Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Zmienny jak forint – czy jego kurs może znowu odbić

|
selectedselectedselected

Patrząc wstecz, forint węgierski bezsprzecznie może być uznawany za jedną z najbardziej zmiennych europejskich walut, a ostatnie miesiące pozwalają mu utrzymać to miano. Po znaczących zyskach na przełomie 2022 r. w dalszej części ubiegłego roku forint doświadczył znacznego osłabienia.

Zmienny jak forint – czy jego kurs może znowu odbić
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

MATERIAŁ NA WYŁĄCZNOŚĆ FXMAG

 

Skutkujące umocnieniem dolara odsunięcie oczekiwań dotyczących cięć stóp procentowych w USA i pogorszenie globalnego sentymentu do ryzyka nie sprzyjały węgierskiej walucie. Na pierwszy plan wysunęły się również decyzje Narodowego Banku Węgier (MNB) i wydarzenia na arenie politycznej.

 

Okres aprecjacji, który dobiegł końca w czerwcu 2023 r., był jednym z najsilniejszych w historii. W XXI w. forint zwykle osłabiał się względem euro, wzrost kursu EUR/HUF może więc być postrzegany jako wpisujący się w historyczny trend.

Reklama

 

Wykres 1: Kurs EUR/HUF (kwiecień 2023 – kwiecień 2024)

zmienny jak forint czy jego kurs moze znowu odbic grafika numer 1zmienny jak forint czy jego kurs moze znowu odbic grafika numer 1

Źródło: LSEG Datastream Data: 12.04.2024

 

Fundamenty makro Węgier nie zachwycają

Fundamenty makroekonomiczne pozostają niezbyt wspierające dla waluty. Po spowodowanym szokiem energetycznym spadku (-8,4% PKB w 2022 r.) rachunek obrotów bieżących w 2023 r. odnotował niewielką nadwyżkę (+0,3% PKB). Deficyt budżetowy wzrósł jednak z 6,2% PKB w 2022 r. do 6,7% i można sądzić, że Węgry są jednym z krajów, wobec których najpewniej zastosowana zostanie unijna procedura nadmiernego deficytu. Dodatkowo, mimo znacznego wzrostu na początku 2024 r., poziom rezerw walutowych (46,4 mld EUR) w porównaniu do innych krajów regionu pozostaje niski i odpowiada mniej więcej czterem miesiącom pokrycia importu.

 

Wykres 2: Bilans budżetu Węgier (2014 – 2024)

Reklama

zmienny jak forint czy jego kurs moze znowu odbic grafika numer 2zmienny jak forint czy jego kurs moze znowu odbic grafika numer 2

Źródło: LSEG Datastream Data: 12.04.2024

 

Sytuacja fiskalna Węgier wciąż napięta

Podejście Węgier do modyfikacji polityki fiskalnej w krótkim terminie jest ostrożne, tak aby nie spowodować istotnego spowolnienia gospodarczego ani nie zwiększyć bezrobocia. Wcześniejszy cel rządu zakładał, że deficyt zostanie zredukowany do 2,9% PKB w 2024 r., obecnie spodziewa się jednak, że wyniesie 4,5%, a wcześniej zakładany cel osiągnie dopiero w 2026 r.

Napięta sytuacja fiskalna sprawia, że Węgry tym chętniej przyjęłyby dodatkowe wsparcie finansowe. Przypomnijmy, że w obliczu gróźb premiera Orbana, który sugerował, że zablokuje 50 mld EUR pomocy dla Ukrainy, Komisja Europejska odblokowała w grudniu 10,2 mld EUR z funduszu spójności. W ostatnim czasie Parlament Europejski podważył ważność i prawomocność tej decyzji.

Podczas gdy część funduszy powoli płynie do Węgier, które zdołały również uzyskać od KE odmrożenie kolejnych 2 mld EUR, w funduszach spójności i odbudowy wciąż jednak zamrożone pozostaje mniej więcej 20 mld EUR. Ich wypłata jest wysoce niepewna, a stosunki między Węgrami i UE bywały w ostatnich miesiącach bardzo napięte (pamiętajmy, że już wcześniej Węgry były oporne tak wobec kwestii poparcia przyjęcia Szwecji do NATO, jak wobec pomocy dla Ukrainy).

