Reklama
WIG83 116,29-0,18%
WIG202 464,05-0,52%
EUR / PLN4,31-0,06%
USD / PLN3,97-0,04%
CHF / PLN4,51-0,01%
GBP / PLN5,04-0,03%
EUR / USD1,09-0,01%
DAX17 423,23+0,02%
FT-SE7 684,30-0,29%
CAC 407 929,82-0,46%
DJI39 069,23-0,16%
S&P 5005 069,53-0,38%
ROPA BRENT82,71+1,19%
ROPA WTI77,77+0,22%
ZŁOTO2 033,99+0,14%
SREBRO22,58+0,22%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

kurs euro prognozy 2022

Fed sygnalizuje pierwszą podwyżkę stóp procentowych w USA w marcu Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC) zgodnie z konsensusem prognoz pozostawił na pierwszym w tym roku posiedzeniu główną stopę procentową w Stanach Zjednoczonych na poziomie 0,00-0,25%. Zrealizowały się także oczekiwania rynkowe, według których amerykańscy bankierzy centralni mieli ogłosić bliski termin podwyżek stóp procentowych. W komunikacie napisano, że „przy inflacji znacznie powyżej 2 procent i silnym rynku pracy Komitet spodziewa się, że wkrótce konieczne będzie podniesienie docelowego przedziału dla stopy funduszy federalnych”.

 

Nowością jest także przedstawienie reguł zmniejszania sumy bilansowej Fed

(quantitative tightening), które ma rozpocząć się po pierwszych podwyżkach stóp procentowych. Podczas konferencji po posiedzeniu przewodniczący Fed J. Powell zasugerował, że początek tych działań mógłby mieć miejsce po posiedzeniu w połowie czerwca br. Dodał także, że w ocenie Komitetu pierwsza podwyżka stóp powinna być ogłoszona na następnym posiedzeniu w marcu. Informacje te utwierdzają jastrzębie oczekiwania rynkowe, które zakładały rychły początek podwyżek stóp procentowych, zakończenie luzowania liściowego (quantitative easing) w marcu br. oraz rozpoczęcie w połowie tego roku zmniejszania sumy bilansowej Rezerwy Federalnej. Bank centralny USA stopniowo wychodzi z ultra łagodnej polityki pieniężnej, pomimo nasilenia w ostatnim okresie pandemii COVID-19 dostosowując warunki monetarne do inflacji wynoszącej 7,0% r/r oraz bardzo ciasnego rynku pracy. Zaskoczenia inflacyjne oraz szybko spadające bezrobocie wpłynęły na znaczącą zmianę nastawienia Fed w ostatnich miesiącach. W ocenie rynków do zmiany retoryki w tym roku dojdzie także w strefie euro, ale mimo to różnica w poziomie stóp procentowych między Stanami Zjednoczonymi, a unią walutową będzie się pogłębiać.

Mocne dane o PKB w USA w 4Q 2021,

Reklama

jednak nie poprawiają się perspektywy gospodarki amerykańskiej Według pierwszego wyliczenia PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł w 4Q 2021 o 6,9% kw/kw (po odsezonowaniu i w ujęciu zannualizowanym) po wzroście o 2,3% kw/kw w 3Q 2021. Odczyt ten okazał się dużo wyższy od konsensusu prognoz, który wynosił 5,5% kw/kw. Struktura danych psuje jednak dobry na pierwszy rzut oka obraz. Największy wkład do wzrostu miała bowiem zmiana zapasów, czemu sprzyjała odbudowa zaopatrzenia produkcji w warunkach dużego popytu na towary przemysłowe, oraz w pewnym stopniu także wyroby przymusowo zalegające z powodu braku odpowiednich komponentów, np. elektronicznych. Wzrost konsumpcji co prawda przyspieszył – do 3,3% kw/kw z 2,0% kw/kw przewyższając średnią historyczną, aczkolwiek za dużą część tego wzrostu odpowiada zaskakująco dobry październik.

