Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2023-02-09 13:05

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2023
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz albo o powzięciu przez fundusz informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorujacej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 21 oie - odwołanie lub rezygnacja osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Data przekazania:2023-02-09
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001044agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
388291560www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

l.p.

imię

nazwisko

pełniona funkcja

zarządzanie lub nadzór

odwołanie lub rezygnacja

przyczyny odwołania lub rezygnacji

data odwołania lub rezygnacji

Marek MiukućWiceprezes Zarządu
Osoba zarządzająca
Rezygnacjapowody osobiste
2023-02-08
Krzysztof DreslerPrzewodniczący Rady NadzorczejOsoba nadzorującaRezygnacjapowody osobiste 2023-02-06
Mariusz SkwarońCzłonek Rady NadzorczejOsoba nadzorującaRezygnacjapowody osobiste 2023-02-07
PlikOpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2023-02-09Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z espi BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2023-02-09 13:05

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: