Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

analiza techniczna FOREX

Trzecia lekcja Kursu Analizy Technicznej.

Z lekcji 3 kursu Analizy Technicznej dla Początkujących dowiesz się:

  • Kto ma wpływ na cenę na rynku Forex?
  • Jak wygląda struktura rynku Forex?
  • Czym jest Interbank?
  • Co to są dostawcy płynności?
  • W jakich modelach działają brokerzy rynku Forex?
  • Co się wydarzyło w czarną środę?
  • Ile kapitału potrzebujesz żeby mieć wpływ na cenę?

Przejdź do lekcji 4!

 

Reklama

 

Skąd się bierze cena na rynku walutowym?

Cena waluty na rynku walutowym jest ustalana przez równowagę popytu i podaży. Jeśli popyt na dane waluty jest większy niż podaż, ich cena wzrasta. Natomiast, jeśli podaż na waluty jest większa niż popyt, ich cena maleje.

Popyt na waluty może być związany z międzynarodowymi transakcjami handlowymi, inwestycjami zagranicznymi, turystyką czy też handlowaniem na rynku walutowym. Podaż natomiast może być związana z wymianą waluty przez rządy czy też banki centralne, a także przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, którzy chcą sprzedać swoje waluty.

Inne czynniki, które mogą wpływać na cenę walut na rynku walutowym, to m.in. sytuacja gospodarcza w danym kraju, polityka monetarna, stopy procentowe, inflacja, relacje międzynarodowe czy też sytuacja polityczna.

 


Kto ma wpływ na cenę na rynku Forex?

Na rynku Forex, cena walut jest ustalana przez równowagę popytu i podaży. Popyt na dane waluty może być związany z międzynarodowymi transakcjami handlowymi, inwestycjami zagranicznymi, turystyką czy też handlowaniem na rynku Forex. Podaż natomiast może być związana z wymianą waluty przez rządy czy też banki centralne, a także przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, którzy chcą sprzedać swoje waluty.

Reklama

Inne czynniki, które mogą wpływać na cenę walut na rynku Forex, to m.in. sytuacja gospodarcza w danym kraju, polityka monetarna, stopy procentowe, inflacja, relacje międzynarodowe czy też sytuacja polityczna.

Na rynku Forex uczestniczą różne podmioty, takie jak banki centralne, instytucje finansowe, rządy, firmy międzynarodowe, inwestorzy indywidualni czy też fundusze inwestycyjne. Każdy z tych podmiotów może mieć wpływ na cenę walut poprzez swoje decyzje inwestycyjne i handlowe.

 


Czym jest Interbank?

Interbank to termin używany w odniesieniu do systemu finansowego, w którym banki mogą wymieniać się pieniędzmi i dokonywać transakcji między sobą bezpośrednio, bez udziału pośredników. Ten system jest często używany do transferów międzybankowych, takich jak przelewy między rachunkami bankowymi lub dokonywanie płatności międzybankowych.

Interbank jest również często używany w odniesieniu do rynku walutowego, gdzie banki mogą kupować i sprzedawać waluty między sobą po różnych kursach. Ten rynek jest znany jako rynek interbankowy i jest uważany za jedno z najważniejszych miejsc na świecie do handlu walutami.

Interbank jest ważnym elementem systemu finansowego, ponieważ umożliwia bankom dostęp do potrzebnych im środków pieniężnych w czasie, gdy ich własne zasoby są niewystarczające. Dzięki temu banki mogą kontynuować swoją działalność, udzielać kredytów i obsługiwać potrzeby swoich klientów.

Reklama

 

 

Co to są dostawcy płynności?

Dostawcy płynności to instytucje finansowe lub podmioty, które zapewniają płynność rynkom finansowym poprzez udostępnianie środków pieniężnych lub aktywów do wymiany na inne aktywa. Dostawcy płynności zazwyczaj działają jako pośrednicy między kupującymi i sprzedającymi na rynku, umożliwiając im dokonywanie transakcji bez konieczności oczekiwania na znalezienie odpowiedniego partnera handlowego.

Dostawcy płynności mogą działać na różnych rynkach, takich jak rynek walutowy, rynek towarów lub rynek nieruchomości. Ich głównym celem jest zapewnienie ciągłości handlu i umożliwienie kupującym i sprzedającym szybkie i łatwe dokonywanie transakcji.

Dostawcy płynności mogą również działać jako pośrednicy między rynkiem a bankami lub innymi instytucjami finansowymi, umożliwiając im uzyskanie dostępu do potrzebnych im środków pieniężnych w czasie, gdy ich własne zasoby są niewystarczające. Dzięki temu banki mogą kontynuować swoją działalność i udzielać kredytów swoim klientom.

Reklama

 

 

Przejdź do lekcji 4!

Czytaj więcej