Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

NASDAQ

NASDAQ (Krajowe Stowarzyszenie Dealerów Papierów Wartościowych działających w Automatycznym Systemie Notowań, z ang.: National Association of Securities Dealers Automated Quotations) to jedna z największych giełd papierów wartościowych na świecie. Siedziba NASDAQ mieści się w Stanach Zjednoczonych (na Manhattanie w Nowym Jorku), ale giełda posiada też wiele filii na całym świecie – w Kanadzie, Japonii, w Chinach i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Historia NASDAQ sięga 1971 roku.

Wielkością giełda papierów wartościowych ustępuje wyłącznie NYSE (New York Stock Exchange), co może imponować. Co ciekawe, NASDAQ, nie NYSE, był pierwszą giełdą amerykańską, w której zastosowano możliwość zakupu i sprzedaży akcji przez internet. Dwa najważniejsze indeksy giełdowe NASDAQ to NASDAQ Composite, który jest głównym indeksem giełdowym, a w którego skład wchodzą wszystkie notowane na tej giełdzie spółki akcyjne, a także indeks giełdowy NASDAQ 100, obejmujący sto największych spółek, cechujących się najlepszym poziomem kapitalizacji oraz wysoką płynnością. O tym, jak potężny jest indeks NASDAQ 100, pokazuje doskonale fakt, że odpowiada on za około dziewięćdziesiąt procent wartości całej tej giełdy. NASDAQ to giełda innowacyjna (sama siebie określa jako „giełdę na następne sto lat”) i świadczyć o tym może nie tylko po raz pierwszy w historii zastosowanie możliwości składania zleceń przez internet. W 2000 roku NASDAQ utworzył pierwsze na świecie międzykontynentalne połączenie dwóch parkietów – amerykańskiego (w postaci właśnie NASDAQ) oraz brytyjskiego (London Stock Exchange). Najbardziej znane spółki notowane na giełdzie NASDAQ to między innymi Apple, Google (Alphabet), Amazon, Intel Corp., MCI, Microsoft Corp., znany wszystkim w Polsce Netflix, czy też Tesla Motors.

Co ciekawe, jeszcze do 2006 roku druga co do największych amerykańskich giełd papierów wartościowych funkcjonowała jako rynek pozagiełdowy. W sierpniu 2006 roku weszła w życie decyzja wydana przez SEC (organ o podobnych funkcjach i kompetencjach co polska Komisja Nadzoru Finansowego), na mocy której NASDAQ mógł zacząć funkcjonować pełnoprawnie jako licencjonowana krajowa giełda papierów wartościowych. Spółki akcyjne notowane na giełdzie NASDAQ wykazują się na tyle dużą kapitalizacją i płynnością, że trudno byłoby je nawet porównywać do sytuacji, która panuje na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednakże zainteresowane osoby, dzięki licznej ofercie polskich domów maklerskich i brokerów, mają również możliwość inwestowania na amerykańskiej giełdzie.