Reklama
Kurs euro:  4.28
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.03
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.28
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.03
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

kurs euro prognozy 2023

Artykuł przygotowany przed decyzją o stopa procentowych w strefie euro. O najnowszej decyzji możesz przeczytać tutaj

W ostatnich kwartałach wyznacznikiem trendów na rynku eurodolara były odmienne perspektywy polityki pieniężnej w USA i strefie euro. Ich zróżnicowanie na jastrzębi Fed i długo łagodny Europejski Bank Centralny stanowiło główne źródło siły amerykańskiej waluty. W naszej ocenie niezmiennie wysoka niepewność co do docelowego poziomu stóp procentowych – nawet w obliczu dość agresywnych oczekiwań rynkowych – będzie decydująca dla kierunku notowań EUR/USD. Tym bardziej, iż EBC dopiero rozpocznie cykl podwyżek stóp procentowych. Prawdopodobna kontynuacja miksu zaskoczeń inflacyjnych w połączeniu z obawami dotyczącymi spodziewanego spowolnienia koniunktury i przejściem Fed w uzależnienie swoich decyzji od napływających danych zadecyduje zaś o wysokiej zmienności eurodolara.

Zobacz również: Waluty lecą na łeb, na szyję - potężny dolar bije kolejne wieloletnie rekordy

 

Kurs euro: czy będzie spadał jak kamień w wodę, czy odzyska siłę? Co z dolarem? Zobacz prognozę walutową i przekonaj się, co dalej z najważniejszymi walutami [EURPLN, USDPLN, EURUSD] - 1

Kurs euro: czy będzie spadał jak kamień w wodę, czy odzyska siłę? Co z dolarem? Zobacz prognozę walutową i przekonaj się, co dalej z najważniejszymi walutami [EURPLN, USDPLN, EURUSD] - 1

Reklama

 

W krótkim terminie uważamy, iż intensyfikacja ryzyk recesyjnych w światowej gospodarce (wskazują na to między innymi najnowsze dane PMI zarówno w sektorze usług, jak i przemysłu) będzie głównym determinantem zmian rynku eurodolara. Rosnące ryzyko globalnej recesji premiować będzie amerykańską walutę (strategia risk-off). Historycznie okresy recesji były bowiem tożsame z epizodami silnego dolara. Słabość euro wynikać będzie ponadto ze spodziewanego silnego pogorszenia aktywności gospodarczej w efekcie transformacji energetycznej gospodarki (odejście od rosyjskich surowców), które ze względu na nadmierne zadłużenie części państw EMU nie będzie neutralizowane ekspansywną polityką fiskalną. Z tego powodu oczekujemy kontynuacji spadków EUR/USD do 1,0285 w Q3.

 

Kurs euro: czy będzie spadał jak kamień w wodę, czy odzyska siłę? Co z dolarem? Zobacz prognozę walutową i przekonaj się, co dalej z najważniejszymi walutami [EURPLN, USDPLN, EURUSD] - 2

Kurs euro: czy będzie spadał jak kamień w wodę, czy odzyska siłę? Co z dolarem? Zobacz prognozę walutową i przekonaj się, co dalej z najważniejszymi walutami [EURPLN, USDPLN, EURUSD] - 2

 

Reklama

W średnim terminie natomiast perspektywy wspólnej waluty uważamy za umiarkowanie korzystne. W naszej ocenie kurs EUR/USD na koniec tego roku wyniesie 1,07 a zwyżkę kontynuować powinien także w 2023 roku (1,10 jako poziom docelowy), gdy inwestorzy – wzorem historycznych analogii – z pierwszych sygnałów stabilizacji koniunktury (choć na niskim poziomie) czerpać będą optymizm co do perspektyw gospodarczych (strategia risk-on pozytywny dla wspólnej waluty). Szansą pozostanie ponadto możliwość uspokojenia sytuacji wokół Ukrainy, co wsparłoby euro, gdyż obok poprawy sentymentu oznaczać by mogło poluzowanie dotkliwych dla Europy sankcji gospodarczych.

Zobacz również: Kurs euro zjeżdża i pada na 20-letnie minima - niesamowicie drogi dolar

 

 

Rynki finansowe obligacje bazowe

Przyspieszone tempo normalizacji polityki pieniężnej w USA i początek zaostrzania w strefie euro wciąż decydujące dla trendu wzrostu dochodowości obligacji. Mimo upływu kilku miesięcy, odkąd Fed w marcu zdecydował o rozpoczęciu cyklu podwyżek stóp procentowych perspektywy polityki pieniężnej w USA i strefie euro pozostają dominujące w kreowaniu trendu wzrostu dochodowości obligacji rynków bazowych. Obecnie oczekiwania inwestorów co do skali całego cyklu zacieśniania przez Rezerwę Federalną i Europejski Bank Centralny są dość agresywne (docelowy poziom 3,75% w przypadku USA i 2% dla stopy procentowej strefy euro), jednak z uwagi na wysoce zmienne otoczenie makroekonomiczne (uporczywie podwyższona inflacja) nie można wykluczyć, iż w krótkim terminie ulegną one dalszej intensyfikacji.

