Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Transakcja to nie to samo, co pozycja

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

W kontekście spekulacji na rynku Forex bardzo często używa się zamiennie stwierdzeń 'pozycja' i 'transakcja'. Nie są to jednak stwierdzenia tożsame. Choć najczęściej stąd warto wiedzieć jaka jest między nimi różnica.

 

'Transakcja' jest pojęciem węższym. Słownik języka polskiego PWN definiuje ją jako "operację handlową dotyczącą kupna lub sprzedaży towarów lub usług". W kontekście rynków finansowych możemy więc przekształcić tę definicję w następujący sposób:

Transakcja - to operacja dotycząca kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych.

 

Pojęcie transakcji rozumiemy dość intuicyjnie i najczęściej w sposób trafny. Nieco więcej problemów pojawia się przy pojęciu 'pozycji'. Ma ono szersze znaczenie od 'transakcji'.

Reklama

Stwierdzenia 'otwieram pozycję długą/krótką', czy 'zamykam pozycję' są raczej rozumiane przez większość osób interesujących się rynkiem Forex lub innymi rynkami finansowymi. Problem pojawia się np. przy stosowaniu stwierdzenia 'otwieram kolejną pozycję długą na EUR/USD'. Jest ono w większości sytuacji niepoprawne. Dlaczego?

 

Najpierw zapoznajmy się z podziałem pozycji, jakie inwestor może zająć na rynku:

  • pozycja otwarta - ekspozycja na dany walor
  • pozycja zamknięta - brak ekspozycji na dany walor

Pozycje otwarte dzielimy na:

  • długie - związane z zakupem danego waloru
  • krótkie - związane z krótką sprzedażą (sprzedaż w celu odkupienia w przyszłości) danego waloru

 

Pozycja związana jest z danym walorem/ instrumentem finansowym i odnosi się do wszystkich aktywnych w danej chwili transakcji  na tym walorze. Np. otwarcie pozycji długiej na EUR/USD oznacza, że do tej pory nie mieliśmy żadnej aktywnej transakcji na tym rynku i zdecydowaliśmy się na kupno. Ta transakcja otwiera nam pozycję na rynku EUR/USD. Jeśli przed jej zamknięciem dokonamy kolejnej transakcji kupna na tym rynku, to nie będziemy mogli powiedzieć, że otworzyliśmy pozycję długą - przecież jest ona cały czas otwarta.

Reklama

Nie można otwierać KOLEJNYCH pozycji długich na danym instrumencie (jeśli wciąż posiadamy aktywne transakcje na tym rynku). Można jedynie POWIĘKSZAĆ pozycję długą. Można ją również zmniejszyć, odwrócić lub zamknąć.

 

Dodatkowo, w przypadku rynku Forex 'pozycje' możemy rozumieć na dwa sposoby:

  • w odniesieniu do par walutowych (uznajemy je w takiej sytuacji jako samoistny instrument finansowy)
  • w odniesieniu do pojedynczych walut

 

Korzystanie z kontraktów CFD sprawia, że możemy zapomnieć, że transakcje na rynku Forex dotyczą zakupu jednej waluty za inną. To oznacza, że faktycznie każda transakcja związana jest z pozycjami na dwóch różnych walorach. Transakcja kupna na EUR/USD o wielkości 1 lota po kursie 1,06 oznacza otwarcie pozycji długiej na EUR (o wartości 100 tys. euro) oraz pozycji krótkiej na USD (o wartości 106 tys. dolarów).

Jeśli dodatkowo otworzymy pozycję długą na USD/JPY o wielkości 1 lota po kursie 109,5, to w danej chwili nasze pozycje przedstawiać się będą następująco:

  • EUR - pozycja długa (100 tys. jednostek)
  • USD - pozycja krótka (6 tys. jednostek) // -106 tys. + 100 tys. = -6 tys.
  • JPY - pozycja krótka (10,95 mln jednostek)
Reklama

 

Takie przedstawienie danych pozwala nam określić jaka w danym momencie jest nasza ekspozycja na ryzyko związane z poszczególnymi walutami. Widzimy w tym przypadku, że pomimo otwarcia pozycji na dwóch parach z dolarem, nasza ekspozycja na tę walutę jest bardzo mała. Możemy ją nawet wyeliminować np. poprzez transakcję kupna na rynku EUR/JPY o wolumenie 0,06 lota (6 mikrolotów), powiększając w ten sposób pozycję krótką na jenie.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Jakub Wilk

Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.


Tematy

Reklama
Reklama