Reklama
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.04
Kurs franka:  4.37
Ceny z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.04
Kurs franka:  4.37
Ceny z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

czym jest arbitraż

Pewnie nieraz doświadczyłeś sytuacji, w której ceny tego samego instrumentu u różnych brokerów wyraźnie się od siebie różniły. I być może zastanawiałeś się, jak to możliwe? Dziś przyglądamy się głębiej tematowi, skąd biorą się ceny na rynku Forex i dlaczego mogą się różnić od siebie. A może da się te różnice wykorzystać na swoją korzyść?

Z artykułu dowiesz się:

  • jakie są wady i zalety rynku zdecentralizowanego,
  • skąd biorą ceny brokerzy Forex,
  • co to jest bad tick.

Co to jest centralizacja na rynkach finansowych?

Centralizacja rynku polega na tym, że istnieje jeden ośrodek, który zbiera wszystkie zlecenia kupna i sprzedaży i łączy je w transakcje. Nie ma wtedy wątpliwości, jaka jest cena danego waloru. Sytuacja taka ma miejsce np. w przypadku rynku giełdowego.

Rynek Forex nie ma jednego ośrodka zbierającego zlecenia

Rynek walutowy Forex jest rynkiem zdecentralizowanym, tzn., że nie ma jednego ośrodka, ale dużo mniejszych podmiotów, dostawców płynności rozproszonych po całym świecie. Nie działa więc pod nadzorem jednej instytucji centralnej, ale w oparciu o krajowe lub regionalne regulacje. Jako rynek pozagiełdowy (Over The Counter, OTC) tworzą go transakcje pomiędzy wieloma jego uczestnikami bez udziału zintegrowanego systemu informatycznego. Uczestnikami rynku walutowego są banki, międzynarodowe korporacje, rządy oraz inwestorzy instytucjonalni z całego świata. W ramach FX wymieniają oni dewizy na tzw. rynku międzybankowym. Prywatni inwestorzy mają możliwość udziału w detalicznej części rynku inwestycyjnego za pośrednictwem usług świadczonych przez brokerów.

 

Zalety i wady rynku zdecentralizowanego

Zalety rynku zdecentralizowanego:

Reklama

- Handel zazwyczaj trwa dłużej niż tylko w czasie 8 godzinnej sesji – rynek Forex „działa” nieprzerwanie przez 5 dni w tygodniu począwszy od rozpoczęcia sesji w niedzielę wieczorem aż do piątku do godz. 23.00. Daje to możliwość zawierania transakcji podczas różnych sesji (europejska, amerykańska, azjatycka) w zależności od możliwości czasowych tradera i używanej strategii;

- Brak jednego ośrodka rozliczającego może umożliwiać arbitraż – rynek zdecentralizowany powoduje mniej lub bardziej znaczące różnice w cenie tego samego instrumentu u różnych dostawców płynności, co może być wykorzystywane w strategii arbitrażowej. O tym dalej w artykule;

- Większa konkurencja wśród podmiotów pośredniczących – dzięki temu inwestor ma możliwość wyboru brokera, który najbardziej spełnia jego oczekiwania. Jest to ważny a często pomijany lub zaniedbywany aspekt inwestowania na rynku Forex.

- Bezpieczeństwo - scentralizowane giełdy są podatne na włamania i kradzież informacji o ich użytkownikach. Prawdopodobieństwo zhakowania zdecentralizowanej platformy jest znacznie mniejsze, ponieważ informacje o użytkownikach nie są przechowywane na centralnym serwerze

Do wad rynku zdecentralizowanego należą m in.:

- Możliwość występowania różnych cen – różnice w cenach danego instrumentu u różnych brokerów mogą sięgać w ekstremalnych przypadkach nawet kilkudziesięciu pipsów, co może powodować trudności w ocenie sytuacji rynkowej na wykresie;

Reklama

- Rozwarstwienie prawne – pośrednicy handlowi działają często w różnych jurysdykcjach tzn. podlegają różnym wymaganiom prawnym w zależności od regulacji danego kraju. Różnice mogą dotyczyć np. dopuszczalnej wielkości dźwigni handlowej czy ochrony przed ujemnym saldem.

Skąd ceny instrumentów biorą brokerzy Forex?

W zależności od tego, w jakim modelu działa dany broker w kwestii przetwarzania zleceń, może korzystać on z jednego lub z wielu dostawców płynności.

Co oznacza większa liczba dostawców płynności dla klienta?

Otóż dzięki wielu podmiotom dostarczającym płynność spread, czyli różnica między najlepszą ceną kupna i sprzedaży, jest węższy, co oczywiście jest z korzyścią dla klienta. Zazwyczaj brokerzy mają od jednego do trzech dostawców płynności. Wynika to pośrednio również z wielkości bazy klientów. Wiadomo, że każdy kolejny dostawca płynności stanowi koszt dla brokera.

Brokerzy a dostawcy płynności

W platformie MetaTrader w zakładce Rynek mamy podgląd wszystkich instrumentów, które udostępnia nam broker. Widoczne tam ceny Bid i Ask u brokerów typu Market Maker nie są najlepszymi ofertami kupna i sprzedaży tylko aktualnymi notowaniami otrzymanymi od dostawcy płynności. Po kliknięciu w buy lub sell broker weryfikuje z dostawcą płynności czy jest w stanie zająć pozycję po tej cenie. To oczywiście dzieje się automatycznie i w bardzo krótkim czasie. Może jednak dojść do sytuacji, że w międzyczasie cena zmienia się (zwykle na niekorzyść dostawcy płynności), wtedy dostajemy rekwotowanie, czyli ponowne zapytanie o akceptację tej ceny.

O ile może różnić się cena tego samego instrumentu u różnych brokerów?

Przez brak jednego ośrodka zbierającego i rozliczającego transakcje na parach walutowych możemy mieć sytuację, że różnica cen na tym samym instrumencie u różnych brokerów będzie inna o kilka, kilkanaście a nawet kilkadziesiąt pipsów.

Reklama

Wykres 1. Różnice w cenie AUDUSD u różnych brokerów

Wykres 1. Różnice w cenie AUDUSD u różnych brokerów

Wykres 1. Różnice w cenie AUDUSD u różnych brokerów

Ekstremalnym przypadkiem są sytuacje, że cena danego instrumentu jest różna na różnych platformach u tego samego brokera. Może to wynikać z korzystania z kilku dostawców płynności lub z nieprawidłowości działania samego brokera. W związku z tym bardzo ważne przy wyborze brokera lub domu maklerskiego jest sprawdzenie czy posiada on odpowiednie licencje i regulacje.

Czy jest sens inwestować na niskich interwałach skoro cena tego samego instrumentu może być różna?

Skalping i daytrading to style inwestowania krótkoterminowego. Polegają na otwieraniu i zamykaniu kilku lub kilkunastu transakcji w ciągu tego samego dnia wykorzystując niewielkie ruchy ceny. Traderzy wykorzystujący te style operują na niskich interwałach czasowych. Celem dla takich inwestorów krótkoterminowych są zyski rzędu kilku lub kilkunastu pipsów, w związku z czym są narażeni na różnice cen danego instrumentu u różnych brokerów.

Inwestowanie na niższych interwałach czasowych to w dużej mierze oddanie się przypadkowi i różnym fałszywym ruchom ceny. Interpretacja lokalnych poziomów cenowych (dołków, wierzchołków, poziomów wsparcia i oporu) u różnych brokerów będzie inaczej wyglądała.

Reklama

Inwestowanie w średnim terminie (kilka lub kilkanaście dni) i nie szukanie ruchów cenowych rzędu kilkunastu pipsów pozwala zminimalizować ryzyko wynikające z różnic w cenach u różnych brokerów.

Bad tick a różnica w cenie

Bad tick to taki ruch na wykresie, który jest spowodowany błędem platformy (bądź data feedu), podczas gdy w rzeczywistości taki kurs na rynku nie wystąpił. Aby potwierdzić informację o bad ticku najlepiej porównać wykres danego instrumentu z portalem, który dostarcza aktualne kursy walut lub innych instrumentów.

Może się zdarzyć, że występują większe odstępstwa od tego, co rzeczywiście miało miejsce na rynku

O ile różnica na EUR/USD na poziomie 1-2 pipsy w ostateczności może być jeszcze do zaakceptowania to 20.0-50.0 pipsów powinno już na zaniepokoić. Bywają także skrajne przypadki, gdzie zdarza się wystrzał ceny np. na 500.0 pipsów względem innych brokerów. To tak zwane złe ticki (bad ticks).

Wykres 2. Bad tick na wykresie instrumentu

Wykres 2. Bad tick na wykresie instrumentu

Czy różnica w cenie pomiędzy brokerami jest podstawą do złożenia reklamacji?

Zakładając, że mieliśmy otwartą pozycję na instrumencie, na którym wystąpiła cena nierynkowa (bad tick) to w istotny sposób odbije się to na naszym stanie rachunku, powodując na nim wyraźny profit bądź sporą stratę. Jakby nie było bad ticki działają zarówno na naszą korzyść jak i niekorzyść. W tym pierwszym przypadku bez problemu zarobimy dużą kwotę w krótkim czasie ale problem w tym, że to kwestia przypadku, a tego nie chcemy na rynku. Jeżeli broker dowie się, że na tym zarobiliśmy będzie mógł się o to upomnieć i anulować transakcję. Natomiast też nie musimy się martwić, że nagle pozostaniemy z ujemnym saldem na rachunku. W sytuacji, gdy zawiniły kwotowania, nieważne z jakiej przyczyny (błąd platformy, brokera, dostawcy kwotowań), przysługuje nam prawo do reklamacji. W takim wypadku należy przesłać e-mailem do brokera takie informacje jak numer transakcji (Ticket, Position ID) i opis sytuacji najlepiej poparty zdjęciem z platformy.

Są trzy wyjścia z tej sytuacji:

  • 1.broker przywróci pozycję i stan rachunku do momentu sprzed błędu,
  • 2.broker przywróci kwotowania i stan rachunku sprzed błędu jednak pozycja zostanie po prostu anulowana,
  • 3.broker przywróci kwotowania i stan rachunku sprzed błędu, pozycja zostanie anulowana jednak stan konta będzie wyrównany do momentu, w którym bad tick nastąpił.
Reklama

Każda firma inaczej do tego podchodzi, mimo, że najbardziej sprawiedliwe wydaje się być rozwiązanie nr 1. Niestety bywa tak, że sam broker z przyczyn technicznych nie może tego zaoferować.

Istnieje także inna sytuacja, kiedy nie mamy otwartej pozycji, a sam bad tick wpływa niekorzystnie tylko na naszą analizę, zniekształcając wykres i tym samym wygląd wskaźników i formacji. W takim wypadku wystarczy mailowo powiadomić brokera o błędzie podając mu rodzaj rachunku (demo/live), instrument finansowy, dokładny czas i najlepiej dołączyć screenshot z platformy. To wszystko ułatwi identyfikację błędu i przyspieszy jego korektę.

Jak można wykorzystać różnice w cenie na swoją korzyść – arbitraż 

Arbitraż to mechanizm realizacji transakcji mający na celu wykorzystanie różnicy w cenach akcji, walut lub obligacji. Co najważniejsze, transakcja musi dotyczyć tego samego dobra, ale sprzedawanego na dwóch różnych rynkach lub w dwóch odmiennych postaciach. W przypadku zidentyfikowania takiego dobra i przeprowadzenia transakcji, inwestor otrzymuje zysk równy różnicy między ceną zakupu, a ceną sprzedaży. Ze względu na realizację transakcji kupna i sprzedaży jednocześnie, już na początku znany jest zysk, który osiągnie inwestor – dlatego tego typu transakcje określa się mianem inwestycji bez ryzyka. 

W przypadku arbitrażu na rynkach finansowych bardzo ważne jest pojęcie czasu. Transakcje kupna i sprzedaży muszą odbyć się dokładnie w tym samym momencie na dwóch różnych giełdach, platformach, czy też rynkach. Jeśli wystąpi chociaż najmniejsza różnica czasu, to nie mówi się wówczas o transakcji arbitrażowej. 

W przypadku arbitrażu walutowego zawieramy transakcje na różnych rynkach walut. Nasz zysk jest wynikiem różnic kursowych, które na nich występują. 

Reklama

 

Czytaj więcej