Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG202 398,38-1,09%
EUR / PLN4,32+0,09%
USD / PLN3,98-0,06%
CHF / PLN4,50-0,20%
GBP / PLN5,05+0,23%
EUR / USD1,09+0,14%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,33-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 992,96-0,24%
S&P 5005 131,04-0,12%
ROPA BRENT82,79-0,73%
ROPA WTI78,76-0,32%
ZŁOTO2 114,29+1,52%
SREBRO23,90+3,33%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

biznes espi KREDYT INKASO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Ustanowienie trzeciego pakietu zabezpieczeń obligacji serii F1.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. oraz 33/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o tym, że zgodnie z postanowieniami warunków emisji obligacji serii F1 („Warunki Emisji”):
1) Emitent skutecznie ustanowił zastaw rządzony prawem luksemburskim na posiadanych przez Emitenta wewnątrzgrupowych obligacjach korporacyjnych o wartości nominalnej 100 milionów złotych; oraz
2) powziął informację, iż jej podmiot zależny tj. Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme skutecznie ustanowił zastawy rządzone prawem rumuńskim oraz prawem polskim, na należących do tej spółki portfelach wierzytelności o łącznej wartości godziwej 58,87 milionów złotych, a tym samym zgodnie z Warunkami Emisji ustanowienie dotychczas przez Emitenta i podmioty z jego grupy kapitałowej zastawów rejestrowych do łącznej wysokości 200 milionów złotych
- w celu zabezpieczenia wierzytelności (i) obligatariuszy obligacji serii F1 oraz (ii) obligatariuszy obligacji serii B1, E1, PA01, PA02 wyemitowanych przez Emitenta przed datą emisji obligacji serii F1, których warunki emisji zawierały klauzulę równego traktowania wierzycieli (pari passu) („Obligacje”).

Zastawy, o których mowa w niniejszym raporcie zostały ustanowione zgodnie z Warunkami Emisji. Powyższe zabezpieczenia stanowią trzeci pakiet zabezpieczeń zabezpieczających roszczenia obligatariuszy z tytułu Obligacji, ustanawianego zgodnie z Warunkami Emisji. O ustanowieniu kolejnych zabezpieczeń Obligacji zgodnie z Warunkami Emisji Emitent poinformuje oddzielnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Domaniewska39
(ulica)(numer)
22 212 57 0022 212 57 57
(telefon)(fax)
sekretariat@kredytinkaso.plwww.kredytinkaso.pl
(e-mail)(www)
922-254-40-99951078572
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Maciej SzymańskiPrezes Zarządu
2021-04-20Barbara RudziksWiceprezes Zarządu
Czytaj więcej