Reklama
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.04
Kurs franka:  4.37
Ceny z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.04
Kurs franka:  4.37
Ceny z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

IPO

Pierwsza oferta publiczna (z angielskiego: Initial Public Offering, IPO) to po raz pierwszy dokonywana przez daną firmę, spółkę, oferta publiczna dotycząca określonej liczby papierów wartościowych. Aby dana spółka mogła być notowana na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, musi oczywiście spełniać wiele wymogów. Podstawowym i pierwszym obowiązkiem spółki korzystającej z pierwszej oferty publicznej jest stworzenie prospektu emisyjnego spółki, który zawierać powinien całą jej historię finansową. W ramach zasady dotyczącej transparentności i równości spółki akcyjne notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych mają obowiązek informowania o swoim rozwoju i podejmowanych przez zarządy decyzjach.

Wynika to z samej natury partycypowania na giełdzie. Spółka, która pragnie pozyskać finanse na dalszy rozwój i zwiększenie ostatecznie kapitalizacji, prócz kredytów firmowych, opcji venture capital czy innego sposobu uzyskania dochodów, może zdecydować się na debiut giełdowy. Podstawową przyczyną inwestycyjną podczas planowania emisji na rynku kapitałowym jest perspektywa wzrostu wartości notowań firmy, pozyskanie dodatkowych funduszy i dalsza konsolidacja rynku. Ostatni, 2017, rok był bardzo udany pod względem debiutów giełdowych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Część spółek akcyjnych „przeniosła się” z giełdy NewConnect (zwanej często „małą giełdą) na główny parkiet GPW. Debiuty miały takie firmy, jak np. Play Communications czy Dino Polska. Ostatnia spółka uznawana jest obecnie za jedną z najlepszych, najbardziej płynnych i korzystnych pod względem inwestycyjnym na warszawskiej giełdzie. Choć cały czas kurs akcji wykazuje tendencję wzrostową, kapitalizacja DNP i dalsze perspektywy rozwoju mogą wskazywać, że wycena kursu spółki jest wciąż niedowartościowana.

Nie wszystkie jednak debiuty giełdowe na GPW (i innych giełdach) są tak atrakcyjne. Wspomniany debiut telekomunikacyjnego giganta Play uznawany jest za źle wyceniony od samego początku. Niemniej jednak z perspektywy spółki partycypowanie przy giełdzie poprzez przeprowadzenie publicznej oferty może być bardzo korzystne. Sam ten proces jest trudny, ale tylko ze względu na dużą liczbę dokumentów prawnych do przygotowania przez spółkę zgodnie polskim prawem określającym funkcjonowanie rynku kapitałowego w Polsce (np. opracowanie wyceny, prognoz, struktury oferty, głównego konsorcjum, due dilligence itd.). Podmiotem zatwierdzającym ww. sporządzanie i badającym ich autentyczność jest między innymi Komisja Nadzoru Finansowego.

IPO (ang. Initial Public Offering, czyli pierwsza oferta publiczna) to proces, w którym spółka prywatna staje się spółką publiczną poprzez emisję nowych akcji i ich sprzedaż na giełdzie papierów wartościowych. Proces IPO pozwala spółce na pozyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez sprzedaż akcji nowym inwestorom. Przed IPO spółka prywatna nie jest notowana na giełdzie i nie ma obowiązku ujawniania swoich finansów. Po IPO spółka staje się spółką publiczną i jest zobowiązana do ujawniania swoich finansów i innych informacji dotyczących działalności. Proces IPO obejmuje szereg kroków, takich jak przygotowanie dokumentów emisyjnych, przeprowadzenie badań rynku, rozpoczęcie procesu bookbuilding (określenie ceny emisyjnej akcji) i ostateczną emisję akcji. IPO jest często uważane za ważny krok w rozwoju spółki i może być uważane za sygnał, że spółka jest zdrowa i ma potencjał do dalszego rozwoju.

Reklama

 

Co daje spółce IPO?

IPO pozwala spółce na pozyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez sprzedaż akcji nowym inwestorom. W procesie IPO spółka prywatna staje się spółką publiczną i jest zobowiązana do ujawniania swoich finansów i innych informacji dotyczących działalności.

Proces IPO

Proces IPO obejmuje szereg kroków, takich jak przygotowanie dokumentów emisyjnych, przeprowadzenie badań rynku, rozpoczęcie procesu bookbuilding (określenie ceny emisyjnej akcji) i ostateczną emisję akcji.

Co to jest bookbuilding?

Bookbuilding to proces, w którym ustalana jest cena emisyjna akcji w trakcie IPO (ang. Initial Public Offering, czyli pierwsza oferta publiczna). Proces bookbuilding polega na tym, że inwestorzy składają zapisy na akcje wraz z cenami, za jakie są skłonni je kupić. Po zakończeniu procesu bookbuilding, cena emisyjna akcji jest ustalana na podstawie zapisów złożonych przez inwestorów. Bookbuilding jest stosowany w procesie IPO, ponieważ pozwala ustalić, jaka jest popyt na akcje spółki i ile są one warte na rynku. Proces bookbuilding pozwala też spółce na pozyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez sprzedaż akcji nowym inwestorom. Proces bookbuilding rozpoczyna się zazwyczaj kilka dni przed emisją akcji i trwa kilka dni. Po zakończeniu procesu bookbuilding, spółka ogłasza cenę emisyjną akcji i rozpoczyna proces emisji akcji. Inwestorzy, którzy złożyli zapisy na akcje w procesie bookbuilding, otrzymują akcje w wybranej przez siebie cenie emisyjnej lub w cenie emisyjnej ustalonej po zakończeniu procesu bookbuilding, jeśli jest ona niższa od ceny zapisanej przez inwestora.

Cena emisyjna w procesie IPO

Cena emisyjna akcji w procesie IPO jest określana w procesie bookbuilding, w którym inwestorzy składają zapisy na akcje wraz z cenami, za jakie są skłonni je kupić. Po zakończeniu procesu bookbuilding, cena emisyjna akcji jest ustalana na podstawie zapisów złożonych przez inwestorów.

Spółka publiczna

Reklama

Po IPO spółka staje się spółką publiczną i jej akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Inwestorzy mogą kupować i sprzedawać akcje tej spółki na giełdzie, co pozwala im na uzyskanie zysku lub straty w zależności od tego, czy cena akcji rośnie czy maleje.

IPO, a rozwój firmy

IPO jest często uważane za ważny krok w rozwoju spółki i może być uważane za sygnał, że spółka jest zdrowa i ma potencjał do dalszego rozwoju. W procesie IPO spółka może pozyskać dodatkowe środki finansowe, ale musi też ujawniać swoje finansowanie i inne informacje dotyczące działalności, co może wpływać na jej wizerunek i wiarygodność.