Reklama
Kurs euro:  4.33
Kurs dolara:  4.04
Kurs funta:  5.12
Kurs franka:  4.53
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.33
Kurs dolara:  4.04
Kurs funta:  5.12
Kurs franka:  4.53
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

indeks PMI dla usług

Poznaliśmy dzisiaj dane dotyczące wskaźnika PMI z wielu europejskich gospodarek:

Composite PMI w Wielkiej Brytanii: 57,0 (prognoza: 57,1; poprzednio: 47,7)

Wskaźnik PMI dla usług w Wielkiej Brytanii: 56,5 (prognoza: 56,6; poprzednio: 47,1)

Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech: 55,3 (prognoza: 55,5; poprzednio: 47,0)

Reklama

Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech: 55,6 (prognoza: 56,7; poprzednio: 47,3)

Wskaźnik łączny PMI wg Markit we Francji: 57,3 (prognoza: 57,6; poprzednio: 51,7)
Wskaźnik PMI dla usług we Francji: 57,3 (prognoza: 57,8; poprzednio: 50,7)

Wskaźnik Composite PMI we Włoszech: 52,5 (poprzednio: 47,6)

Wskaźnik PMI dla usług we Włoszech: 51,6 (prognoza: 51,1; poprzednio: 46,4)

Wskaźnik PMI dla usług w Hiszpanii: 51,9 (prognoza: 52,0; poprzednio: 50,2)

Już jest dobrze?

Reklama

Spoglądając na wyniki wskaźników PMI z poszczególnych państw, można odnieść wrażenie, że już wszystko jest w porządku, a całe załamanie związane z pandemią koronawirusa zostało opanowane. Po części na pewno jest to prawda, jednak skutki tego kryzysu są zamiecione pod dywan poprzez luzowanie monetarne i prędzej czy później jeszcze je zauważymy w realnej gospodarce.

Co to jest wskaźnik PMI?

PMI indeks (z angielskiego Purchasing Managers Index) jest to wskaźnik obrazujący aktywność gospodarczą w danym kraju. Powstaje na podstawie wyników anonimowych ankiet, które rozsyłane są do menadżerów z całego kraju. Grupa badawcza jest bardzo miarodajna, ponieważ dotyczy wszystkich istotnych branż dla gospodarki. Do oceny PMI brane są pod uwagę między innymi: ilość nowych zamówień, poziom produkcji, koszt prowadzenia działalności gospodarczej, ciągłość dostaw oraz stan zatrudnienia. Ankietowani określają obecną sytuację w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Mają do wyboru trzy odpowiedzi: lepsza, gorsza lub taka sama. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi powstają subindeksy branżowe, które następnie zostają skorygowane o czynniki sezonowe. W ostatnim już kroku obliczana jest z nich średnia ważona, przedstawiająca ostatecznie wynik wskaźnika PMI. Indeks ten jest wskaźnikiem wyprzedającym, dającym nam pogląd, jak może wyglądać sytuacja gospodarcza w najbliższych miesiącach. Jego wynik na poziomie 50 punktów uznawany jest za neutralny (taka sama ilość respondentów zaznaczyła w ankiecie „lepiej” oraz „gorzej”). Odczyt powyżej 50 sugeruje dobrą kondycję gospodarki, natomiast poniżej 50 pogarszającą się koniunkturę. Wynik poniżej 40 punktów oznacza kryzys gospodarczy.

Kurs euro (EUR/GBP) na rynku walutowym Forex

Kurs euro osłabia się dzisiaj względem funta brytyjskiego. Skala tego spadku wynosi obecnie -0,09% i doprowadza kurs euro (EUR/GBP) do poziomu 0,9021.

Wykres: Kurs euro do funta brytyjskiego EUR/GBP (1 dzień)

Wykres: Kurs euro do funta brytyjskiego EUR/GBP (1 dzień)
 

Wykres: Kurs euro do funta brytyjskiego EUR/GBP (1 dzień)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

Reklama

Chiny i Japonia- PMI i PKB

Wksaźniki PMI z najważniejszych europejskich gospodarek

USA- wskaźnik ISM i PPI dla przemysłu

Australia- decyzja w sprawie stóp procentowych, sprzedaż detaliczna i bilans handlowy

Nowa Zelandia- rynek pracy

Czytaj więcej