Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Unie Walutowe cz. 1- Teoria Optymalnych Obszarów Walutowych

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Od lat na scenie politycznej i okołopolitycznej toczy się dyskusja na temat tego czy Polska powinna przyjąć wspólną walutę czy pozostać przy złotym. Ostatnie zamieszania spowodowane sytuacją Grecji każą do tego pomysłu podchodzić ostrożnie. Jednak w poniższym artykule, oraz w kolejnych publikacjach, nie chcę oceniać tego, czy warto zdecydować się na ten krok w przyszłości. Seria ma mieć charakter edukacyjny, a jej celem jest wskazanie wad i zalet, czyli kosztów i zysków takiej operacji dla krajów zainteresowanych przystąpieniem do unii walutowej.

 

Teoria Optymalnych Obszarów Walutowych

Chcąc określić koszty i zyski wstąpienia do unii walutowej konieczne jest odwołanie się do Teorii Optymalnych Obszarów Walutowych zapoczątkowanej na początku lat 60-tych XX w. przez R.A. Mundella.

Optymalny Obszar Walutowy to to region posługujący się jedną walutą lub kilkoma walutami związanymi ze sobą kursem sztywnym. W OOW korzyści z posługiwania się wspólną walutą przewyższają koszty integracji i w rezultacie prowadzą do wzrostu dobrobytu.

Reklama

 

Rola polityki monetarnej w łagodzeniu szoków asymetrycznych

Szoki asymetryczne to sytuacja, w której zakłócenia procesów gospodarczych przebiegają z różnym nasileniem w poszczególnych państwach wchodzących w skład unii walutowej lub dotyczą tylko niektórych państw. Może to być na przykład obniżenie się zewnętrznego popytu na dobro, które jest ważnym towarem eksportowym jakiegoś kraju. Spadek popytu zewnętrznego może skutkować spadkiem wartości eksportu i w konsekwencji wzrostem bezrobocia. W przypadku niemożności prowadzenia własnej polityki kursowej (jak to jest w przypadku unii walutowych) dane państwo nie ma możliwości zdewaluowania kursu własnej waluty, by towary, które eksportuje stały się bardziej atrakcyjne. Przez co eksport i bezrobocie wróciłyby do poziomu równowagi. Jeśli dany szok dotyczyłby całej gospodarki unii walutowej to dewaluacja waluty byłaby w interesie wszystkich państw, gdy natomiast dotyczy tylko części z nich, dewaluacja może sprzyjać tej części i jednocześnie szkodzić pozostałym.

 

Kryteria Optymalnych Obszarów Walutowych

Reklama

Państwa, które chcą wejść do unii walutowej powinny się charakteryzować kilkoma cechami, by zminimalizować ryzyko i skutki wystąpienia szoków asymetrycznych. Te cechy/kryteria można podzielić na dwie grupy: zmniejszające podatność na szoki i umożliwiające absorbcję szoków.

 

Gospodarki są mniej podatne na szoki asymetryczne, gdy cechuje je:

- wysoka korelacja cykli koniunkturalnych,

- dywersyfikacja produkcji,

Reklama

- podobieństwo stóp inflacji.

 

Gospodarki mają zdolność do absorbcji szoków, gdy cechuje je:

- mobilność czynników wytwórczych

- elastyczność płac i cen,

Reklama

- integracja rynków finansowych,

- integracja fiskalna.

 

Dodatkowym kryterium jest otwartość gospodarki (mierzona najczęściej jako stosunek handlu zagranicznego do PKB). Im większa otwartość gospodarki tym kanał kursowy w przywracaniu równowagi w gospodarce jest mniej użyteczny (koszty rezygnacji z prowadzenia własnej polityki monetarnej są mniejsze).

Poszczególne kryteria zostaną omówione szerzej w ramach cyklu artykułów ukazujących się w każdy wtorek.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Jakub Wilk

Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.


Tematy

Reklama
Reklama