Reklama

 

Kurs euro: czy będzie spadał jak kamień w wodę, czy odzyska siłę? Co z dolarem? Zobacz prognozę walutową i przekonaj się, co dalej z najważniejszymi walutami [EURPLN, USDPLN, EURUSD] - 3

Kurs euro: czy będzie spadał jak kamień w wodę, czy odzyska siłę? Co z dolarem? Zobacz prognozę walutową i przekonaj się, co dalej z najważniejszymi walutami [EURPLN, USDPLN, EURUSD] - 3

 

W naszej ocenie EBC może rozpocząć proces podwyżek kosztu pieniądza w lipcu o 50 pkt. baz. tj. silniej niż rynkowy konsensus. W rezultacie trend wzrostu rentowności niemieckiego Bunda oraz amerykańskich Treasuries będzie kontynuowany. Podtrzymujemy zatem oczekiwania z poprzednich raportów zakładające kontynuację przeceny długu USA i Niemiec.

Zobacz również: Rynek długu – SPW znów pod presją

 

Reklama

Na średnioterminowym horyzoncie jawią się już jednak pierwsze oznaki sugerujące możliwość wyhamowania wzrostów dochodowości. Za najpoważniejsze z nich uznajemy nasilające się ryzyko recesji w globalnej gospodarce, które oznaczać będzie mocniejsze akcentowanie możliwości cięć stóp procentowych w kolejnych latach. Co więcej, mimo piętrzących się ryzyk (ograniczenia w dostawach surowców energetycznych z Rosji) niewielkiemu wyhamowaniu uległy w ostatnim czasie inflacyjne zaskoczenia w strefie euro.

 

Kurs euro: czy będzie spadał jak kamień w wodę, czy odzyska siłę? Co z dolarem? Zobacz prognozę walutową i przekonaj się, co dalej z najważniejszymi walutami [EURPLN, USDPLN, EURUSD] - 4

Kurs euro: czy będzie spadał jak kamień w wodę, czy odzyska siłę? Co z dolarem? Zobacz prognozę walutową i przekonaj się, co dalej z najważniejszymi walutami [EURPLN, USDPLN, EURUSD] - 4

 

W przypadku długu państw strefy euro ograniczająco na wzrost rentowności oddziaływać będzie nowe narzędzie, którego ogłoszenie EBC zapowiedział na lipiec. Służyć ma ono zmniejszeniu presji na wzrost dochodowości obligacji państw południa Europy w okresie planowanych podwyżek stóp procentowych. Swoją konstrukcją może nawiązywać do programu SMP (Securities and Market Programme) – znanego z lat 2010-2012, gdy w obliczu kryzysu zadłużenia EBC skupował obligacje m.in. Włoch, Hiszpanii i Grecji. W przypadku Stanów Zjednoczonych studząco na – istotne z perspektywy Fed – oczekiwania inflacyjne (dodatnio skorelowane z rentownością 10-latki) podziałały proponowane w ostatnim czasie przez J.Bidena plany czasowego zawieszenia podatków zawartych w cenie paliw.

Reklama

 

Kurs euro: czy będzie spadał jak kamień w wodę, czy odzyska siłę? Co z dolarem? Zobacz prognozę walutową i przekonaj się, co dalej z najważniejszymi walutami [EURPLN, USDPLN, EURUSD] - 5

Kurs euro: czy będzie spadał jak kamień w wodę, czy odzyska siłę? Co z dolarem? Zobacz prognozę walutową i przekonaj się, co dalej z najważniejszymi walutami [EURPLN, USDPLN, EURUSD] - 5

 

Podsumowując uważamy, iż przed nami okres kontynuacji zwyżek dochodowości obligacji bazowych, a ich skala w dużej mierze zależna będzie od niestabilnej sytuacji na rynku surowców (wpływ wojny), przy czym za pewnik należy przyjąć fakt podwyższonej zmienności notowań w drugiej połowie roku nawet na tak „dojrzałych” rynkach.

Zobacz również: Analitycy Credit Agricole zrewidowali prognozy na lata 2022-2023!

 

Czytaj więcej