Reklama
Kurs euro:  4.38
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.38
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

komunikat spółki espi GAMING FACTORY S.A. 2023-10-18 15:27

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2023
Data sporządzenia:2023-10-18
Skrócona nazwa emitenta
GAMING FACTORY S.A.
Temat
Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 listopada 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Gaming Factory S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 18 października 2023 roku
otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Mateusza Pastewki, działającego w oparciu o art. 401
§ 4 KSH, zgłoszenie projektu uchwały dotyczącego punktu 8 c. porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 listopada 2023 roku w
sprawie: zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie dotychczasowego brzmienia § 6a
Statutu Spółki i upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy.
Treść zgłoszonego przez akcjonariusza projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego
raportu bieżącego.
Szczegółowa podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
propozycja uchwały MP.pdfprojekt uchwały
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GAMING FACTORY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-797WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
POWĄZKOWSKA15
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5272829488368897485
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-10-18Mateusz AdamkiewiczPrezes ZarząduMateusz Adamkiewicz
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z komunikat spółki espi GAMING FACTORY S.A. 2023-10-18 15:27

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: