Reklama
Kurs euro:  4.33
Kurs dolara:  4.04
Kurs funta:  5.12
Kurs franka:  4.53
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.33
Kurs dolara:  4.04
Kurs funta:  5.12
Kurs franka:  4.53
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

7 września 2020r. w Krakowie odbędzie się Konferencja Giełd Trójmorza (ang. Three Seas Stock Exchanges Conference). Jest to jedno z działań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) mające na celu pogłębienie współpracy pomiędzy państwami grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Bułgarii, Chorwacji, Słowenii i Rumunii. Wydarzenie swoim Patronatem Honorowym objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej będzie miał swoje przemówienie podczas konferencji o godzinie 11:05.

Konferencja Giełd Trójmorza - transmisja live

Dzięki uprzejmości Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która będzie transmitować na swoim kanale YouTube całe wydarzenie poniżej umieszczamy transmisję live.

Rynki regulowane mają kluczowe znaczenie w czasach niepewności. Pokazał to dogłębnie kryzys wywołany przez pandemię Covid-19. Istotne jest, aby wysoko pozycjonować merytoryczną dyskusję na temat wyzwań, jakie stoją przed rynkami kapitałowymi. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od lat dba i poszerza historię współpracy pomiędzy giełdami z regionu Trójmorza.

Potencjał innowacyjności w regionie

Reklama

Konferencja Giełd Trójmorza to kluczowe wydarzenie dla dalszego rozwoju regionu i wzrostu jego atrakcyjności inwestycyjnej oraz pokazaniej potencjalnym inwestorom jego innowacyjność i rozwój technologiczny.  

Do udziału dwóch panelach „Wyzwania rynków kapitałowych Trójmorza i znaczenie współpracy regionalnej”  oraz „Czy zwiększanie świadomości ESG może podnieść konkurencyjność regionu?” zaproszeni zostali Prezesi Giełd Papierów Wartościowych w regionie, przedstawiciele administracji publicznej, eksperci instytucji promujących ideę zrównoważonego rozwoju, praktycy biznesu i przedstawiciele najważniejszych instytucji finansowych w regionie.

Partnerem konferencji jest GPW Tech, partnerami medialnymi: Dziennik Gazeta Prawna oraz Polska Agencja Prasowa.

Agenda Konferencji

11:00 – 11:15

Otwarcie konferencji

Reklama

11:00 – 11:05

Powitanie gości przez Marka Dietla, CEO, GPW

11:05 – 11:15

Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy

11:15 – 12:00
Panel: „Wyzwania rynków kapitałowych Trójmorza i znaczenie współpracy regionalnej”


Marek Dietl, CEO, GPW
Petr Koblic, CEO, Prague Stock Exchange
Aleš Ipavec, President of the Management Board, Ljubljana Stock Exchange
Radu Hanga, Chairman of the Board of Governors, Bucharest Stock Exchange
Richárd Végh, CEO, Budapest Stock Exchange
Peter Kubricky, CEO, Bratislava Stock Exchange
Moderator: Peter Niklewicz, GPW

Reklama

12:05 – 13:00
Przerwa kawowa

13:05 – 13:35
Panel: „Czy zwiększanie świadomości ESG może podnieść konkurencyjność regionu?”

Izabela Olszewska, Członek Zarządu, GPW
Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i prezes Rady Global Compact Network Poland
Robert Sroka, Dyrektor ds. ESG na Europę Środkową i Wschodnią, Abris Capital
Partners Ltd.
Grzegorz Zielinski, Dyrektor Regionalny na Europę Środkową i Kraje Bałtyckie,
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR)
Moderator: Marek Tejchman, Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna
13:40 – 14:15
Czas dla prasy
(nagrania, wywiady etc.)
14:20 – 15:00
Lunch

Konferencja Giełd Trójmorza agenda spotkania inwestycyjnego

Konferencja Giełd Trójmorza agenda spotkania inwestycyjnego

Three Seas Stock Exchanges Conference - live streaming

Dla zainteresowany osób poniżej udostępniamy live streaming z konferencji inwestycynej "Konferencja Giełd Trójmorza" w języku angielskim. Serdecznie zapraszamy do oglądania.


Co to jest grupa Wyszehradzka (V4)?

Reklama

Grupa V4 (Wyszehradzka) to cztery państwa Srodkowej Europy: Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Łączy je nie tylko nieformalna forma współpracy, ale również

  • sąsiedztwo,
  • podobne uwarunkowania geopolityczne
  • wspólna historia,
  • wspólna tradycja,
  • wspólna kultura oraz
  • wspólne wartości.
Czytaj więcej