Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ile kosztuje kg cukru

Rynek Cukry porusza się zgodnie ze wzrostową linią trendu. Aktualne wyhamowanie widoczne jest od poziomu 16.60 centa, które należy traktować jako opór wyższego rzędu. Ilość prób przełamania tej podażowej bariery zmusza do zachowania czujności, gdyż korekta może zostać rozbudowana.

Posiadacze długich pozycji zapewne docenia fakt, że wsparciem jest cena 15.60. Jest to szczyt z połowy listopada, który zgodnie z prawidłami analizy technicznej, po przełamaniu może stać się dołkiem. Dokładnie tak też się stało, a nawet można dopatrzyć się trzech kolejnych dołków testujących to wsparcie. Jeżeli dzisiejsza sesja będzie koloru białego, to uwiarygodni to założenie, że rynek Sugar chce wrócić do trendu wzrostowego.

Po przełamaniu bieżącego ograniczenia kolejny tygodniowy opór znajduje się na poziomie 18.30 centa. Geometrycznie sugeruje to zrównanie się dwóch kolejnych fal wzrostowych. Zjawisko to nosi nazwę ruchu mierzonego i może zapowiadać pojawienie się kolejnej korekty.

Jest tylko jeden problem, aktualne notowania są 250 punktów niżej, a wielość scenariuszy transakcyjnych sprawia, że należy ostrożnie podchodzić do przewidywania przyszłości.

Reklama

Na pierwszy plan wysuwa się założenie rozbudowania krótkotrwałej fazy ruchu konsolidacyjnego. Spadające wartości wskaźnika relatywnej siły sugerują, że podaż może ponownie zaatakować. Ponieważ korekta jest pojedynczą falą, to trudno znaleźć małe lokalne opory. Pozostaje obserwacja dwóch wymienionych już wartości: 15.60 i 16.60, z założeniem, że ta druga może zostać przełamana jako pierwsza.

Drożejący Cukier (SUGAR) - 1

Drożejący Cukier (SUGAR) - 1

Czytaj więcej

Artykuły związane z ile kosztuje kg cukru