Reklama
Kurs euro:  4.39
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.39
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

GAMING FACTORY S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
GAMING FACTORY S.A.
Temat
Podpisanie istotnej umowy przez Gaming Factory S.A. - inwestycje w dziedzinie gier VR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Gaming Factory S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 04.03.2021 roku podpisał umowę inwestycyjną z VRAAR S.A z siedzibą w Warszawie („Umowa”) w zakresie produkcji i wydawnictwa gier komputerowych w wersji na urządzenia VR („virtual reality”).

Emitent na podstawie podpisanej Umowy zamierza sfinansować produkcję minimum 6 gier komputerowych łącznie za kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w okresie kolejnych 2 lat kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Pierwsze tytuły produkowane w ramach Umowy zostaną ogłoszone przez Emitenta w okresie 3-6 miesięcy. Ponadto strony przewidują możliwość podjęcia decyzji o utworzeniu spółki prawa handlowego, której zadaniem będzie wydawanie gier komputerowych, w tym na platformy VR.

Celem zawarcia przedmiotowej Umowy jest zwiększenie przez Emitenta dotychczasowych nakładów inwestycyjnych na dynamicznie rozwijający się rynek VR, zarówno poprzez przystosowanie gier z własnego portfolio na platformy VR, jak i produkcję od podstaw gier dedykowanych tym platformom. Obecnie za przystosowywanie gier z portfolio Emitenta na platformę sprzętową VR odpowiada spółka zależna Ultimate VR Sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GAMING FACTORY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-797WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
POWĄZKOWSKA15
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
kontakt@gamingfactory.pl
(e-mail)(www)
5272829488368897485
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Mateusz AdamkiewiczPrezes ZarząduMateusz Adamkiewicz
Czytaj więcej