Reklama
Kurs euro:  4.33
Kurs dolara:  4.04
Kurs funta:  5.12
Kurs franka:  4.53
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.33
Kurs dolara:  4.04
Kurs funta:  5.12
Kurs franka:  4.53
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

inflacja w polsce 2022 gus

Najważniejszym wydarzeniem w tym tygodniu będzie zaplanowana na wtorek publikacja danych o styczniowej inflacji w Polsce, która zwiększyła się naszym zdaniem do 9,2% r/r wobec 8,6% w grudniu. Jednocześnie nasza prognoza charakteryzuje się większą niepewnością niż zazwyczaj i jest obarczona ryzykiem w górę.

Do zwiększenia wskaźnika inflacji przyczyniła się wyższa dynamika cen nośników energii (efekt podwyżki cen prądu i gazu) i żywności oraz wzrost inflacji bazowej. Jednocześnie skala wzrostu inflacji była ograniczana przez uruchomienie Tarczy Antyinflacyjnej (por. MAKROmapa z 17.01.2022). Nasza prognoza kształtuje się poniżej konsensusu rynkowego (9,5%), a tym samym jej materializacja będzie oddziaływała w kierunku lekkiego osłabienia złotego i spadku rentowności polskich obligacji.

MakroMapa: Styczniowa inflacja przed nami – jak bardzo zaskakujące będą wyniki? - 1

MakroMapa: Styczniowa inflacja przed nami – jak bardzo zaskakujące będą wyniki? - 1

 

Kolejnym ważnym wydarzeniem w tym tygodniu będzie zaplanowana na środę publikacja Minutesze styczniowego posiedzenia FOMC

Reklama

Istotnym elementem Minutes będą informacje na temat różnic w oczekiwaniach poszczególnych członków Fed dotyczących tempa zacieśniania polityki pieniężnej, w szczególności terminu pierwszej podwyżki po wygaszeniu programu luzowania ilościowego w marcu br. Biorąc jednak po uwagę niespodziankę inflacyjną w styczniu (patrz poniżej), część poglądów przedstawionych w dokumencie mogła się już zdezaktualizować na rzecz przeprowadzenia podwyżki od razu w marcu. Uważamy, że publikacja Minutes będzie oddziaływała w kierunku podwyższonej zmienności na rynkach finansowych.

W tym tygodniu poznamy istotne dane z realnej sfery gospodarki USA i wyniki badań koniunktury

Oczekujemy, że dynamika produkcji przemysłowej zwiększyła się do 0,6% m/m w styczniu z -0,1% m/m w grudniu, co będzie spójne ze wzrostem zatrudnienia odnotowanym w przetwórstwie przemysłowym w styczniu. Prognozujemy, że nominalna sprzedaż detaliczna zwiększyła się w styczniu o 2,0% m/m wobec spadku o 1,9% w grudniu ze względu na wyższą sprzedaż w branży motoryzacyjnej. Oczekujemy, że dane dotyczące rozpoczętych budów domów (1720 tys. w styczniu wobec 1702 tys. w grudniu), pozwoleń na budowę (1750 tys. wobec 1885 tys.) oraz sprzedaży domów na rynku wtórnym (6,10 mln wobec 6,18 mln) zasygnalizują lekki spadek aktywności na amerykańskim rynku nieruchomości. Uważamy, że sumaryczny wpływ danych z amerykańskiej gospodarki na rynki finansowe będzie ograniczony.

Dzisiaj poznamy dane nt. polskiego bilansu płatniczego w grudniu ub. r.

Oczekujemy zmniejszenia salda na rachunku obrotów bieżących do -2464 mln EUR wobec -1112 mln EUR w listopadzie ub. r., będącego wynikiem przede wszystkim niższego salda obrotów towarowych. Prognozujemy, że dynamika eksportu wzrosła z 14,2% r/r w listopadzie do 17,9% w grudniu, a tempo wzrostu importu zwiększyło się z 29,0% r/r do 29,4%. W kierunku wzrostu obu dynamik w grudniu oddziaływała korzystna różnica w licznie dni roboczych. Naszym zdaniem dane o bilansie płatniczym będą neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

We wtorek poznamy wstępny szacunek PKB w Polsce w IV kw. 2021 r.

Na podstawie opublikowanych dwa tygodnie temu przez GUS danych o PKB w całym 2019 r. (por. MAKROpuls z 21.01.2022) szacujemy, że tempo wzrostu PKB zwiększyło się do 7,2% r/r w IV kw. z 5,3% w III kw. ub. r. Na przyspieszenie wzrostu gospodarczego złożyły się wyższe wkłady konsumpcji prywatnej, inwestycji netto i zmiany zapasów oraz niższa kontrybucja eksportu netto. Publikacja danych o PKB nie powinna wywołać znaczącej reakcji rynków.

W piątek poznamy dane o styczniowej produkcji przemysłowej w Polsce

Prognozujemy, że dynamika produkcji zmniejszyła się do 12,9% r/r wobec 16,7% w grudniu. W kierunku spadku dynamiki produkcji oddziaływały niekorzystne efekty kalendarzowe oraz efekty bazy sprzed roku. Wsparcie dla naszej prognozy stanowi opublikowany na początku miesiąca gorszy od oczekiwań styczniowy indeks PMI dla polskiego przetwórstwa (por. MAKROpuls z 01.02.2022). Nasza prognoza dynamiki produkcji przemysłowej kształtuje się poniżej konsensusu (13,6%), a tym samym jej materializacja będzie negatywna dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

Reklama

MakroMapa: Styczniowa inflacja przed nami – jak bardzo zaskakujące będą wyniki? - 2

MakroMapa: Styczniowa inflacja przed nami – jak bardzo zaskakujące będą wyniki? - 2

Na piątek zaplanowana na piątek publikacja aktualizacji długoterminowego ratingu długu Polski przez agencję Fitch

W sierpniu 2021 r. agencja utrzymała długoterminowy rating kredytowy Polski na poziomie A-z perspektywą stabilną. W uzasadnieniu do decyzji Fitch zwrócił uwagę m in. na odporność polskiej gospodarki na wstrząs pandemiczny oraz oczekiwaną przez agencję poprawę sytuacji w finansach publicznych w 2021 r. W ocenie agencji czynnikami ograniczającymi przestrzeń dla podniesienia ratingu Polski pozostają relatywnie niskie – w porównaniu z krajami posiadającymi rating A – poziom PKB na mieszkańca oraz poziomy wskaźników opracowanych przez Bank Światowy dotyczących praworządności. W tym kontekście istotny będzie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie mechanizmu warunkowości, który uzależnia wypłaty z budżetu Unii Europejskiej od przestrzegania zasad praworządności. Wyrok ten zostanie ogłoszony 16 lutego, a więc nie ma pewności, że zostanie on uwzględniony w ocenie ratingowej zaplanowanej na piątek. Oczekujemy, że Fitch utrzyma w tym tygodniu niezmieniony rating Polski i jego perspektywę podkreślając dobre fundamenty polskiej gospodarki. Dostrzegamy niewielkie ryzyko, że perspektywa ratingu zostanie zmieniona na negatywną. Decyzja zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, a tym samym ewentualna reakcja rynku walutowego i rynku długu na nie nastąpi dopiero w przyszłym tygodniu.

MakroMapa: Styczniowa inflacja przed nami – jak bardzo zaskakujące będą wyniki? - 3

MakroMapa: Styczniowa inflacja przed nami – jak bardzo zaskakujące będą wyniki? - 3

Czytaj więcej

Artykuły związane z inflacja w polsce 2022 gus