Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ile zarobiło SoftBlue

6,45 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w 2020 r. wypracowało SoftBlue – notowana na NewConnect spółka technologiczna z Bydgoszczy. W samym czwartym kwartale firma osiągnęła 3,22 mln zł przychodów netto. W tym czasie zysk netto SoftBlue wyniósł ponad 2,5 mln zł, co oznacza niespełna 330 proc. wzrost w porównaniu rdr. Wpływ na wyniki miało sfinalizowanie kontraktów dotyczących autorskich projektów z zakresu nowych technologii, a także działalność badawczo–rozwojowa spółki. W minionym kwartale firma SoftBlue koncentrowała się również na przejęciu biznesu notowanej na NewConnect firmy easyCALL.pl.

- Wyniki za 2020 rok są dla nas satysfakcjonujące i potwierdzają, że obrana przez nas strategia jest słuszna. Koncentrujemy się na realizacji projektów skierowanych na Software, IoT oraz dział badawczo-rozwojowy. Sfinalizowanie kilku istotnych projektów w ramach tych obszarów przyczyniło się do wypracowania w minionym roku znaczącego wzrostu zysku netto, który osiągnął 3,1 mln zł. Przychody netto odnotowaliśmy na poziomie 6,45 mln zł. Aż 50 proc. tego wyniku - 3,22 mln zł - udało nam się osiągnąć w samym czwartym kwartale. Zysk netto od października do grudnia wyniósł ponad 2,5 mln zł. Dało to SoftBlue ponad 4-krotny wzrost rdr. – informuje Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue. – EBITDA w tym okresie wyniosła prawie 1,47 mln zł – dodaje.

W październiku ub. roku firma SoftBlue podpisała dwie znaczące umowy z podmiotami z sektora państwowego. Łączna wartość zamówień na systemy informatyczne wynosiła ok. 4 mln zł. Oba projekty zostaną zrealizowane w 2021 roku.

W listopadzie spółka wkroczyła w następny etap budowy własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. SoftBlue zakupiło wówczas działkę o pow. 703 m2 w centrum Bydgoszczy. Projekt ma na celu stworzenie rozwiązań ułatwiających racjonalne gospodarowanie wodą w systemach zbiorowego zaopatrzenia oraz zwiększenia efektywności zarządzania energią elektryczną. – Prace budowlane planujemy rozpocząć na przełomie najbliższych miesięcy. Zakończenie budowy zaplanowane jest na czwarty kwartał 2022. Pokładamy duże nadzieje w tej inwestycji. – komentuje Michał Kierul.  

Reklama

Na powstanie Centrum spółka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie ponad 5,4 mln zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi powyżej 12 mln zł. 

W tym samym czasie SoftBlue podjęło także decyzję o wzmocnieniu segmentu autorskich rozwiązań z obszaru IoT. Spółka koncentrowała się bowiem na najnowszym projekcie o nazwie Autonomous Data Controler. Nowoczesny rejestrator będzie służyć do lokalnego zbierania, rejestracji i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednej maszyny, instalacji lub rozdzielni. Nowoczesne urządzenie umożliwia akwizycję, archiwizację i przetwarzanie danych oraz prezentację wyników analizy.

W połowie grudnia SoftBlue podjęło kolejny istotny krok z punktu widzenia rozwoju prowadzonej działalności. Firma sfinalizowała bowiem zakup biznesu firmy easyCALL.pl. Transakcja objęła pracowników firmy, kontakty biznesowe i kontrakty spółki. – Będąc właścicielem firmy chcemy stworzyć i dostarczyć systemy powiązane z telefonią internetową oraz stacjonarną. – dodaje prezes zarządu SoftBlue.

W minionym kwartale SoftBlue kontynuowało również realizację kilku projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Mowa m.in. o innowacyjnej platformie konsumenckiej EcoScan, dzięki której konsumenci żywności w przejrzysty sposób zdobędą szczegółową wiedzę o danym produkcie i jego składzie. Jednocześnie firma kontynuowała działania związane z zaprojektowaniem i stworzeniem rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu. Projekt prowadzony jest w ramach programu sektorowego INNOLOT.

Reklama

Ponadto w ostatnim czasie spółka finalizowała istotne kontrakty na sprzedaż swojego flagowego autorskiego rozwiązania o nazwie AirDron. To innowacyjny system, który służy do zaawansowanego badania zanieczyszczenia powietrza za pomocą dronów ze specjalistyczną głowicą. Zakupu rozwiązania dokonali zarówno klienci prywatni, jak i podmioty samorządowe.

Z początkiem br. firma SoftBlue przeprowadziła publiczną emisję akcji z prawem poboru. Przydział akcji i zapisów na Akcje Oferowane zaplanowany został na przełom lutego i marca br. Aktualnie SoftBlue koncentruje się na rozwoju działalności eksportowej w ramach swojej spółki zależnej Milisystem.

***

SoftBlue SA to innowacyjna spółka, która powstała 2003 roku w Bydgoszczy. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Spółka posiada grono ekspertów, dzięki którym uruchomiony został własny Dział Badań i Rozwoju. SoftBlue prowadzi szereg działań mających na celu udogodnienia dla społeczeństwa oraz ochronę środowiska. Spółka opracowała między innymi autorskie systemy w dziedzinie ochrony powietrza np.: SoftBlue Airdron.

W listopadzie 2020 r. SoftBlue uzyskało certyfikat od Polskiej Akademii Jakości Cert Sp. z o.o. Dokument obejmuje wykonanie wysokiej jakości usług w zakresie projektowania, budowy, sprzedaży, wdrażania szkoleń biznesowych i technologicznych, a także badań oraz projektów naukowych.

Reklama

Od 2015 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect.

SoftBlue SA jest  również właścicielem notowanej na NewConnect firmy easyCALL.pl S.A., która świadczy szeroki wachlarz usług telekomunikacyjnych.

Czytaj więcej