ebi RCM

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: