Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Fed

Od kiedy istnieje FED?

FED, czyli System Rezerwy Federalnej (ang. Federal Reserve System) to bank centralnych Stanów Zjednoczonych. Najbliższym polskim publicznym podmiotem instytucjonalnym, który mógłby ewentualnie być porównany pod względem funkcji i kompetencji, jest Narodowy Bank Polski. System Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych powstał już w 1913 roku, chociaż jego kształt i funkcjonowanie było wielokrotnie przedmiotem dyskusji i nowych aktów prawnych. FED zobligowany jest do realizacji wyznaczonych mu celów, takich jak dążenie do stabilność cen na rynku, do maksymalnego poziomu zatrudnienia i zapewniania długoterminowych stóp procentowych. Bardzo duże znaczenie ma polityka FED w ramach dążenia do osiągania wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego.

 

Czym zajmuje się FED?

Zadania FED są następujące: nadzór nad bankami, prowadzenie polityki monetarnej państwa, wprowadzanie do obiegu państwowego gotówki i bilonu dolara, kontrolę nad wyemitowaną gotówką oraz nad bilansem płatniczym (w tym stosunkiem pomiędzy eksportem a importem państwa) i wiele innych. Rezerwa federalna posiada również aktywa dewizowe, które w przypadku kryzysów wprowadzane są do rynku na zasadzie sztucznej interwencji. Podmiotem, który w zakresie prowadzenia polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych współdziała z Systemem Rezerw Federalnych jest FOMC, czyli Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku (ang. Federal Open Market Comittee). Pod względem kompetencyjnym można ten organ poniekąd porównać do działającej przy Narodowym Banku Polskim Rady Polityki Pieniężnej (RPP). FOMC odpowiada za operacje otwartego rynku i kształtowanie polityki pieniężnej (w tym ustalanie poziomu inflacji/deflacji).

 

Czy FED wpływa na kurs dolara?

Reklama

Polityka monetarna zarówno amerykańskiego banku centralnego, jak i FOMC, oczywiście bezpośrednio wpływa na kurs dolara, na co dowodów nie trzeba szukać zbyt długo. Głównym zabiegiem powyższych instytucji, który wpływa na kursy, jest ustalanie bieżących wysokości stóp procentowych. Przykładowo, ostatnio FED zdecydował się już po raz trzeci na podwyżkę stóp procentowych (nie licząc najświeższych danych z lutego, gdzie stopy procentowe nie zostały podniesione, ale też nie zostały obniżone). Eksperci zgodnie uważają, że przynajmniej krótkoterminowo działanie to spowoduje podwyższenie kursu dolara. Na zakończenie warto wspomnieć, kto jest szefem tak poważnej instytucji amerykańskiej, jak FED. Szefem FED przez wiele lat była Janet Yellen, która od lutego 2018 roku nie pracuje już na tym stanowisku. Zastąpił ją Jerome Powell, również znany i doświadczony ekonomista, co Yellen.