Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ETF

ETF (ang. Exchange-Traded Fund) to kategoria instrumentów finansowych, a konkretnie  funduszy inwestycyjnych, które funkcjonują w taki sposób, że wiernie odwzorowują dany indeks. Dokonując inwestycji w dany ETF otrzymujemy tzw. jednostkę uczestnictwa (czasami synonimicznie określany jako tytuł uczestnictwa). Jednostki uczestnictwa są notowane na giełdzie. Cały mechanizm jest więc bardzo zbliżony do klasycznego inwestowania w akcje, również bazuje on na popycie i podaży. Inwestując w fundusz inwestycyjny typu Exchange-Traded Fund, inwestujemy w odwzorowanie indeksu.

Proces dokonywania decyzji inwestycyjnej polega więc na bacznej obserwacji danego indeksu, którym jesteśmy zainteresowani pod względem inwestycyjnym. Do zbadania, czy indeks będzie szedł w górę, czy w dół, posłużyć może skutecznie analiza techniczna. Można w jej ramach korzystać z wielu wskaźników, które pomogą nam określić występujące trendy, a także przeanalizować linie oporu i występujące linie wsparcia. W przypadku niektórych ETF opłacalne może być też stosowanie analizy fundamentalnej, ale raczej tylko wtedy, kiedy liczba spółek akcyjnych, które wchodzą w skład realnego indeksu, który jest bazowym indeksem odwzorowywanym przez wybrany ETF, jest stosunkowo nieduża. W takiej sytuacji niektóre duże spółki mogą bowiem wywierać naprawdę znaczny wpływ na posunięcia całego indeksu. ETFy jako instrumenty finansowe wykazują się znaczącą liczbą zalet.

Przede wszystkim na tle innych funduszy inwestycyjnych, inwestowanie w nie jest stosunkowo proste, a koszty nabycia i dystrybucji znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych funduszy. Co więcej, nie istnieją w przypadku ETF obwarowania czasowe trwania inwestycji. Oznacza to, że inwestor decyduje, jaki ustali indywidualnie horyzont czasowy inwestycji. Można dokonywać inwestycji w fundusze krótkoterminowo, średnioterminowo, czy też długoterminowo (na kilkanaście miesięcy, czy na lata). Można zadać sobie pytanie, dlaczego ETFy są tak mało popularne w Polsce, skoro wykazują się całym wachlarzem zadań. Za granicą zresztą fundusze typu Exchange-Traded Fund biją rekordy popularności. Znikome występowanie na polskim rynku kapitałowym funduszy ETF wynika raczej z ogólnej sytuacji polskiej rynku finansowego, który w porównaniu do Zachodnich (nie wspominając już o samych Stanach Zjednoczonych) rynków finansowych wciąż wygląda dużo mniej atrakcyjnie, a dla inwestorów ma mniej instrumentów finansowych do zaproponowania. Obecnie w Polsce bezpośrednio przez GPW dostępny jest ETF Lyxor WIG20, odzwierciedlający główny indeks giełdowy – WIG 20.