Reklama

 

Zobacz także: Prognozy dla kursu forinta (HUF). Gospodarka Węgier zawodzi, Viktor Orban jej ciąży

 

Posunięcia rządu Orbana pośrednio osłabiają forinta

Najważniejszą obecnie kwestią polityczną jest jednak wewnętrzny konflikt między węgierskim rządem a Gyorgym Matolcsym, prezesem Narodowego Banku Węgier. Matolcsy zarzucił ministrowi rozwoju gospodarczego Martonowi Nagyowi popieranie legislacji mających na celu ograniczenie autonomii banku, odnosząc się przy tym do jego przeszłości w MNB, którą ocenia krytycznie.

Zaproponowane przez rząd Orbana reformy nie dotknęły dotąd bezpośrednio polityki monetarnej, jego działania wywołują jednak niepokój, prowadząc do osłabienia forinta. W ostatnim czasie byliśmy świadkami pewnego złagodzenia konfliktu, najważniejsze obawy dotyczące planów rządu mających na celu zmiany związane z kontrolą nad bankiem są jednak wciąż żywe.

 

Zobacz także: Prognozy dla leja rumuńskiego (RON) – nadchodzi koniec stabilnych notowań?

 

Cięcia stóp są agresywne

Reklama

Sądzimy, że w najbliższych miesiącach decyzje rzeczonego banku centralnego będą dominować nagłówki. W ciągu ostatnich sześciu posiedzeń stopy procentowe były obniżane – z wyjątkiem lutowego cięcia o 100 pb. były to ruchy o 75 pb. Wciąż jednak referencyjna stopa procentowa pozostaje na bardzo wysokim poziomie 8,25%. Biorąc pod uwagę oczekiwania wobec dalszych spadków inflacji, raczej nie ma przeszkód, by w większym stopniu rozluźniać politykę. Mimo to uważamy, że w III kwartale tempo cięć może nieco zwolnić.

Spadek dynamiki cen był w Węgrzech bardzo widoczny. Główna miara inflacji wzrosła w styczniu 2023 r. do najwyższego od 1996 r. poziomu 25,7%, a w marcu tego roku wynosiła już tylko 3,6%; miara bazowa znajduje się na niewiele wyższym poziomie (4,4%). Momentum cenowe nie jest szczególnie zadowalające (+0,7% m/m w styczniu i lutym, +0,8% m/m w marcu). Inflacja bazowa ma pozostać uporczywa – MNB oczekuje, że wyniesie 4,5-5% w drugiej połowie br., zanim obniży się do przedziału docelowego banku (3% ± 1 pp.) w 2025 r.

 

Wykres 3: Realne stopy procentowe w Węgrzech (2014 – 2024)

zmienny jak forint czy jego kurs moze znowu odbic grafika numer 3zmienny jak forint czy jego kurs moze znowu odbic grafika numer 3

Źródło: LSEG Datastream Data: 12.04.2024

 

Stan węgierskiej gospodarki zależny od popytu w kraju

Reklama

Istotną część spadku presji na ceny konsumenckie przypisać można niedawnemu spowolnieniu gospodarczemu. W IV kwartale ub.r. odnotowano stagnację, a zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami w całym 2023 r. gospodarka skurczyła się o 0,9%. Jedynym pozytywem są ostatnie wyniki sektora rolnego, który w IV kwartale wzrósł o imponujące 81,1% w skali roku (co spowodowane było efektem niskiej bazy i lepszymi warunkami pogodowymi). Zrekompensowało to niewielką kontrakcję sektora usługowego i większą – przemysłowego. Krajowy popyt był w IV kwartale słaby (spadł o 4,1% r/r), większość ostatnich danych dotyczących sprzedaży detalicznej wskazuje jednak na pewne ożywienie.

W styczniu po raz pierwszy od ponad 12 miesięcy realna sprzedaż detaliczna odnotowała wzrost w skali roku, a w lutym ten pozytywny trend się wzmocnił. Sektor przemysłowy pozostaje jednak słaby – od początku 2023 r. realny wolumen produkcji sprzedanej przemysłu w każdym miesiącu spadał w ujęciu rocznym.

Rozbieżność między usługami i przemysłem w kolejnych miesiącach z dużą dozą pewności utrzyma się na wysokim poziomie, a stan węgierskiej gospodarki zależeć będzie od poprawy krajowego popytu (wspieranej przez dalsze cięcia stóp procentowych i dość wysoki wzrost płac). Istotny w tym kontekście powinien okazać się ciasny rynek pracy. W ciągu ostatnich 11 miesięcy wzrost płac był dwucyfrowy (14,7% w styczniu), ostatnio nawet w ujęciu realnym (10,5% w styczniu). Mimo wzrostu w ostatnich miesiącach, stopa bezrobocia jest wciąż jedną z najniższych w Europie (skorygowana sezonowo 4,4% w lutym).

Węgierski rząd w połowie marca porzucił swój ambitny cel wzrostu gospodarczego o 4% w 2024 r. Komisja Europejska spodziewa się wyniku rzędu 2,4% w 2024 r. i 3,6% w 2025 r., co wciąż stanowiłoby istotną poprawę względem minionego roku.

 

Zobacz także: Brytyjskie firmy w poważnych tarapatach, dziesiątki tysięcy zagrożone niewypłacalnością

 

Reklama

 

Wykres 4: Wzrost płac w Węgrzech (2014 – 2024)

zmienny jak forint czy jego kurs moze znowu odbic grafika numer 4zmienny jak forint czy jego kurs moze znowu odbic grafika numer 4

Źródło: LSEG Datastream Data: 12.04.2024

 

Forint pozostaje obciążony ryzykiem politycznym

Inwestorzy w ostatnim czasie nie patrzą przychylnym okiem na forinta, w dużej mierze przez zwiększoną premię za ryzyko polityczne. Wydaje się, że na razie ryzyka na tym froncie zmalały, wypłata środków z funduszy spójności i odbudowy jest jednak wciąż niepewna. Stopy procentowe są bardzo wysokie (również w ujęciu realnym), agresywne cięcia w nadchodzących miesiącach wydają się jednak prawdopodobne. Mimo że w drugiej połowie roku oczekuje się istotnego ożywienia, sytuacja ekonomiczna jest nieco niepokojąca.

Fundamenty makroekonomiczne nie są szczególnie wspierające, możliwy wzrost kursu EUR/USD powinien być jednak korzystny dla waluty. Jest również pewna przestrzeń do normalizacji kursu forinta po jego niedawnej deprecjacji, ale wciąż utrzymują się znaczące ryzyka dla globalnego sentymentu – choćby nadchodzące wybory prezydenckie w USA.

Reklama

Wobec pogorszenia sentymentu, spowodowanego w dużej mierze wydarzeniami politycznymi, zdecydowaliśmy się na rewizję naszych prognoz nieznacznie w górę. Ryzyka wydają nam się jednak dość zbalansowane, stąd nasza prognoza dla pary EUR/HUF nadal jest płaska.


 

 

EUR/HUF

USD/HUF

HUF/PLN*

Q2-2024

390

360

1,09

Q3-2024

390

360

1,08

E-2024

390

355

1,08

Q1-2025

390

350

1,08

E-2025

390

340

1,08

*100 HUF

 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady. Ebury nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań podjętych na podstawie informacji zawartych w raporcie. Ebury Partners Belgium NV / SA jest autoryzowaną i regulowaną przez Narodowy Bank Belgii instytucją płatniczą na mocy ustawy z dnia 11 marca 2018 r., zarejestrowaną w Crossroads Bank for Enterprises pod numerem 0681.746.187.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Roman Ziruk

Roman Ziruk

Członek zespołu analitycznego Ebury, wielokrotnie nagradzanego za trafność prognoz walutowych i regularnie zajmującego wysokie miejsca w rankingach Bloomberga. Ebury to globalna firma posiadająca status instytucji pieniądza elektronicznego, która pomaga eksporterom i importerom rozwijać biznes na rynkach zagranicznych. Fintech eliminuje bariery w obszarze rozliczeń, finansowania handlu, transakcji walutowych oraz zarządzania ryzykiem kursowym. Umożliwia dokonywanie transakcji w ponad 130 walutach (w tym chiński juan, czeska i szwedzka korona, lira turecka, rupia indyjska, real brazylijski, tajski bat, meksykańskie peso).

Autora możesz obserwować na LINKEDIN TWITTER

 


Reklama
Reklama