Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Po ile będzie euro do końca miesiąca? Analitycy liczą na złotego

|
selectedselectedselected
Dziennik ING: KE wraca do większej ostrożności fiskalnej i inicjuje procedurę nadmiernego deficytu (EDP) wobec 7 krajów UE, w tym Polski.
freepik
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Wiadomości zagraniczne

UE: Komisja Europejska uruchomiła procedurę nadmiernego deficytu dla 7 krajów UE, w tym 5 krajów ze strefy euro

 • KE ogłosiła wczoraj uruchomienie procedury nadmiernego deficytu (excessive deficyt procedure – EDP) dla 7 krajów UE: Belgii, Francji, Włoch, Malty i Słowacji (członkowie strefy euro) oraz Polski i Węgier. Zgodnie z zapisami traktatowymi państwa powinny mieć deficyt budżetowy nie wyższy niż 3 proc. PKB i dług publiczny poniżej 60 proc. PKB. Jeśli przekraczają te wskaźniki konieczne jest rozłożone na 4-7 lat dostosowanie fiskalne z uwzględnieniem priorytetowych na poziomie UE wydatków inwestycyjnych, m.in. na obronność.
 • KE przedstawiła wczoraj uzasadnienie swojej decyzji, za dwa tygodnie opinię wyda Komitet Ekonomiczno-Finansowy, następnie Komisja przekaże swoje rekomendacje Radzie UE. Ostateczną decyzję podejmą na posiedzeniu 16 lipca ministrowie finansów większością kwalifikowaną (w praktyce 15 krajów członkowskich reprezentujących co najmniej 65 proc. ludności UE). Kraje UE są zobligowane do przedstawienia swoich średnioterminowych planów fiskalno-strukturalnych do 20 września (najpóźniej do połowy października), które będą podlegać ocenie przez KE i zawierać jej rekomendacje. Plany będą podlegać zatwierdzeniu przez Radę UE w grudniu.
 • Wczorajsza decyzja KE oznacza powrót do większej ostrożności fiskalnej w UE po zawieszeniu reguł fiskalnych w czasie pandemii oraz po zreformowaniu systemu koordynacji polityki fiskalnej na poziomie unijnym, co w szczególności dotyczy obszaru strefy euro. Wdrożenie nowych procedur będzie testem dla spójności strefy euro, roli EBC, w tym instrumentu wprowadzonego w 2022 – Transmission Protection Instrument, który polega na skupie obligacji krajów zagrożonych nieuzasadnionym wzrostem spreadów, jeśli postępują zgodnie z regułami unijnymi, w tym rekomendacjami EDP.

 

Niemcy: inflacja producencka lekko poniżej oczekiwań w maju

 • Ceny producenta nie zmieniły się w maju (0%m/m) po wzroście o 0,2%m/m w kwietniu i poniżej konsensusu 0,1%. W ujęciu rocznym ceny spadły o 2,2%r/r po -3,3% w kwietniu, lecz poniżej oczekiwań -2,0%.
 • Zmiana indeksu PPI po wyłączeniu cen energii wyniosły +0,3%m/m (po 0,2% miesiąc wcześniej) oraz 0,0% r/r (po -0,7% w kwietniu). Oznacza to, że na ceny producenta ogółem ostatnio silniej wpływają zmiany w kategoriach bazowych, w mniejszym stopniu ceny energii czy żywności.

 

Dziś decyzje banków centralnych Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Norwegii

 • Po obniżce stóp procentowych EBC na początku czerwca i pozostawieniu stóp bez zmian przez Fed, dziś decyzje ws. stóp procentowych podejmą banki centralne: Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Norwegii. Nie spodziewamy się zmian stóp w tych krajach, w Wielkiej Brytanii także z powodu niepewności związanej z przedterminowymi wyborami parlamentarnymi 4 lipca.
 • Po dniu wolnym od pracy w USA wczoraj, dziś poznamy dane o rozpoczętych budowach domów (nasza prognoza 1,37mln w ujęciu rocznym po 1,36mln poprzednio) i pozwoleniach na budowę domów w USA w maju.

 

Zobacz także: Kurs złotego (PLN) już trzeci dzień rośnie! Presja na dolarze (USD) coraz większa

 

Wiadomości krajowe

Dziś poznamy dane z przemysłu i rynku pracy

 • Prognozujemy, że produkcja przemysłowa wzrosła w maju o 1,0%r/r (konsensus: 1,6%r/r), po wzroście o 7,9%r/r w kwietniu. Dane o produkcji charakteryzują się w ostatnich miesiącach wyjątkowo dużą zmiennością, m.in. z uwagi na statystyczne efekty kalendarza. Kwiecień tego roku miał 2 dni robocze więcej niż kwiecień 2023, co podbiło roczną dynamikę produkcji. Z kolei w maju 2024 mieliśmy nie tylko 2 dni robocze mniej r/r, ale także dwa długie weekendy na początku i końcu miesiąca, co wg naszych szacunków ciążyło na majowych danych.
 • Ceny producentów zaczynają się powoli stabilizować, co w połączeniu z niską bazą odniesienia powinno prowadzić do stopniowego ograniczenia deflacji PPI. Według naszych szacunków spadek PPI wyhamował w maju do 7,0%r/r (konsensus rynkowy na tym samym poziomie), po spadku cen o 8,6%r/r w kwietniu. W porównaniu do kwietnia istotny wzrost cen odnotowano w górnictwie (wzrost cen miedzi).
 • Nasze prognozy wskazują na wzrost przeciętnego wynagrodzenia w maju o 12,0%r/r (konsensus: 11.6%), po wzroście o 11,3%r/r w kwietniu. Presja płacowa pozostaje wysoka pomimo pewnych sygnałów osłabienia rynku pracy. W dalszym ciągu firmy borykają się z brakami pracowników, chociaż w niektórych branżach obserwujemy redukcje zatrudnienia. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wg naszych prognoz obniżyło się w maju o 0,4%r/r (konsensus na takim samym poziomie), czyli w takim samym tempie jak w kwietniu.

 

KE inicjuje procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski

 • Zgodnie z oczekiwaniami, Komisja Europejska (KE) zaproponowała Radzie Europejskiej otwarcie procedury nadmiernego deficytu (EDP – Excessive Deficit Procedure) wobec Polski i 6 innych krajów członkowskich Unii Europejskiej (Belgia, Francja, Włochy, Węgry, Malta, Słowacja) na podstawie kryterium deficytu (nierównowaga fiskalna powyżej 3% PKB).
 • W 2023 deficyt sektora general government w Polsce wyniósł 5,1% PKB, a w 2024 prawdopodobnie pozostanie zbliżony, lub wyższy. Kluczową kwestią są obecnie rekomendacje, jakie otrzyma Polska w zakresie tempa i skali korekty nadmiernego deficytu. Za łagodną ścieżką korekty nierównowagi fiskalnej przemawiają wysokie koszty budżetowe związane z wojną w Ukrainie (wydatki na uzbrojenie i wsparcie uchodźców). Jednocześnie jednak w ramach nowych ram fiskalnych większy niż wcześniej nacisk położony jest na trajektorie długu publicznego i analizę stabilności zadłużenia w średnim okresie (DSA – Debt Sustainability Analysis).
 • W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa (WPFP) rząd zadeklarował minimalną dla krajów objętych EDP korektę nierównowagi fiskalnej rzędu 0,5% PKB (w ujęciu strukturalnym). Przy takiej ścieżce dług sektora general government przekracza jednak 60% PKB w 2026. Nie można więc wykluczyć, że rekomendacje KE będą wymagały nieco większego wysiłku fiskalnego. Rekomendacje powinniśmy poznać pod koniec 2024.
 • Nasz scenariusz bazowy zakłada, że EDP dla Polski nie będzie się wiązała z koniecznością bardzo szybkiego korygowania deficytu i ograniczania wydatków, jednak w obecnych warunkach nie ma - w naszej ocenie - miejsca na nowe, kosztowne fiskalnie rozwiązania budżetowe jak np. podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT do PLN60tys.
Reklama

 

RPP: W 3kw24 inflacja poza pasmem odchyleń od celu NBP – H. Wnorowski

 • Inflacja CPI jeszcze kilka miesięcy pozostanie w paśmie dopuszczalnych odchyleń od celu NBP, a w 3kw24 wyjdzie poza to pasmo – powiedział H. Wnorowski z Rady Polityki Pieniężnej (RPP). W ocenie Wnorowskiego ograniczenie tarczy energetycznej będzie oddziaływało proinflacyjnie, a rząd powinien poważnie myśleć o konsolidacji fiskalnej.

 

Poprawa bieżących nastrojów konsumenckich i spadek oczekiwań inflacyjnych

 • Wskaźnik bieżących nastrojów konsumenckich (BWUK) poprawił się w czerwcu do -12,0 z -13,8 w maju – poinformował GUS. Konsumenci lepiej oceniali przeszłe i oczekiwane zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz skłonność do dokonywania ważnych zakupów. Lepiej była oceniana zmiana ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju, ale gorzej jej perspektywy. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) nie zmienił się istotnie: -8,3 w czerwcu po -8,2 w maju. Gorzej oceniano zmiany sytuacji gospodarczej, bezrobocia oraz możliwości oszczędzania pieniędzy.
 • Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych na najbliższe 12 miesięcy przesunęły się w czerwcu kierunku niższej inflacji w porównaniu do maja – wynika z badania GUS. W dalszym ciągu liczba konsumentów przewidujących wzrost cen dominuje nad konsumentami przewidującymi ich spadek.

 

Eurostat: Rzeczywiste spożycie indywidualne na mieszkańca w Polsce 14% poniżej średniej UE

 • Rzeczywiste spożycie indywidualne (actual individual consumption) na mieszkańca w Polsce, wyrażone w standardach siły nabywczej, było w 2023 o 14% niższe od średniej dla krajów Unii Europejskiej (UE) – poinformował Eurostat. Kategoria ta obejmuje wszystkie towary i usługi, z których korzystają gospodarstwa domowe, niezależnie od tego, czy zostały one zakupione i opłacone przez same gospodarstwa domowe, przez rząd, czy przez organizacje non-profit.

 

MF sprzedało obligacje za PLN8mld

 • Na wczorajszej aukcji Ministerstwo Finansów (MF) sprzedało 6 serii obligacji za PLN8,5mld przy popycie w wysokości PLN10,7mld.

 

Komentarz rynkowy

Uspokojenie na rynkach, złoty nadal odrabia straty. Długie SPW pod umiarkowaną presją

 • W środę sytuacja na rynkach wyraźnie się uspokoiła. Para €/US$ przeszła w trend boczny poniżej 1,0750, a inwestorzy czekają na kolejne dane. W takim otoczeniu trwa odrabianie strat przez aktywa CEE, w tym złotego. Kurs €/PLN obniżył się wczoraj poniżej 4,33 z 4,38 z przełomu tygodnia.
 • Rynki bazowe obligacji przeszły od kilku dni w trend boczny. Uspokojenie na rynkach spowodowało, że skończyły się zakupy bezpiecznych papierów. Obniżyły się również nieco obawy przed zmianami na scenie politycznej we Francji. Napływające dane nie pozwalają jednak na większe odbicie rentowności.
 • Na SPW natomiast wystromienie krzywej. Mocniejszy złoty pozwolił na pewne odbicie oczekiwań na obniżki stóp NBP. Z kolei objęcie Polski procedurą nadmiernego deficytu (EDP) osłabiło długi koniec. Decyzja o EDP była jednak powszechnie spodziewana, stąd relatywnie ograniczona reakcja – ok. 7pb.

 

Rynki skupione na bieżących danych

 • Spodziewamy się, że kurs €/US$ utrzyma się w trendzie bocznym w ciągu około tygodnia. Inwestorzy będą mocno wyczulenie na napływające dane, bo od nich swoje najbliższe decyzje uzależnił Fed. Rozczarowanie ostatnimi danymi o sprzedaży detalicznej z USA zmniejsza szanse na wyłamanie €/US$ poniżej 1,07 w najbliższych dniach, ale niepewność polityczna we Francji nie sugeruje tez większego wzrostu pary. Nadal jednak uważamy, że w horyzoncie 2-3 tygodni €/US$ dotrze do około 1,0650.
 • Nasza ocena perspektyw złotego nie zmieniła się. Dopóki kurs €/US$ nie kontynuuje spadku, powinniśmy obserwować stopniowe umocnienie PLN. Do końca miesiąca liczymy na powrót €/PLN do 4,30 lub niżej. Ryzyko ponownego spadku €/US$ jest jednak dość duże, w horyzoncie 2-3 tygodni więc przejściowego osłabienia złotego nie da się wykluczyć w tej perspektywie.
 • Na ogół po okresach dużej nerwowości na rynkach przychodzi równie silne odreagowanie. Tradycyjnie trudno wskazać jednak jego moment. Ostatnie osłabienie złotego odbyło się zupełnie w oderwaniu od krajowych fundamentów, więc powrót €/PLN poniżej 4,30 powinien nastąpić szybko. W 3kw24 nadal widzimy perspektywę zejścia €/PLN do około 4,20 w oparciu o sprzyjające fundamenty krajowe (np. niskie szanse na jakiekolwiek obniżki stóp NBP w tym roku).
Reklama

 

 

Rynki bazowe na razie w trendzie bocznym. SPW ciąży decyzja o objęciu Polski EDP

 • Naszym zdaniem na przełomie tygodnia bazowe rynki długu znajdą się w trendzie bocznym, podobnie jak €/US$. Czekamy na kolejne dane z głównych gospodarek, które mogą w dużym stopniu określić oczekiwania rynku na wrześniowe decyzje Fed i EBC. W obu przypadkach obniżka stóp jest niepewna. Relatywnie lepiej niż Treasuries mogą radzić sobie papiery niemieckie z uwagi na niepewność co do sytuacji politycznej we Francji. To może nie zmienić się do wyborów w lipcu.
 • Decyzja o objęciu Polski przez EDP, choć spodziewana, może pogorszyć nastawienie do krajowego długiego końca na kilka dni. Dlatego mimo możliwego dalszego umocnienia złotego do większych spadków rentowności w tym segmencie na razie raczej nie dojdzie. Publikowane w tym tygodniu dane z kraju raczej nie zaskoczą na tyle aby odwrócić uwagę rynku od sytuacji globalnej. M.in. dlatego nie spodziewamy się dużych zmian na krajowym krótkim końcu.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING Bank Śląski analizy i komentarze

Bank komercyjny z siedzibą w Katowicach, świadczący usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji. Jest 5. bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów. W II kwartale 2021 bank obsługiwał ponad 4,3 mln klientów detalicznych oraz ponad 504 tys. klientów korporacyjnych.

Obserwuj autoraTwitterLinkedInYouTube


Reklama
Reklama