Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

O sprzeczności sygnałów, czyli krótka opowieść o dwóch sugestywnych formacjach pin bar

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Po sesji 17 kwietnia 2015 uważny obserwator i zwolennik analizy price action miał powody do zadowolenia. Zerkając na dzienny wykres GBPUSD dostrzegł zapewne spadkową formację pin bar. Świeca mogła się podobać z kilku powodów: klasyczna budowa, zgodność z długoterminowym trendem, istotne horyzontalne umiejscowienie.

 

Ten ostatni argument mógł być szczególnie interesujący, bowiem sugerował, że świeca z 17 kwietnia mogła być uznana za negację wybicia powyżej horyzontalnego oporu 1.5000. Czyli mogła być tzw. fałszywym wybiciem (false break). A więc zgodność sygnału z trendem, jego struktura (pin bar), oraz uformowanie na horyzontalnym poziomie pewnie przekonały niejednego tradera do otwarcia pozycji krótkiej z targetem w okolicach 1.4730. Wiele razy byliśmy przecież świadkami, jak po takich sygnałach cena potrafi gwałtownie przyśpieszyć ruch w oczekiwaną stronę.

 

Wykres 1.

Reklama

FXMAG forex o sprzeczności sygnałów, czyli krótka opowieść o dwóch sugestywnych formacjach pin bar 1FXMAG forex o sprzeczności sygnałów, czyli krótka opowieść o dwóch sugestywnych formacjach pin bar 1

 

Nie zawsze piękny jest dobry

A jednak nie byłem entuzjastą tej formacji i nie otworzyłem pozycji zgodnej z jej kierunkiem. Pytasz o powody tak dziwnej decyzji? Czyżby dopadła mnie choroba paralysis by analysis, co w skrócie oznacza tak głębokie zaangażowanie w analizy, że podjęcie decyzji staje się niemożliwe? Nial Fuller przestrzega przed wszelkimi formami nadmiaru. Poza dobrze zrozumianym zjawiskiem overtradingu, może również zaatakować mniej oczywista dolegliwość - overthinking. Pamiętasz mleczarza Tewiego ze Skrzypka na dachu? - Z jednej strony... on jest nikim (oblubieniec najstarszej córki), niczego nie posiada, kompletne zero, ale z drugiej strony... gorzej już być nie może.. może być tylko lepiej... - Ach, co to był za film!

 

Reklama

A jednak meritum sprawy leżało gdzieś indziej. 17 kwietnia zamknął się kolejny tydzień handlowy i należało zerknąć na sytuacje techniczną z perspektywy wyższego inwerwału. Oto, co zobaczyłem.

 

Wykres 2.

FXMAG forex o sprzeczności sygnałów, czyli krótka opowieść o dwóch sugestywnych formacjach pin bar 2FXMAG forex o sprzeczności sygnałów, czyli krótka opowieść o dwóch sugestywnych formacjach pin bar 2

 

Reklama

Zwróćmy uwagę na wzrostową formację objęcia hossy. Ta świeca też miała swoje zalety i dwie wydają się szczególnie ważne. Formacja negowała świecę poprzednią i tym samym unieważniła sygnał sprzedaży, który z niej wynikał. Po drugie – objęcie hossy można było uznać za obronę istotnego horyzontalnego wsparcia – 1.4850. Mamy więc interesującą sprzeczność między sygnałami na interwale dziennym i tygodniowym. Obie formacje wyglądały zdrowo i zachęcały do otwarcia pozycji. Uznałem, że sygnał na wyższym interwale ma pierwszeństwo. Pozostało pytanie kiedy i na jakich warunkach przyłączyć się do ewentualnego ruchu wzrostowego? W analizie z 17 kwietnia, opublikowanej na portalu Consilium Invest, ująłem te zagadnienie w następujący sposób:

 

“ Nie lekceważąc sygnału (tzn. spadkowej formacji pin bar na wykresie dziennym) musimy jednak wskazać na jego sprzeczność z objęciem hossy na wykresie tygodniowym, dlatego interesującą opcją zwolenników korekty trendu, może być kupno po wybiciu górnego ograniczenia aktualnej świecy (ok. 1.5050).”

 

Tydzień później wykres przedstawiał się następująco (wszystkie wykresy, łącznie z adnotacjami były robione na potrzeby ówczesnych analiz i nie podlegały żadnym przeróbkom).

Reklama

 

Wykres 3.

FXMAG forex o sprzeczności sygnałów, czyli krótka opowieść o dwóch sugestywnych formacjach pin bar 3FXMAG forex o sprzeczności sygnałów, czyli krótka opowieść o dwóch sugestywnych formacjach pin bar 3  

 

Wyraźnie widać, że wyłamanie spadkowej formacji pin bar stało się sygnałem kontynuacji ruchu korekcyjnego. Dodajmy, że traderzy akceptujący definicję sytuacji jaką zaproponowaliśmy 17 kwietnia, mieli odpowiednio dużo czasu (dwie sesje handlowe), by zareagować na wyłamanie spadkowej formacji pin bar i zająć pozycje na korzystnych warunkach relacji ryzyka do zysku.

Reklama

           

Kolejny tydzień przyniósł hiperboliczne przyśpieszenie ruchu. Zwróćmy uwagę, że pierwsza zauważalna reakcja podaży wystąpiła dopiero przy horyzontalnej barierze w okolicach 1.5500, czyli ponad 400 pipsów powyżej spadkowej świecy pin bar.

 

Wykres 4.

FXMAG forex o sprzeczności sygnałów, czyli krótka opowieść o dwóch sugestywnych formacjach pin bar 4FXMAG forex o sprzeczności sygnałów, czyli krótka opowieść o dwóch sugestywnych formacjach pin bar 4 

Reklama

 

Czy z perspektywy wykresu z 30 kwietnia nasza formuła, iż negacja formacji jest silnym sygnałem przeciwstawnym, jest nieco bardziej zrozumiała?

 

Nie zawsze duży jest silny

Pierwsza sesja z maja 2015 na rynku GBPUSD przyniosła gwałtowaną reakcję podaży. Było to duże zaskoczenie (ze względu na wspomnianą w przykładzie pierwszym dynamiczną falę wzrostową), ale z faktami sie nie polemizuje, fakty sie analizuje. Ze względu na to, że sesja 1 maja była ostatnią sesją tygodnia handlowego, mogliśmy spojrzeć na wykres tygodniowy.

Reklama

 

Wykres 5.

FXMAG forex o sprzeczności sygnałów, czyli krótka opowieść o dwóch sugestywnych formacjach pin bar 5FXMAG forex o sprzeczności sygnałów, czyli krótka opowieść o dwóch sugestywnych formacjach pin bar 5

 

Jakie mogliśmy wyciągnąć wnioski z faktu dużej, dobrze uformowanej spadkowej formacji pin bar negującej wybicie powyżej 1.5280? Jestem przekonany, że wielu traderów już widziało retest oporu – 1.5300, a następnie sprzedaż i spory spadek, łącznie z ponownym wyłamaniem bariery 1.4850. Przecież spadkowa formacja pin bar miała sporo zalet! Po pierwsze - zgodność z długoterminowym trendem, po drugie - doskonałą budowę, po trzecie wreszcie - fantastyczną lokację. Czegóż chcieć więcej? Po cóż szukać dziury w całym? Czy nie lepiej od razu nastawić się na to, by szukać na niższych interwałach sygnału słabości i sprzedawać, sprzedawać... ponosząc dobrze skorelowane ryzyko do potencjalnego zysku, i tym samym realizować podstawowy aspekt etosu tradera – czyli grać z trendem?

Reklama

 

A jednak mleczarz Tewie odezwał się we mnie raz jeszcze. Po sesji z 1 maja przyszedł czas weekendowego odpoczynku i sposobność (z uwagi na zakończenie poprzedniego miesiąca), by w ciszy i spokoju spojrzeć na rynek GBPUSD z najszerszej perspektywy czasowej. Wykres swoim zwyczajem wykonałem dzień wcześniej, czyli po sesji 30 kwietnia, by ocenić świecę zaraz po zakończeniu całego miesiąca. Oto, co zobaczyłem.

 

Wykres 6.

