Reklama
Kurs euro:  4.3
Kurs dolara:  4.02
Kurs funta:  5.09
Kurs franka:  4.49
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.39
Cena ON:  6.39
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.3
Kurs dolara:  4.02
Kurs funta:  5.09
Kurs franka:  4.49
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.39
Cena ON:  6.39
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

inflacja polska 2021

Piątkowa sesja przyczyniła się do mocniejszych notowań dolara, gdzie kurs EUR/USD zakończył sesję bliżej 1,18. Zmienność na złotym była minimalna, para EUR/PLN oraz USD/PLN zakończyła tydzień w pobliżu 4,54 oraz 3,84.

W poprzednim tygodniu negatywny wpływ na notowania złotego miał wydźwięk polskiego banku centralnego,

który zadeklarował brak chęci zmian w prowadzonej polityce pieniężnej. Inflacja w Polsce stanowi najwyższy poziom w Unii Europejskiej, a banki centralne w regionie CEE zapoczątkowały cykl podwyżek kosztu pieniądza gdy inflacja kształtowała się na dużo niższym poziomie. Opublikowany odczyt inflacji CPI w Czechach zaskoczył in-plus wzrastając do poziomu 4,1% r/r za sierpniu (konsensus rynkowy stanowił 3,4%), co będzie podtrzymywało zasadność dalszego zacieśniania warunków monetarnych pod koniec września.

Podobnie na Węgrzech zakładamy podwyżkę stóp procentowych co będzie jeszcze bardziej pogłębiało różnice prowadzonej polityki pieniężnej w bankach centralnych regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W bieżącym tygodniu nastąpi szereg publikacji makroekonomicznych z polskiej gospodarki. Uczestnicy rynku dostaną potwierdzenie ujawnionego wskaźnika inflacji CPI za sierpień (5,4% r/r), a także publikacje poziomu zatrudnienia, wynagrodzeń oraz salda stanu na rachunku obrotów bieżących. Na rynkach wschodzących, rosyjski bank centralny podniósł główną stopę procentową o 25 pb do poziomu 6,75%. Sukcesywna normalizacja polityki pieniężnej w Rosji jest odpowiedzią banku centralnego na nadmierną inflację, na czym korzysta rosyjski rubel wspierany dodatkowo wzrostem wyceny ropy naftowej. 

Na rynkach bazowych, w obliczu utrzymujących się jastrzębich komentarzy członków Fed,

w bieżącym tygodniu rozpocznie się pauza medialna w wypowiedziach, tzw. ,,blackout period” przed posiedzeniem 22 września. Rynek pracy wciąż jest niedostateczny w oczach części amerykańskich decydentów, jednak panuje wiara na rynkach, że wrześniowe NFP ukaże dużo wyższą wartość bowiem część pracowników powróci do miejsc pracy ze względu na zakończenie prezydenckich programów pomocowych. Stąd dalsze spadki na EUR/USD będą możliwe wraz z przybliżeniem się terminu taperingu przez Fed co będzie stanowiło wyzwanie walutom EM.

Reklama

Na rynku stopy procentowej ostatni tydzień przyniósł niewielką zmianę krzywych obligacji skarbowych i kontraktów IRS i to pomimo posiedzeń NBP i EBC. Bardziej łagodna od oczekiwań retoryka banków centralnych zatrzymała wzrosty rentowności. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że po ostatnich przecenach notowania wyceniają coraz bardziej agresywne podwyżki stóp procentowych, których prawdopodobieństwo jednocześnie mocno spada. 

W najbliższych tygodniach rentowności 2-letnich papierów powinny stabilizować się w przedziale 0,5%-0,6% podtrzymywane obawami przed wzrostem presji inflacyjnej i potencjalną odpowiedzią monetarną ze strony NBP. Ostatnie wypowiedzi prezesa banku centralnego A. Glapińskiego uspokoiły inwestorów ale na krótko.

 

W najbliższych dniach GUS publikować będzie dane nt. przeciętnej płacy i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (PKO: 8,7% r/r i 1,1% r/r), a NBP dane nt. inflacji bazowej (PKO: 3,9% r/r). Mocne odczyty potwierdzające trwanie ożywienia gospodarczego i wysoka inflacja będą podtrzymywać oczekiwania rynkowe na podwyżki stóp. Jednocześnie notowania papierów 10-letnich powinny utrzymywać się blisko 1,90%-1,95%. W przypadku dłuższego końca krzywej dochodowości większy pozytywny wpływ na rentowności będzie miała korzystna sytuacja na rynku pierwotnym. W środę wzmocnić rynek może aukcja odkupu organizowana przez NBP. Ministerstwo Finansów w II połowie 2021 r. skoncentruje się głównie na aukcjach zamiany. Najbliższy przetarg odbędzie się już w czwartek, a oferowane będą papiery OK0724, PS1026, WZ1126, WZ1131 i DS0432. Aukcja powinna mieć neutralny wpływ na notowania.

Reklama

Na krajowy rynek wpływ będą miały też sygnały świadczące o coraz bardziej zaawansowanej normalizacji polityki pieniężnej na świecie. W efekcie w dłuższym terminie należy liczyć się z kontynuacją wzrostów rentowności obligacji. Taki scenariusz wzmacnia ostatnia decyzja EBC o ograniczeniu skali skupu aktywów począwszy od IV kw. 2021 r., a także prawdopodobna podobna decyzja Fed na wrześniowym posiedzeniu (21-22.09).

Czytaj więcej