Reklama
Kurs euro:  4.34
Kurs dolara:  4.05
Kurs funta:  5.14
Kurs franka:  4.57
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.34
Kurs dolara:  4.05
Kurs funta:  5.14
Kurs franka:  4.57
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

kurs euro rzeszów supersam

Przed nami czwartkowa sesja, która przyniesie wiele istotnych informacji. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na publikacje ze strefy euro i Stanów Zjednoczonych, które mogą wywołać duże wahania na parze euro do dolara amerykańskiego. Poniżej przedstawiamy Wam kalendarz wydarzeń ekonomicznych na czwarte, 10 czerwca.


Najbliższe najbliższe bitomaty
Szukaj bitomatu w okolicy


 

Kalendarz wydarzeń ekonomicznych we czwartek, 10 czerwca

00:45 wiadomości ekonomiczne z Nowej Zelandii:

 • Sprzedaż detaliczna kart elektronicznych (m/m),
 • Sprzedaż detaliczna kart elektronicznych (r/r),

01:01 dane ekonomiczne z Wielkiej Brytanii:

 • Bilans cen nieruchomości wg RICS (May),
Reklama

01:50 informacje z Japonii:

 • Zakup obligacji zagranicznych,
 • Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe,
 • Wskaźnik cen dóbr korporacyjnych (CGPI) (m/m) (May),
 • Indeks cen dóbr korporacyjnych (CGPI) (r/r) (May),

03:00 informacje z Australii:

 • Oczekiwania inflacyjne MI,

05:00 wiadomości z Indonezji:

 • Sprzedaż detaliczna (r/r),

06:30 wiadomości z Japonii:

 • Produkcja przemysłowa (m/m) (Apr) ,

07:30 dane ekonomiczne z Francji:

 • Pozarolnicza Lista Płac we Francji (k/k) (Q1),
 • Produkcja przemysłowa we Francji (m/m) (Apr),
Reklama

10:00 informacje z Włoch:

 • Produkcja przemysłowa we Włoszech (m/m) (Apr),
 • Produkcja przemysłowa we Włoszech (r/r) (Apr),

Następnie dane z Chin:

 • Zasób pieniądza M2 (r/r),
 • Nowe kredyty,
 • Wzrost niespłaconego zadłużenia (r/r),
 • Total Social Financing w Chinach,

11:00 wiadomości z RPA:

 • Rachunek bieżący (Q1),
 • Saldo obrotów bieżących do PKB (%) (Q1),
 • Indeks zaufania biznesu (May),
 • Produkcja złota (r/r) (Apr),
 • Produkcja przemysłu wydobywczego (Apr),

11:45 wiadomości z Włoch:

 • Aukcja 3-letnich obligacji rządu Włoch (BTP),
 • Aukcja 30-letnich obligacji rządu Włoch (BTP),
 • Aukcja 7-letnich obligacji rządu Włoch (BTP),

13:00 informacje z Wielkiej Brytanii:

 • Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS (Jun),
Reklama

13:00 dane ekonomiczne z USA:

 • Raport miesięczny OPEC,

O tej samej godzinie wiadomości z Włoch:

 • Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS we Włoszech (Jun),

13:00 dane z Niemiec:

 • Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS w Niemczech (Jun),

Również o 13:00 dane z Francji:

 • Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS we Francji (Jun),

13:00 dane z RPA:

 • Produkcja przemysłowa (m/m) (Apr),
Reklama

13:45 dane ze strefy euro:

 • Oprocentowanie depozytów (Jun),
 • Kredyt marginalny EBC,
 • Decyzja w sprawie stóp procentowych (Jun),

14:00 publikacja danych z USA:

 • Raport miesięczny OPEC,
 • Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych,
 • Bazowy wskaźnik CPI (r/r) (May),
 • Bazowy wskaźnik CPI (m/m) (May),
 • Bazowy wskaźnik CPI (May),
 • Wskaźnik CPI (r/r) (May),
 • Wskaźnik CPI (m/m) (May),
 • Wskaźnik CPI, n.s.a. (May),
 • Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), korygowany sezonowo (May),
 • Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (m/m) (May),
 • Zadeklarowani wstępni bezrobotni,
 • 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek,
 • Realne dochody (m/m) (May),

O tej samej godzinie wiadomości ze strefy euro:

 • Konferencja prasowa EBC,

16:30 dane z USA:

 • Przechowywanie gazu naturalnego,

17:00 kolejne dane z USA:

 • Wskaźnik CPI w Cleveland (m/m) (May),
Reklama

17:30 wiadomości z USA:

 • Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych,
 • Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych,

18:00 informacje z USA:

 • Raport WASDE,

19:00 publikacja danych z USA:

 • Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych,

20:00 ostatnie już wiadomości z USA:

 • Bilans budżetu federalnego (May).

Kurs euro EUR/USD we czwartek, 10 czerwca. Kalendarz ekonomiczny forex - 1

Kurs euro EUR/USD we czwartek, 10 czerwca. Kalendarz ekonomiczny forex - 1

Reklama

Kalendarz wydarzeń ekonomicznych na czwartek, 10 czerwca. Źródło: investing.com

Nastroje inwestorów na parze euro do dolara amerykańskiego EUR/USD

Z racji wagi danych jakie zostaną opublikowane we czwartek, 10 czerwca warto zwrócić uwagę na publikacje z USA i strefy euro, mogą one znacznie wpłynąć na notowania euro i dolara amerykańskiego (EUR/USD). Poniżej przedstawiamy Wam nastroje inwestorów na najpopularniejszej na rynku walutowym parze - EUR/USD.

Kurs euro EUR/USD we czwartek, 10 czerwca. Kalendarz ekonomiczny forex - 2

Kurs euro EUR/USD we czwartek, 10 czerwca. Kalendarz ekonomiczny forex - 2

Kalendarz wydarzeń ekonomicznych na czwartek, 10 czerwca. Nastroje inwestorów na parze euro do dolara amerykańskiego EUR/USD. Źródło: CMC Markets.

Reklama

Zgodnie z danymi zawartymi na powyższym wykresie 35% inwestorów utrzymuje pozycje długie na tej parze, co oznacza że spekulują wzrost kursu euro w relacji do dolara amerykańskiego (EUR/USD). Wartość pozycji długich to jednak zaledwie 15% wszystkich otwartych na tej parze.

Czytaj więcej