Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Piramidowanie z oscylatorem

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Piramidowanie jako metoda zarządzania kapitałem przynosi dużo korzyści traderowi. Oczywistą sprawą jest to, że tam, gdzie pojawiają się nowe korzyści pojawiają się również nowe ryzyka. W tym artykule w głównym stopniu skupię się na jednej ze stosowanych przeze mnie strategii, która opiera się na piramidowaniu, starając się przy okazji wskazać wady i zalety piramidowania.

 

O koncepcji piramidowania pozycji przeczytać można w trzecim wydaniu FxMag. Istotą tej metody jest wykorzystanie niezaksięgowanych zysków w celu powiększania otwartej pozycji bez konieczności podnoszenia ryzyka. W ten sposób jesteśmy w stanie osiągnąć większy zysk wykorzystując ten sam ruch ceny. Ryzyko ograniczane jest poprzez sukcesywne przesuwanie zleceń SL w miarę otwierania kolejnych pozycji. Tutaj oczywiście uwidacznia się pierwsza wada piramidowania: przesuwając systematycznie stop loss zmniejszamy cenie przestrzeń do ruchu, co będzie skutkować częstszym "wyrzucaniem z rynku". Jest to aspekt, który trzeba zaakceptować, gdyż podnoszenie stopy zwrotu z transakcji praktycznie zawsze skutkuje zmniejszeniem skuteczności.

 

Najpopularniejszą metodą otwierania kolejnych pozycji przy piramidowaniu jest dodawanie pozycji po wybijaniu kolejnych szczytów (pozycje długie) lub dołków (pozycje krótkie). Istotą tej metody jest założenie, że kolejne szczyty/dołki stanowią opory/wsparcia dla rynku i ich przebicie powinno skutkować utrzymaniem się trendu. Wadą metody jest rezygnacja z części ruchu, który miał miejsce przed wybiciem poziomu. Jest to dość uciążliwie w przypadku trendów z głębokimi korektami, gdyż będziemy korzystać tylko z bardzo małej części impulsów w trendzie.

W metodzie, którą stosuję staram się wejść jak najbliżej szczytu/dna korekty, co umożliwia mi wskaźnik znany jako Oscylator Stochastyczny (Stochastic Oscillator). Jest to wskaźnik, którego zadaniem jest wskazywanie potencjalnych szczytów i dołków na wykresie cenowym. Jeśli wartość wskaźnika wzrasta powyżej poziomu 80 to rynek jest chwilowo wykupiony - tworzy szczyt (należy pamiętać, że OS jest dość szybkim oscylatorem, który generuje bardzo dużo sygnałów, które trzeba odpowiednio filtrować), jeśli wartość wskaźnika spada poniżej 20 rynek jest chwilowo wyprzedany - tworzy dołek.

Reklama

 

Wejście

Pierwszym krokiem strategii jest odnalezienie miejsca wejścia w rynek i wyznaczenie kierunku, w którym będziemy otwierać kolejne pozycje. W moim przypadku jest to najczęściej poszukiwanie reakcji na istotny horyzontalny poziom. Metodę piramidowania można jednak zaadaptować do każdej metody otwierania pozycji.

Należy pamiętać, że otwieramy pozycje tylko w jedną stronę!

Kolejne pozycje otwierane są w momencie przecięcia oscylatora z jego wygładzoną wersją w obszarach wykupienia i wyprzedania:

- pozycje długie - przecięcie średniej kroczącej oscylatora od dołu w strefie wyprzedania (zielone strzałki),

Reklama

- pozycje krótkie - przecięcie średniej kroczącej oscylatora od góry w strefie wykupienia (czerwone strzałki).

 

FXMAG forex piramidowanie z oscylatorem 1FXMAG forex piramidowanie z oscylatorem 1

 

Dodatkowo stosuję dwie metody filtrowania sygnałów:

- ignoruję kolejny sygnał kupna lub sprzedaży, jeśli po poprzednim cena nie przekroczyła poziomu 50 na oscylatorze,

Reklama

- nie otwieram kolejnych pozycji długich z ceną niższą niż ostatnia otwarta pozycja i pozycji krótkich z ceną wyższą niż ostatnia otwarta pozycja.

 

Stop loss

Zlecenia SL stawiane są w obu przedstawionych metodach poniżej dołka poprzedzającego ostatnie zlecenie kupna lub powyżej ostatniego szczytu poprzedzającego ostatnie zlecenie sprzedaży. W strategii korzystającej z oscylatora przebicia kolejnych szczytów i doków służą mi do przesuwania pierwszego zlecenia SL. Zlecenia TP najczęściej nie są stosowane – wyjście następuje zazwyczaj poprzez wybicie poziomów SL.

 

Przykład

Reklama

Poniższy rysunek przedstawia miejsca wejść w rynek na podstawie dwóch opisanych przeze mnie metod piramidowania. Strzałkami czerwonymi oznaczone są wejścia na podstawie przebicia poziomu wsparcia a zielonymi - na podstawie wskazania oscylatora. Czerwony znak X przy strzałce oznacza, że sygnał został pominięty. Niebieska linia jest poziomem, na którym piramida zostałaby wybita (moment wybicia zaznaczony jest dużym czerwonym znakiem X).

 

FXMAG forex piramidowanie z oscylatorem 2FXMAG forex piramidowanie z oscylatorem 2

 

Jak widać na przedstawionym wykresie strategia wejść w oparciu o Oscylator Stochastyczny pozwalała wchodzić za każdym razem po „lepszej cenie” w stosunku do wejść w oparciu o przebicia kolejnych dołków (w celu obiektywnego wyznaczania lokalnych szczytów i dołków posługuję się wskaźnikiem ZigZag ze standardowymi parametrami). Dodatkowo OS wygenerował jeden sygnał więcej. W rezultacie metoda przebicia dołków wygenerowała łączny zysk 60 pipsów (średnio 12 pipsów na każdą pozycję) a metoda oscylatora 100 pipsów (średnio 17 pipsów na pozycję).

 

Reklama

Zarządzanie ryzykiem i kapitałem

Wyznaczając sobie zarządzanie ryzykiem na poziom 2% pierwszą pozycję otwieram najczęściej z ryzykiem o połowę mniejszym (agresywne wejścia w okolicach horyzontalnych poziomów mogą skutkować częstszym wybijaniem pierwszej pozycji). W ten sposób pierwsze wejście staje się niejako "badaniem rynku". Wejście z mniejszym ryzykiem spowodowane jest również tym, że druga pozycja bardzo często otwierana jest dość blisko pierwszej i brakuje miejsca na przesunięcie zlecenia SL. Dla uproszczenia metody każda nowo otwarta pozycja jest otwierana z równym wolumenem, ale tak, by łączne ryzyko piramidy nie przekroczyło 2% kapitału. W trakcie budowania piramidy ryzyko powinno się stopniowo zmniejszać i najczęściej przy trzeciej pozycji powinniśmy być zabezpieczeni na plus.

 

UWAGA!

Należy bezwzględnie pamiętać o tym, że w przypadku piramidowania budujemy pozycję o większym łącznym wolumenie niż w przypadku stosowania pojedynczych transakcji. Zwiększenie zmienności na rynkach (np. podczas publikacji danych makroekonomicznych) może skutkować „przeskoczeniem” poziomów SL i stratą znacznie większą niż zakładaliśmy. Należy również unikać ryzyka wystąpienia dziennych luk otwarcia (np. na indeksach) czy luk weekendowych.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Jakub Wilk

Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.


Tematy

Reklama
Reklama