Reklama
Kurs euro:  4.33
Kurs dolara:  4.03
Kurs funta:  5.11
Kurs franka:  4.52
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.33
Kurs dolara:  4.03
Kurs funta:  5.11
Kurs franka:  4.52
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ryzyko geopolityczne

§  PL: Dziś o godz. 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o produkcji sprzedanej w przemyśle w lipcu. Według naszej prognozy wzrosła ona w cenach stałych o 9,8% r/r po wzroście o 18,4% r/r w czerwcu, a za spadek dynamiki odpowiada mniej korzystny efekt bazy odniesienia z ub. roku. W ujęciu m/m spodziewamy się stabilizacji (po korekcie sezonowej), gdyż aktywność w sektorze spowalniana jest przez globalne zatory w sieciach dostaw.

Wydarzenia i komentarze

§  PL: Przeciętne zatrudnienie (tj. po przeliczeniu na pełne etaty) w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lipcu o 1,8% r/r po wzroście o 2,8% r/r miesiąc wcześniej. Spadek rocznej dynamiki wynika z mniej korzystnego niż w czerwcu efektu niskiej bazy odniesienia. Więcej informacji wnosi analiza danych miesiąc do miesiąca. W lipcu przeciętne zatrudnienie wzrosło o 2,4 tys., mniej niż spodziewaliśmy się. Naszym zdaniem tylko niewielki wzrost nie jest efektem osłabnięcia popytu na pracę, a pewną tymczasową korektą wzrostu zatrudnienia w okresie urlopowym i po mocnych wzrostach w miesiącach poprzedzających. Spodziewamy się, że (pomijając czynniki o charakterze sezonowym) zatrudnienie będzie powoli rosnąć, wraz z odbudową aktywności gospodarczej. Wyniki Szybkiego Monitoringu NBP, tj. badania ankietowego sektora przedsiębiorstw potwierdzają optymistyczne perspektywy popytu na pracę zarówno w krótkim okresie, jak i w horyzoncie 1 roku.

Komentarz dzienny – Stabilna sytuacja na rynku pracy. Dziś dane o lipcowej produkcji przemysłowej - 3

Komentarz dzienny – Stabilna sytuacja na rynku pracy. Dziś dane o lipcowej produkcji przemysłowej - 3

§  PL: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło natomiast w lipcu o 8,7% r/r wobec wzrostu o 9,8% r/r w czerwcu. Podobnie jak w przypadku zatrudnienia roczne dynamiki są zaburzanie efektem bazy. W odniesieniu do czerwca średnia płaca praktycznie nie uległa zmianie. W nadchodzących kwartałach płace powinny utrzymywać się w trendzie wzrostowym. W kierunku wyższych żądań płacowych będzie oddziaływała wysoka inflacja oraz coraz ciaśniejszy rynek pracy, a wyniki firm będą pozwalać na zaspokojenie części z nich. Niemniej roczna dynamika płac powinna nieco się obniżyć ze względu na efekt mniej korzystnej bazy odniesienia. Lipcowe dane z rynku pracy w sektorze przedsiębiorstw potwierdzają dobrą i stabilną sytuację na krajowym rynku pracy. Jest ona nieadekwatna do obecnego rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Reklama

Komentarz dzienny – Stabilna sytuacja na rynku pracy. Dziś dane o lipcowej produkcji przemysłowej - 1

Komentarz dzienny – Stabilna sytuacja na rynku pracy. Dziś dane o lipcowej produkcji przemysłowej - 1

§  US: Wczoraj wieczorem opublikowano sprawozdanie z posiedzenia Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku, które odbyło się pod koniec lipca. Według dokumentu bankierzy centralni podzieleni są w sprawie rozpoczęcia redukcji (taperting) programu skupu aktywów. Cześć z nich uważa, że „pod warunkiem, że gospodarka będzie ewoluować zgodnie z przewidywaniami, właściwe może być rozpoczęcie zmniejszania tempa skupu aktywów w tym roku". Innu zauważają jednak, że działania powinny być jeszcze szybsze, ze względu na ryzyka dla inflacji. Kolejna grupa członków zauważa czynniki ryzyka związane z nasileniem pandemii wskazując, że redukcje mogą nie nastąpić przez pewien czas. Pomimo różnicy zdań członkowie Fed koncertują coraz większą uwagę na perspektywach ograniczenia programu skupu. Na termin rozpoczęcia tych działań więcej światła może rzucić przyszłotygodniowe sympozjum w Jackson Hole oraz wrześniowe posiedzenie Fed, na którym przedstawione zostanie m.in. nowa projekcja makroekonomiczna.

