Reklama
WIG81 412,34-0,45%
WIG202 411,43-0,48%
EUR / PLN4,31-0,08%
USD / PLN3,99-0,08%
CHF / PLN4,53+0,10%
GBP / PLN5,04-0,09%
EUR / USD1,08-0,01%
DAX17 118,12+0,29%
FT-SE7 662,51-0,73%
CAC 407 812,09+0,22%
DJI38 500,61-0,16%
S&P 5004 966,62-0,18%
ROPA BRENT82,68+0,10%
ROPA WTI77,53+0,39%
ZŁOTO2 022,92-0,07%
SREBRO22,81-1,17%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

KNF

Czym zajmuje się KNF?

Podobnie jak Stany Zjednoczone posiadają Security Exchange Commission (SEC), polski odpowiednik instytucji sprawującej funkcje kontrolne w zakresie między innymi rynku kapitałowego to Komisja Nadzoru Finansowego, w skrócie: KNF. Jest to organ publiczny o charakterze regulatora finansowego. KNF zgodnie z polskim prawem objęty jest bezpośrednim nadzorem premiera rady ministrów. KNF jest też tą instytucją w państwie, która sprawuje nadzór nad całym sektorem bankowym, sektorem kapitałowym, ubezpieczeniowym oraz emerytalnym. Współpracuje również z bankiem centralnym, w tym przypadku z Narodowym Bankiem Polskim (NBP) i funkcjonującej przy nim Radzie Polityki Pieniężnej, odpowiedzialnej bezpośrednio za kształtowanie polityki monetarnej państwa.

 

Jak KNF pomaga inwestorom?

O ile jednak NBP i RPP pełnią głównie funkcje kreacyjne i legislacyjne, o tyle KNF jest organem przede wszystkim o charakterze kontrolnym. Część działań komisji jest również transparentna. Dotyczy to sytuacji, w której istnieje konkretne ryzyko dla np. inwestora w związku z inwestycją w daną spółkę. W tym celu KNF regularnie publikuje na swojej stronie internetowej listę ostrzeżeń publicznych. Podobnie pełni zadania mające na celu poprawne funkcjonowanie całego rynku kapitałowego w Polsce, czyli przede wszystkim Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ale nie tylko. Nadzorem objęci są również brokerze (także z zakresu rynku Forex), banki i pozostałe instytucje finansowe. Głównym celem urzędu komisji nadzoru finansowego jest poprzez nadzór zapewnienie polskiemu rynkowi finansowemu stabilności, działania zgodnie z prawem, prawidłowego funkcjonowania, przejrzystości zgodnie z zasadą transparentności oraz bezpieczeństwa. Komisja Nadzoru Finansowego, co więcej, wydaje corocznie sprawozdania ze swojej działalności, które w znacznej części są upublicznione i dostępne na stronie internetowej KNF.

 

Jakimi narzędziami dysponuje KNF?

Reklama

Warto pamiętać, że to właśnie Komisja Nadzoru Finansowego zgodnie z polskim prawodawstwem pełni również rolę dyscyplinującą, w ramach której to jest w stanie wykluczyć z rynku dany instrument finansowy. Oczywiście jest to cały proces złożony z wielu etapów i postępowań, w które instrument finansowy poddany jest głębokiemu badaniu. Podobne funkcje pełni w stosunku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w zakresie spółek bankrutujących. Najmniej istotną, ale warto wspomnienia jest pełniona przez KNF funkcja edukacyjna. Zawiera ona w sobie wiele szkoleń przeznaczonych dla inwestorów, ale również możliwości dla szkół w zakresie edukacji finansowej czy inwestycyjnej.