Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne definicja

Obligacja korporacyjna jest rodzajem dłużnego papieru wartościowego, czyli oficjalnego dokumentu stwierdzającego realne zadłużenie emitenta. Zgodnie z polskim prawem przedsiębiorca może wyemitować ten papier wartościowy jako instrument finansowy krótkoterminowy, średnioterminowy lub długoterminowy. O tym, do której z kategorii zalicza się dany wyemitowany papier wartościowy dłużny decyduje termin pierwotny wykupu. Dzięki emisji obligacji korporacyjnych dane przedsiębiorstwo pozyskuje finanse potrzebne do dalszych inwestycji z reguły o charakterze długoterminowym (rzadko średnioterminowym). Dla firm jest to więc bardzo korzystne rozwiązanie, jeżeli posiadają możliwość realnie opłacalnej inwestycji, która nie tylko przyniesie zwrot kosztów produkcji, lecz pewne zyski. Jednocześnie, w przypadku powodzenia, jest to rozwiązanie atrakcyjne dla pojedynczych osób fizycznych oraz prawnych. Cechuje się dość dużą pewnością i niskim wskaźnikiem ryzyka. Z drugiej jednak strony nie poleca się zakupu obligacji korporacyjnych osobom, które odnajdują w tym rozwiązaniu jedyną szansę na zarobek, albo które nie są właściwie do takiej inwestycji przygotowane. To, że ryzyko jest znacznie mniejsze niż np. w przypadku inwestycji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, nie oznacza, że nie ma go wcale. Przed przystąpieniem do rozważań o potencjalnej inwestycji skupmy się więc wpierw na zarobieniu odpowiednio dużego kapitału, którego część posłuży nam jako „poduszka finansowa” i zabezpieczy byt w sytuacji, jeśli jednak obligacje zakończyłyby się niefortunnie.

Emisja obligacji korporacyjnych

Emisja obligacji korporacyjnych jest stosunkowo nietrudnym pod względem organizacyjnym działaniem. Idealnie zobrazować, również kontekstualnie, może je następująca sytuacja. Firma boryka się z trudnościami finansowymi, przez co jej rozwój maleje (podstawowe prawo rynku mówi wszak o tym, że kto nie inwestuje, ten się nie rozwija, a jego przychody zaczynają spadać). Aby tego uniknąć, potrzebuje pieniędzy, które chciałaby zainwestować w długoterminowy rozwój, przyczyniający się do jej sukcesu ogólnego, ale także poprawy temporalnego stanu kryzysowego. Spółka podejmuje więc uchwałę o emisji obligacji, co na podstawie prawa polskiego ma prawo uczynić. Konieczne elementy samej uchwały dotyczącej obligacji są skrupulatnie i rzetelnie określone przez ustawodawcę. Aby zachęcić inwestorów do kupna swoich własnych obligacji korporacyjnych, spółka decyduje się na atrakcyjne oprocentowanie. To właściwie już koniec samego procesu emisji obligacji korporacyjnych. Warto dodać, że za tego rodzaju rozwiązaniem z pewnością przemawia bardzo dużo zalet. Przede wszystkim firma ma pełną swobodę w określeniu warunków emisji i oprocentowania. To bardzo dużo znaczy dla każdej spółki. Po drugie, jest też możliwość fuzji dłużnego papieru wartościowego z opcją zamiany obligacji na akcje albo też prawem pierwszeństwa objęcia akcji firmy, która emituje obligacje.

Rynek obligacji korporacyjnych

Jak wspomnieliśmy, każda spółka ma prawo wypuścić obligacje korporacyjne. W Polsce obsługiwane są one na rynku Catalyst. Upoważnionymi do obrotu obligacji korporacyjnych podmiotami, w ramach Catalyst, są z kolei BondSpot S.A. oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Rynek obligacji korporacyjnych różni się też znacznie od rynku obligacji Skarbu Państwa. Te ostatnie, w ujęciu porównawczym, charakteryzują się co prawda mniejszym ryzykiem inwestycyjnym, ale również o kilka razy niższym oprocentowaniem.

Kto emituje obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne emitowane są przez duże spółki. W ramach WIG20 nie dostrzeżemy żadnej firmy, która choć raz nie wyemitowałaby obligacji korporacyjnych. Trudno się zresztą temu dziwić. Ważną bowiem zaletą, zarówno dla emitenta jak i nabywcy obligacji korporacyjnych, jest niewątpliwie fakt, że emitent najpierw spłaca oprocentowanie nabywcy, a całość wypłaca dopiero w momencie wypłaty. Właśnie dlatego model ten wydaje się bardziej atrakcyjny niż kredyt bankowy.