Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

biznes espi ebi BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

1/2021
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2021-11-25
Nazwa podmiotu:BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu:Informacja o ostatecznie ustalonej liczbie oferowanych Certyfikatów serii A
Podstawa prawna§ 22 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu;

WIADOMOŚĆ

Działając na podstawie art. 17 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz działając na podstawie art. 29 ust. 1 oraz 134 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 ze zm.) oraz art. 14 ust. 7 statutu BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ IWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (dalej: Fundusz), AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż ostateczna liczba oferowanych Certyfikatów Serii A Funduszu, wynikająca z ważnie złożonych w terminie przyjmowania zapisów wyniosła: 16 860 (słownie: szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt) Certyfikatów Serii A Funduszu.

Uwaga:
W związku z procesem tworzenia Beta sWIG80TR TBSP PFIZ oraz oczekiwaniem na przydzielenie dla Beta ETF sWIG80TR PFIZ konta ESPI, niniejszy raport został przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie awaryjnym w dniu 28 października 2021 r.

PlikOpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-25Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z biznes espi ebi BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: