Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

RPP - możliwe podwyżki... lub obniżki stóp procentowych

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Wczoraj opublikowany został protokół z listopadowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Podczas posiedzenia członkowie Rady wskazywali na możliwe utrzymanie się obniżonego wzrostu gospodarczego w IV kwartale, ale liczą na to, że w przyszłym roku gospodarka przyspieszy. Dodatkowo część członków zasygnalizowała możliwą potrzebę obniżenia stóp procentowych, gdyby sytuacja w gospodarce rozwijała się gorzej od oczekiwań.

 

"Omawiając perspektywy koniunktury w Polsce, członkowie Rady wskazywali, że - w świetle wyników listopadowej projekcji - wzrost gospodarczy w IV kw. prawdopodobnie utrzyma się na obniżonym poziomie, lecz w kolejnych kwartałach powinien przyśpieszyć. Jak podkreślali członkowie Rady, głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach pozostanie konsumpcja, której dynamika ma być wyższa w przyszłym roku. Przyśpieszenie wzrostu PKB w przyszłym roku będzie wspierane także przez oczekiwane zwiększenie się inwestycji, związane z wyższym stopniem absorpcji środków unijnych. O prawdopodobnym wyraźnym wzroście wykorzystania funduszy unijnych w przyszłym roku świadczy zwiększenie liczby podpisanych umów na realizację projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE" - czytamy w protokole z posiedzenia.

 

Polityka pieniężna RPP

Reklama

Członkowie Rady, podczas dwudniowego posiedzenia, które miało miejsce w dniach 8-9 listopada, zdecydowali się pozostawić stopy procentowe na niezmienionych poziomach już po raz 18 z rzędu. Ich zdaniem "stabilizacja stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. Większość członków Rady oceniała,  że  za  utrzymaniem  stóp  procentowych    bez    zmian    przemawia w szczególności stopniowy wzrost dynamiki  cen, która –zgodnie z listopadową projekcją – ma  w kolejnych  latach zbliżyć się do dolnej granicy odchyleń od celu NBP."

 

Możliwe obniżki w przypadku dalszego spowolnienia w gospodarce

Ekonomiści spodziewają się, że w 2017 lub 2018 roku RPP zacznie podnosić stopy procentowe. Część członków Rady uważa jednak, że RPP powinna rozważyć obniżenie stóp procentowych jeśli w gospodarce utrzyma się słabe tempo rozwoju oraz niska dynamika cen. Te opinie nabierają silniejszego znaczenia w kontekście opublikowanych w ubiegłym tygodniu słabych danych za III kwartał.

 

Dynamika PKB (k/k)

Reklama

FXMAG forex rpp - możliwe podwyżki... lub obniżki stóp procentowych 1FXMAG forex rpp - możliwe podwyżki... lub obniżki stóp procentowych 1 

 

Większa część Rady uważa jednak, że "decyzje Rady powinny uwzględniać również wpływ poziomu stóp procentowych na stabilność krajowego systemu finansowego". Część członków wskazywała dodatkowo, że "biorąc pod uwagę naturę czynników obniżających dynamikę aktywności gospodarczej, wpływ ewentualnego obniżenia stóp procentowych na  krajową  koniunkturę byłby  ograniczony."

Niektórzy członkowie Rady, na czele z przewodniczącym Adamem Glapińskim, uważają, że jeśli RPP dokona jakichś zmian w poziomie stóp procentowych to najprawdopodobniej będzie to podwyżka. Miałaby ona być uzależniona od "pojawienia się presji inflacyjnej stwarzającej ryzyko przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie".

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Jakub Wilk

Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.


Tematy

Reklama
Reklama