Reklama
WIG83 265,56+0,97%
WIG202 476,82+1,21%
EUR / PLN4,31-0,21%
USD / PLN3,98-0,18%
CHF / PLN4,52-0,22%
GBP / PLN5,04-0,26%
EUR / USD1,08-0,02%
ROPA BRENT80,46-1,54%
ROPA WTI76,12-0,59%
ZŁOTO2 032,79-0,13%
SREBRO22,84-0,48%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi gpw BENEFIT SYSTEMS S.A. 2023-09-22 14:18

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr47/2023
Data sporządzenia: 2023-09-22
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 września 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 22 września 2023 roku („Walne Zgromadzenie”):

1) Benefit Invest 1 Company – 453.691 akcji reprezentujących 453.691 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 września 2023 r. – 28,86%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów –15,47%;
2) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 291.643 akcji reprezentujących 291.643 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 września 2023 r. – 18,55%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 9,94%.
3) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny – 276.290 akcji reprezentujących 276.290 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 września 2023 r. – 17,58%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 9,42%;
4) Fundacja Drzewo i Jutro – 208.497 akcji reprezentujących 208.497 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 września 2023 r. – 13,26%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 7,11%;
5) Government of Norway – 83.647 akcji reprezentujących 83.647 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 września 2023 r. – 5,32%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 2,85%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

List of the shareholders holding at least 5% of the number of votes at the Extraordinary General Meeting of the Company held on September 22, 2023
The Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in Warsaw (hereinafter, the “Company”), hereby provides the list of the shareholders holding at least 5% of the number of votes at the extraordinary general meeting of the Company held on September 22, 2023 (“General Meeting”):

1) Benefit Invest 1 Company – 453,691 shares representing 453,691 votes at the General Meeting; percentage share in the number of votes at the General Meeting on September 22, 2023: 28.86%; percentage share in the total number of votes: 15.47%;

2) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 291,643 shares representing 291,643 votes at the General Meeting; percentage share in the number of votes at the General Meeting on September 22, 2023: 18.55%; percentage share in the total number of votes: 9.94%;

3) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny – 276,290 shares representing 276,290 votes at the General Meeting; percentage share in the number of votes at the General Meeting on September 22, 2023: 17.58%; percentage share in the total number of votes: 9.42%;

4) Fundacja Drzewo i Jutro – 208,497 shares representing 208,497 votes at the General Meeting; percentage share in the number of votes at the General Meeting on September 22, 2023: 13.26%; percentage share in the total number of votes: 7.11%;

5) Government of Norway – 83,647 shares representing 83,647 votes at the General Meeting; percentage share in the number of votes at the General Meeting on September 22, 2023: 5.32%; percentage share in the total number of votes: 2.85%.

BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BENEFIT SYSTEMS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski2
(ulica)(numer)
+48 22 242 40 00+48 22 831 79 20
(telefon)(fax)
ir@benefitsystems.plwww.benefitsystems.pl
(e-mail)(www)
836-16-76-510750721670
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-22Marcin FojudzkiCzłonek ZarząduMarcin Fojudzki
2023-09-22Emilia RogalewiczCzłonek ZarząduEmilia Rogalewicz
Czytaj więcej