Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

bail-in

Zapraszamy na kolejny odcinek programu satyryczno-edukacyjnego Spółki czy spod Lady, który tym razem poświęciliśmy przymusowej restrukturyzacji Idea Banku, która skutkowała pozostawieniem na lodzie wszystkich akcjonariuszy i obligatariuszy spółki, która jeszcze kilka dni temu była notowana na GPW.

 

 

Trzy powody przymusowej restrukturyzacji (resolution) Idea Banku:

 • Zagrożenie upadłością
 • Brak przesłanek wskazujących na poprawę sytuacji banku i skuteczności działań nadzorczych
 • Ochrona interesu publicznego, rozumiana jako utrzymanie stabilności sektora bankowego i ograniczenia zaangażowania funduszy publicznych
 • Uporządkowaną restrukturyzację reguluje europejska dyrektywa BRRD
 • Plan Zdzisława i „systemowa kradzież”
Reklama

 

Kłopoty Idea Banku:

 • W marcu 2019 r. Idea Bank poinformował KNF i BFG o niebezpieczeństwie naruszenia łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) i zagrożeniu upadłością
 • W raporcie finansowym za 2018 r. Idea Bank wykazał niecały 1,9 mld PLN straty (głównie z powodu odpisów)
 • W maju 2019 r. Idea Bank otrzymał kuratora z inicjatywy KNF, którym został BFG
 • Idea Bank  planował połączenie z Getin Noble (i to w sytuacji, w której ten pierwszy miał ratować drugi), jednak nie znaleziono chętnego inwestora
 • W IIIQ 2020 r. współczynnik Cooka (określający wypłacalność banku) Idea Banku był ponad czterokrotnie niższy od wymaganego: wynosił 2.5%, wobec limitu 10,5%
 • Z audytu PwC zleconego przez BFG wynika, że Idea Bank ma kapitał własny na poziomie 428,8 mln PLN (Idea Bank twierdził, że są na 173 mln plusie)
 • Poziom aktywów Idea Banku wynosił 15,1 mld PLN

 

 • BFG przeprowadził resolution Idea Banku, o której poinformował  31 grudnia 2020 r.
 • Aktywa i klientów Idea Banku przejął Bank Pekao
 • Akcje Idea Banku zostały wykluczone z obrotu i umorzone (procedura bail-in); ich łączna kapitalizacja to ponad 124,5 mln PLN (74,4% należy do Czarneckiego)
 • Umorzono również dwie serie obligacji Idea Banku o wartości 56 mln PLN
 • m.in. obligatariusze GetBacku nie będą mogli domagać się odszkodowania za misseling Idea Banku
 • KNF twierdzi, że wyjście z problemów finansowych zajęłoby w optymistycznym scenariuszu 23 lata, a w pesymistycznym 30 lat

 

Czytaj więcej