Co więcej wzrost prywatnych inwestycji na środki trwałe wyniósł w 4Q br. umiarkowane 1,3% kw/kw, co wskazuję, że ogromne braki pracowników w firmach nie przekładają się na poprawę parku maszynowego. Wynikać to może jednak z niedoborów odpowiednich urządzeń bądź ich wysokich cen z uwagi na „wąskie gardła” w przemyśle. W całym 2021 r. PKB wzrósł o bardzo dobre 5,7%, jednak lepszy od oczekiwań odczyt za 4Q nie poprawia perspektyw gospodarki amerykańskiej. Biorąc pod uwagę oczekiwania szybszego zacieśniania monetarnego i dłuższego niż wydawało się wcześniej okresu wysokiej inflacji ograniczającej siłę nabywczą rosną ryzyka w dół dla prognoz wzrostu PKB w 2022 r. Tym bardziej, że w 1Q 2022 powinien odwrócić się wpływ zmiany zapasów, a pandemia COVID-19 szybko rozprzestrzeniała się. Według konsensusu prognoz PKB w 2022 w USA ma wzrosnąć o 3,8%.

Niemiecki PKB skurczył się w 4Q 2021…

PKB w Niemczech skurczył się w 4Q 2021 według pierwszych wyliczeń o 0,7% kw/kw (po korekcji sezonowości) po wzroście o 1,7% kw/kw w 3Q 2021. Spadek związany jest z nasileniem pandemii COVID-19, nowymi obostrzeniami oraz zatorami w łańcuchach dostaw w przemyśle, co najboleśniej odczuwa sektor motoryzacyjny. Dane te oznaczają, że PKB w 4Q 2021 był o 1,5% niższy niż przed wybuchem epidemii koronawirusa. Początek 2022 r. ze względu na sytuację pandemiczną nadal jest trudny, aczkolwiek dostępne dane m.in. indeks Instytutu Ifo wskazują na stopniowe zmniejszanie się problemów podażowych w sektorze wytwórczym, a firmy stają się bardziej optymistyczne co do przyszłości.

 

Reklama

…, choć dane Instytutu Ifo wskazują, że uda się uniknąć tzw. technicznej recesji

w Niemczech Indeks Instytutu Ifo najszerzej obrazujący nastroje przedsiębiorstw w gospodarce niemieckiej wzrósł w styczniu do 95,7 pkt z 94,8 pkt w grudniu przewyższając konsensus prognoz zakładający stabilizację wskaźnika. Składają się na niego dwa komponenty: bieżąca ocena oraz oczekiwania dotyczące sytuacji gospodarczej. Wskaźnik bieżący obniżył się w styczniu do 96,1 pkt z 96,9 pkt z powodu nasilenia pandemii oraz pogłębienia na początku roku problemów usług i handlu. Indeks oczekiwań wzrósł natomiast do 95,2 pkt z 92,7 pkt., po raz pierwszy od pół roku. Informacje te wskazują, że przełom 2021 i 2022 r. nadal był trudny dla gospodarki niemieckiej z powodu pandemii i problemów zaopatrzeniowych w przemyśle. Na podstawie komponentu oczekiwań można zakładać, że po zmniejszeniu się ryzyk epidemicznych wzrost gospodarczy w Niemczech przyspieszy. Tempo ekspansji najprawdopodobniej będzie jednak mniejsze niż wydawało się jeszcze kilka miesięcy temu, co potwierdza rewizja w dół rządowych prognoz PKB na 2022 r. do 3,6% z 4,1%.

Narodowy Bank Węgier podnosi główną stopę procentową

silniej niż oczekiwano Rada Monetarna na Węgrzech podniosła podstawową stopę procentową do 2,90% z 2,40%, a więc silniej niż wskazywał konsensus rynkowy. Kontynuowany jest zatem cykl zacieśniania polityki pieniężnej, a kolejne miesiące powinny przynieść dalsze podwyżki kosztu pieniądza w tym kraju.

Niższa aktywność w Chinach na początku 2022 r.

Oficjalny indeks PMI dla przemysłu w Chinach obniżył się w styczniu do 50,1 pkt z 50,3 pkt w grudniu, a analogiczny wskaźnik dla sektora usług spadł do 51,1 pkt z 52,7 pkt przed miesiącem. Dane te wskazują, że aktywność gospodarcza na początku 2022 r. spowolniła, do czego przyczynia się słabszy niż przed rokiem popyt zagraniczny, problemy sektora nieruchomości oraz bardzo restrykcyjna polityka przeciwepidemiczna. Jest to zgodne z naszym scenariuszem makroekonomicznym, który zakłada jednak w II poł. roku poprawę koniunktury zwłaszcza w sektorze usług.

Reklama

 

Czytaj więcej