FXMAG forex o sprzeczności sygnałów, czyli krótka opowieść o dwóch sugestywnych formacjach pin bar 6FXMAG forex o sprzeczności sygnałów, czyli krótka opowieść o dwóch sugestywnych formacjach pin bar 6

Reklama

 

Wykres miesięczny informował o silnej wzrostowej świecy przenikania. Naszą ówczesną opinię na temat tego sygnału ujęliśmy tak:

 

"Wykres miesięczny (stan po sesji z 30 kwietnia) informuj o wzrostowej formacji przenikania negującej wybicie poniżej 1.4830. Potwierdzeniem siły formacji będzie wiarygodne wyjście ceny powyżej 1.5420. Wówczas otworzy się perspektywa ruchu w kierunku 1.6230. Zwolennicy rozwoju korekty mogą rozważyć otwarcie pozycji długiej w okolicach 50% zniesienia świecy w przypadku sygnału PA na niższych interwałach czasowych lub też po wiarygodnym pokonaniu aktualnego oporu – 1.5420. Podaż potwierdzi dominację dopiero po ewentualnej negacji formacji."

 

Reklama

Jakie wnioski? Otóż kolejny raz, na tym samym rynku, odkryliśmy radykalną sprzeczność pomiędzy sygnałami na różnych interwałach czasowych. W takim przypadku musimy rozstrzygnąć, który sygnał uznamy na bardziej wiarygodny. Postawiliśmy na sygnał z wyższego, a więc miesięcznego interwału. Wpłynęło to na treść komentarza do wykresu tygodniowego z 1 maja.

 

"Wykres tygodniowy (po sesji 1 maja) informuje o znaczącym ruchu wzrostowym, począwszy od ponownego wyjścia ceny powyżej 1.4850. Popyt zdołał nie tylko sforsować strefę oporu 1.5280/1.5300, lecz doprowadzić cenę w pobliżu kolejnej horyzontalnej strefy 1.5500. Tutaj uaktywniła się podaż doprowadzając do zawiązania spadkowej formacji pin bar. Sprzeczność pomiędzy sygnałem na wykresie miesięcznym i tygodniowym powoduje, iż mamy wątpliwości, by oprzeć grę na spadkowym sygnale. Do czasu ewentualnej negacji świecy pin bar, cena prawdopodobnie wróci do balansowania w zakresie 1.4850 – 1.5300."

 

Końcowe zdanie można było sobie darować, (nie mylmy bowiem analizy z prorokowaniem). Wystarczyła konstatacja o sprzeczności formacji i podanie warunków potwierdzenia byczego sygnału z wykresu miesięcznego (negacja spadkowej formacji pin bar z wykresu tygodniowego).

Reklama

 

By w pełni uzmysłowić sobie jaką pułapką okazał się spadkowy sygnał pin bar, spójrzmy na wykres tygodniowy po kolejnych dwóch tygodniach handlowych.

 

Wykres 7.

FXMAG forex o sprzeczności sygnałów, czyli krótka opowieść o dwóch sugestywnych formacjach pin bar 7FXMAG forex o sprzeczności sygnałów, czyli krótka opowieść o dwóch sugestywnych formacjach pin bar 7

Reklama

 

Widzimy niemal eksplozję ceny i atak na horyzontalną barierę 1.5900. Kolejny raz otrzymaliśmy pouczającą lekcję price action, która podpowiada by w przypadku konfliktu sygnałów zwracać baczną uwagę na formację cenową z wyższego interwału.

 

Zamiast zakończenia

Coś jednak na rynku pozostało z ówczesnych zmagań. Minęło kilka miesięcy, a popyt w dalszym ciągu nie potrafi sforsować granicy 1.5900, a podaż póki co przegrała kolejną walkę o poziom 1.5300. Ale to... już zupełnie inna historia.

Reklama

 

Wykres 8.

FXMAG forex o sprzeczności sygnałów, czyli krótka opowieść o dwóch sugestywnych formacjach pin bar 8FXMAG forex o sprzeczności sygnałów, czyli krótka opowieść o dwóch sugestywnych formacjach pin bar 8

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Zbigniew Wieczorek

Zbigniew Wieczorek

Specjalizuje się w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.


Tematy

Reklama
Reklama