Komentarz dzienny – Stabilna sytuacja na rynku pracy. Dziś dane o lipcowej produkcji przemysłowej - 2

Komentarz dzienny – Stabilna sytuacja na rynku pracy. Dziś dane o lipcowej produkcji przemysłowej - 2

Rynki na dziś

Kurs EUR/PLN konsoliduje się wokół poziomu 4,56 i dzisiejsza sesja nie powinna przynieść wyłamania z tego trendu. Publikowane krajowe dane makroekonomiczne nie powinny stanowić impulsu do wyraźnych zmian. Wyznacznikiem nastrojów pozostaje sentyment globalny, a ten, ze względu na utrzymującą się awersję do ryzyka i rosnącym szansom na zmniejszenie skali ekspansji polityki pieniężnej w USA, sprzyja zwyżce dolara i zniżce kursu EUR/USD poniżej 1,07. Zwiększa to presję na osłabienie złotego, który obecnie notowany jest na poziomie 4,57. Przedział 5,55-5,60 pozostaje aktualny dla wahań kursu EUR/PLN w najbliższych dniach. Wydarzeniem dnia na krajowym rynku długu będzie aukcja zamiany, na której resort finansów odkupi papiery krótkoterminowe, sprzedając dług o dłuższych terminach zapadalności.


 

Rynek krajowy

Reklama

Kurs EUR/PLN kolejny dzień konsolidował się wokół poziomu 4,56, pozostając przez większość wczorajszej sesji nieco poniżej tej bariery. Nastroje na rynkach globalnych ustabilizowały się, co sprzyja zmniejszeniu zmienności na rynku. Nieco większa zmienność widoczna była na innych parach złotowych, szczególnie CHF/PLN, co powiązane było z częściowym odreagowaniem wcześniejszego umocnienia franka szwajcarskiego. Kurs CHF/PLN spadł w ciągu dnia o 1,8 grosza, choć w dalszym ciągu utrzymuje się w okolicach tegorocznych szczytów. Na krajowym rynku długu wydarzeniem dnia była aukcja skupu obligacji przez Narodowy Bank Polski, a której bank centralny skupił obligacje serii OK0423, PS1026, DS1030 oraz BGK: FPC0328, FPC0630 za 1,05 mld PLN. NBP zgłosił gotowość skupu obligacji za 10 mld PLN, jednak zgłoszone przez inwestorów zapotrzebowanie wyniosło 2,15 mld PLN. Na rynku wtórnym rentowności polskich obligacji podlegały niewielkim wahaniom, czemu sprzyjała też niewielka zmienność na rynkach bazowych. Pod koniec wczorajszej sesji rentowność 10-latki wynosiła 1,72%, natomiast 2-latki 0,46%.

Rynki zagraniczne

Podwyższone ryzyko geopolityczne oraz zwiększone obawy o perspektywy wzrostu gospodarczego wspierają dolara amerykańskiego, choć w trakcie wczorajszej zmienność eurodolara zmniejszyła się względem ostatnich dni. Uwaga rynku skupiała się na publikacji sprawozdania z lipcowego posiedzenia Fed, z którego treści wynika rosnące przekonanie bankierów centralnych do zmniejszenia skali skupu aktywów. To kolejny czynnik, który sprzyja zwyżce dolara. Nieco osłabił się także frank szwajcarski, który na początku tygodnia silnie zyskiwał na wartości. W dalszym jednak ciągu kurs EUR/CHF utrzymuje się na poziomie nieco powyżej 1,07, przy którym w ostatnich tygodniach widać było zwiększoną aktywność SNB w zakresie interwencji walutowych. Spadek zmienności widoczny był także na bazowych rynkach długu, gdzie rentowności oscylowały wokół poziomów z zamknięcia dnia poprzedniego. Pod koniec dnia rentowność 10-latki kształtowała się na poziomie 1,28%, natomiast jej niemieckiego odpowiednika -0,48%.

Czytaj więcej