Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG202 398,38-1,09%
EUR / PLN4,32+0,03%
USD / PLN3,98+0,07%
CHF / PLN4,50+0,00%
GBP / PLN5,06+0,04%
EUR / USD1,09-0,06%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,33-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 989,83-0,25%
S&P 5005 130,95-0,12%
ROPA BRENT82,81+0,02%
ROPA WTI78,68-0,10%
ZŁOTO2 112,31-0,09%
SREBRO23,69-0,88%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi gpw ARCHICOM S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia:2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Warunkowe zmiany w Zarządzie Archicom S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki ARCHICOM S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 15 marca 2021 roku Rada Nadzorcza podjęła warunkowe uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Emitenta.

Z Zarządu Emitenta, w tym z funkcji Prezesa odwołano Panią Dorotę Jarodzką-Śródkę. Ponadto ze stanowiska członka Zarządu odwołano Pana Krzysztofa Suskiewicza.

Do Zarządu Spółki powołano Pana Waldemara Olbryka na stanowisko Prezesa Zarządu, Panią Agatę Skowrońską-Domańską oraz Pana Rafała Zbocha na stanowiska członków Zarządu.

Zgodnie z podjętymi przez Radę Nadzorczą uchwałami zmiany w składzie Zarządu nastąpią z dniem przeniesienia wszystkich udziałów w DKR Investment Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i wszystkich akcji w DKR Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji zawartej w dniu 17 lutego 2021 roku pomiędzy Dorotą Jarodzką- Śródka, Kazimierzem Śródka i Rafałem Jarodzkim, jako sprzedającymi, i Echo jako kupującymi, o której Spółka informowała raportem bieżącym 9/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego nowo powołanych członków Zarządu. Pan Waldemar Olbryk jest aktualnie członkiem Zarządu Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, przy czym według posiadanej przez Spółkę wiedzy, w dniu 15 marca 2021 złożył warunkową rezygnację z pełnionej funkcji. Warunkiem wejścia w życie rezygnacji jest przeniesienie wszystkich udziałów w DKR Investment Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i wszystkich akcji w DKR Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji zawartej w dniu 17 lutego 2021 roku pomiędzy Dorotą Jarodzką- Śródka, Kazimierzem Śródka i Rafałem Jarodzkim, jako sprzedającymi, i Echo jako kupującymi. Pani Agata Skowrońska-Domańska jest Dyrektorem Planowania Strategicznego w Echo Investment S.A., Pan Rafał Zboch pełni rolę Dyrektora Biura Prawnego w Echo Investment S.A. przy czym nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie organu. Powołani członkowie Zarządu nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna szczegółowa przekazania raportu:

§ 5 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
Waldemar Olbryk CV pl.pdfCV Waldemar Olbryk
Rafał Zboch CV_.pdfCV Rafał Zboch
Agata Skowrońska - Domańska CV.pdfCV Agata Skowrońska-Domańska

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCHICOM S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. R. Traugutta45
(ulica)(numer)
+48 71 78 58 800+48 71 78 58 801
(telefon)(fax)
www.archicom.pl
(e-mail)(www)
89821008700000555355
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Tomasz Ślęzak
Członek Zarządu
2021-03-15Artur WięznowskiCzłonek Zarządu
Czytaj więcej