Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Piramidowanie

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Piramidowanie polega na otwieraniu kolejnych pozycji na instrumencie, na którym wcześniej została zawarta zyskowna transakcja. Dzięki temu w pełni wykorzystuje się skuteczność poczynionych kroków oraz maksymalizuje stopę zwrotu z inwestycji.

 

Jednocześnie piramidowanie nie oznacza, że inwestycja jest bardziej ryzykowana. Oczywiście o ile jest umiejętnie przeprowadzona, ponieważ każda kolejna pozycja jest zabezpieczona z niezrealizowanych zysków pochodzących z poprzedniej pozycji. Drugim aspektem przemawiającym za takim sposobem optymalizacji zysków jest jego prostota - metoda nie wymaga dużego doświadczenia. Wystarczy dyscyplina.

Nie określa się tutaj szczególnych warunków wejścia czy wyjścia z pozycji. Kolejną transakcję otwiera się, gdy wcześniejsza pozycja jest zyskowna. Zamknięcie całości nastąpi tylko i wyłącznie poprzez wybicie zlecenia stop loss.Tym samym można w pełni wykorzystać pojawiające się na rynkach tendencje i postępować w myśl zasady trend is your friend.

Reklama

 

Piramidowanie pomaga również ostrożnym inwestorom. Dla przykładu, zamiast od razu otwierać pozycję o wielkości 0.6 lota, inwestor może zdecydować się na otwarcie pozycji o wielkości 0.3 lota, i dopiero kiedy ta pozycja zacznie przynosić zyski, dorzucić do niej kolejną pozycję o tej samej wielkości. Tym samym ogranicza początkowe ryzyko i jednocześnie otwiera pozycję o założonej wcześniej wielkości. Kluczowe jest jednak by nie mieć do siebie żalu, że można było otworzyć większą pozycję i więcej zarobić. Przecież pierwsza pozycja mogła okazać się stratna!

 

Zagrożenia

Piramidowanie często mylone jest z uśrednianiem. Mimo, że obie strategie opierają się na tych samych założeniach, należy pamiętać, że piramidujemy tylko pozycje zyskowne, natomiast uśrednianie pozycji odnosi się do pozycji stratnych. Pierwsze z nich prowadzi więc do powielania zysków, a drugie do wyzerowania depozytu. Dzieje się tak dlatego, ponieważ uśrednianie, w którymś momencie będzie generować transakcje przynoszące duże straty, a przecież te same transakcje mogły przynieść stratę o wiele mniejszą, gdyby nie dorzucanie (uśrednianie) do już stratnej pozycji. Inną wadą piramidowania jest fakt, że będzie działać tylko na rynkach, na których występują (najlepiej silne) trendy. W konsolidacji inwestor nie ma możliwości na dorzucenie do pozycji, a nawet jeśli powiększy swoją ekspozycję to wynik na transakcjach będzie prawdopodobnie bliski zeru. Dodatkowo, rynki mające tendencje do luk również będą stanowiły zagrożenie dla piramidowania, ponieważ przy dorzucaniu do pozycji, potencjalne luki mogą generować spore straty. Po prostu wyższe pozycje stają się zbyt ciężkie i w przypadku luki mogą pochłonąć całość wcześniejszych zysków i część depozytu. Uciążliwą kwestią może być również większa ilość czasu jaki należy poświęcić na opiekę transakcjami. Należy dokładnie zabezpieczyć już zyskowną i uzyskać pewność, że suma z pozycji pozwoli przynajmniej na zwrot kosztów transakcyjnych (czy to spreadu, czy prowizji). To prowadzi do kolejnego problemu – komplikowania strategii. Więcej pozycji oznacza więcej wysiłku, włożonego w zabezpieczanie tych pozycji. Ponadto w piramidowaniu dochodzi jeszcze kwestia wyznaczania kolejnych poziomów, po których należy zwiększyć swoją pozycję. Ostatnią pułapką dla inwestorów jest ludzka chciwość. Przed zawarciem pierwszej transakcji należy określić, przy jakich cenach nastąpią kolejne wejścia oraz przy jakim poziomie ceny należy przesunąć poziom stop loss.

 

Reklama

Tym samym poprawne piramidowanie, to dorzucanie do zyskownych transakcji i zabezpieczanie ich. Załóżmy, że pozycja zyskowna musi przynieść 200 zł zysku, a dopuszczalna strata wynosi 100 zł. Tym samym, relacja zysku do ryzyka wynosi jedynie 2:1, więc kolejne dorzucenia do pozycji następują w momencie osiągnięcia przez poprzednią pozycję 200 zł zysku. Kolejne poziomy stop loss znajdują się na poziomie 100 zł poniżej najbardziej zyskownej transakcji.

 

Wykres 1

piramidowaniepiramidowanie

 

Reklama

Według najgorszego scenariusza pierwsza transakcja może przynieść 100 zł straty, a według najlepszego 600 zł zysku. Przy dwóch pozycjach najgorszy scenariusz to zysk równy 0 (break-even), a najlepszy 1000 zł zysku (600 zł pierwsza transakcja i 400 zł druga). Przy trzech pozycjach najgorszy scenariusz to 300 zł zysku, a najlepszy – 1200 zł zysku. Wniosek? Przy pomocy piramidowania i trzech pozycjach, zysk zwiększa się o 100% w stosunku do tylko jednej pozycji, a przecież ruch ceny był taki sam!

 

piramidowaniepiramidowanie

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Kamil Wawrzyńczak

Kamil Wawrzyńczak

Aktywny inwestor zainteresowany rynkiem walutowym od pierwszych lat studiów. Największą uwagę przykłada do behawioralnych aspektów inwestowania oraz zarządzania kapitałem. Zwolennik inwestowania na podstawie "czystego wykresu".


Reklama
Reklama