Reklama
WIG83 265,56+0,97%
WIG202 476,82+1,21%
EUR / PLN4,31-0,20%
USD / PLN3,98-0,17%
CHF / PLN4,52-0,22%
GBP / PLN5,04-0,26%
EUR / USD1,08-0,03%
ROPA BRENT81,27-0,55%
ROPA WTI76,11-0,60%
ZŁOTO2 032,33-0,15%
SREBRO22,84-0,48%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi CELON PHARMA S.A. 2023-09-22 13:39

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2023
Data sporządzenia:2023-09-22
Skrócona nazwa emitenta
CELON PHARMA S.A.
Temat
Korekta raportu okresowego za I półrocze 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w opublikowanym przez Spółkę w dniu 20 września 2023 r. „Śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2023 roku” wystąpiła, z przyczyn technicznych, omyłka w prezentacji danych za okres za okres 1.04.-30.06.2022 r. w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów oraz w Nocie segmentowej.

Niezwłocznie po opublikowaniu niniejszego raportu bieżącego Spółka przekaże do publicznej wiadomości skorygowany raport okresowy za I półrocze 2023 roku, zgodnie z wymogiem § 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).

W załączniku do niniejszego raportu bieżącego zaprezentowano tabele z danymi, które zostały skorygowane.

Załączniki
PlikOpis
Celon Pharma zakres korekty raportu za polrocze 2023 zal do RB23.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CELON PHARMA S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-092Kiełpin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa2A
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
info@celonpharma.com
(e-mail)(www)
118-16-42-061015181033
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-22Maciej WieczorekPrezes ZarząduMaciej Wieczorek
Czytaj więcej

Artykuły związane z espi CELON PHARMA S.A. 2023-09-22 13:39