Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

analiza techniczna wykresy

To druga lekcja z cyklu Najlepszy Kurs Analizy Technicznej dla Początkujących Online Za Darmo.

 

Z tej lekcji dowiesz się:

- Jakie mamy rodzaje rynków?
- Jak tworzy się cena na rynku akcyjnym?
- Kto reprezentuje popyt, a kto podaż?
- Czy prowizja maklerska to jedyny koszt transakcyjny?

 

Reklama

 

Przejdź do lekcji 3!

 

 

Skąd bierze się cena na rynku akcyjnym?

Cena akcji na rynku akcyjnym jest ustalana przez rynek. Oznacza to, że cena akcji jest wynikiem interakcji pomiędzy kupującymi i sprzedającymi, którzy wymieniają się akcjami w obrocie giełdowym. Kiedy ktoś chce kupić akcje, a ktoś inny chce je sprzedać, cena zostaje ustalona na podstawie ich negocjacji.

Reklama

 

Główne czynniki, które wpływają na cenę akcji, to:

 1. Popyt i podaż: Im więcej ludzi chce kupić akcje, tym wyższa jest ich cena. Jeśli więcej osób chce sprzedać akcje, niż kupić, cena spada.

 2. Perspektywy finansowe spółki: Jeśli spółka osiąga dobre wyniki finansowe i ma dobre perspektywy na przyszłość, jej akcje są bardziej pożądane i ich cena rośnie.

 3. Oczekiwania inwestorów: Inwestorzy oczekują, że cena akcji będzie rosła w przyszłości, jeśli spółka jest zdrowa i ma dobre perspektywy. Jeśli inwestorzy są pesymistyczni co do przyszłości spółki, ich akcje są mniej pożądane i ich cena spada.

 4. Sytuacja gospodarcza i polityczna: Wzrost lub spadek cen akcji może być wpływany przez ogólne tendencje gospodarcze i polityczne w kraju lub na świecie.

 5. Inne czynniki: Ceny akcji mogą być również wpływane przez inne czynniki, takie jak stopy procentowe, inflacja, ceny surowców i wiele innych.

 

Jakie mamy rodzaje rynków?

Istnieje wiele rodzajów rynków, ale najważniejsze z nich to:

 1. Rynek kapitałowy: Jest to rynek, na którym inwestorzy mogą kupować i sprzedawać akcje spółek publicznych. Rynek kapitałowy może obejmować giełdę papierów wartościowych, gdzie akcje są notowane i obracane, oraz rynek OTC (over-the-counter), gdzie akcje są obracane poza giełdą.

 2. Rynek pieniężny: Jest to rynek, na którym inwestorzy mogą kupować i sprzedawać instrumenty pieniężne, takie jak bony skarbowe, obligacje skarbowe i inne papiery dłużne.

 3. Rynek towarowy: Jest to rynek, na którym można kupować i sprzedawać towary, takie jak ropa naftowa, złoto, miedź i inne surowce.

 4. Rynek walutowy: Jest to rynek, na którym można kupować i sprzedawać różne waluty. Rynek walutowy jest niezbędny dla międzynarodowych transakcji handlowych i inwestycyjnych.

 5. Rynek nieruchomości: Jest to rynek, na którym można kupować i sprzedawać nieruchomości, takie jak domy, mieszkania, biura i inne budynki.

 6. Rynek usług: Jest to rynek, na którym można kupować i sprzedawać usługi, takie jak konsulting, marketing, opieka medyczna i inne usługi specjalistyczne.

 

Kto reprezentuje popyt a kto podaż?

Reklama

Na rynku akcyjnym popyt reprezentowany jest przez inwestorów, którzy chcą kupić akcje spółki. Są oni gotowi zapłacić określoną cenę za akcje i zwiększając swoje zapotrzebowanie na dane akcje, zwiększają również ich cenę.

Z kolei podaż na rynku akcyjnym reprezentowana jest przez inwestorów, którzy chcą sprzedać swoje akcje. Są oni gotowi zaakceptować określoną cenę za swoje akcje i zwiększając swoją podaż, obniżają cenę akcji.

Rozdźwięk pomiędzy popytem i podażą na rynku akcyjnym jest głównym determinantem cen akcji. Jeśli popyt na akcje jest większy niż podaż, cena akcji rośnie. Natomiast, jeśli podaż na akcje jest większa niż popyt, cena akcji spada.

Czytaj więcej