Reklama
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  4
Kurs funta:  5.07
Kurs franka:  4.48
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  4
Kurs funta:  5.07
Kurs franka:  4.48
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

jak inwestować w miedź

Analizując wykres Miedzi z perspektywy interwału H4, trudno dopatrzyć się negatywnych sygnałów.

Układ średnich kroczących, gdzie MA50 znajduje się powyżej MA200, jasno wskazuje na przewagę byków. W ostatnich dniach sama cena Copper znajdowała się powyżej zielonej średniej, co dodatkowo wskazuje na chęć kontynuacji trendu.

Sam trend opisany czerwoną linią, nie daje podstaw do wątpliwości w poczynania posiadaczy długich pozycji

Na szczególną uwagę zasługują miejsca zaznaczone wzrostowymi strzałkami. Dołki, czy też końce korekt często wypadały na 50-okresowej średnie kroczącej. W konsekwencji Miedź pięła się systematycznie na północ. Dzień dzisiejszy wygląda bliźniaczo podobnie, co sugeruje, że wkrótce mogą pojawić się białe świece.

Jedyne, z czym się musi liczyć popyt, to czas. Wzrosty nie będą trwały wiecznie. Po każdym dużym impulsie przychodzi zamiana trendu albo korekta wyższego rzędu. Wzrosty trwają już pół roku, a spadki z początku października sugerują, że niedźwiedź się budzi. Trudno także nie zauważyć wyhamowania w trendzie. Układ szczytów jest wzrostowy, ale linia je opisująca, ma bardzo płaskie nachylenie.

Reklama

Najbliższe wsparcie to cena 6600$, jeżeli zostałoby przełamane, to wzrostowe argumenty straciłyby na wartości.

Sygnały ostrzegawcze na rynku Miedzi.  - 1

Sygnały ostrzegawcze na rynku Miedzi.  - 1

Czytaj więcej