Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

O rynku pracy w USA z szerszej perspektywy

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

W przypadku większości gospodarek głównym wskaźnikiem opisującym rynek pracy, na jaki zwracają uwagę inwestorzy jest stopa bezrobocia. W USA dodatkową uwagę przyciąga zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, czyli odczyt NFP. Dziś to pierwszy z tych dwóch wskaźników wskazał kierunek amerykańskiej walucie. Stopa bezrobocia spadła w USA z 5% do 4,9%. Spróbujmy przyjrzeć się bezrobociu w USA z odrobinę szerszej perspektywy.

 

Stopa bezrobocia jaką zazwyczaj podaje się ukazując stan rynku pracy to odsetek osób bezrobotnych w stosunku do całości siły roboczej znany jako agregat U-3. Jest to dość ogólny wskaźnik i nie ukazuje wszystkich tendencji występujących na rynku pracy. BLS opracowując dane dotyczące bezrobocia w USA posługuje się sześcioma agregatami, z czego najwęższy U-1 to tzw. bezrobocie długoterminowe, a najszerszy U-6 ujmuje łączny odsetek bezrobotnych, osób zniechęconych do dalszego poszukiwania pracy oraz niepełnozatrudnionych.

 

Reklama

Poniższa tabela pochodzi z ostatniego raportu BLS i ujmuje wszystkie 6 agregatów:

FXMAG forex o rynku pracy w usa z szerszej perspektywy 1FXMAG forex o rynku pracy w usa z szerszej perspektywy 1

Źródło: raport BLS

 

Bezrobocie długoterminowe to agregat, który ujmuje osoby bezrobotne przez co najmniej 15 tygodni. W tej chwili stopa bezrobocia długoterminowego to 2%. Oznacza to, że prawie 40% procent bezrobotnych w USA to osoby, które nie mogą znaleźć pracy od przynajmniej 15 tygodni.

 

Reklama

Według oficjalnie podawanej stopy, czyli według agregatu U-3, bezrobocie w USA wynosi obecnie 4,9%. Jest to najniższy poziom od 8 lat. Stopa bezrobocia powoli zmierza w kierunku poziomu sprzed ostatniego kryzysu finansowego, kiedy to balansowała w okolicy 4,5%

 

Wykres 1. USA – oficjalna stopa bezrobocia (U-3)

FXMAG forex o rynku pracy w usa z szerszej perspektywy 2FXMAG forex o rynku pracy w usa z szerszej perspektywy 2

 

Reklama

Najszerszy agregat U-6 ujmuje łączny odsetek bezrobotnych, osób zniechęconych do dalszego poszukiwania pracy oraz niepełnozatrudnionych. Jest to miara, która najpełniej obrazuje stan rynku pracy. Wartość stopy bezrobocia liczonej w ten sposób pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do styczniowego raportu. Wskaźnik ten był bardziej zmienny w ubiegłym roku od agregatu U-3. W 2015 roku bezrobocie U-6 spadło o 1,4 punktu procentowego, podczas, gdy U-3 o 0,8 punktu procentowego.

 

Wykres 2. USA – stopa bezrobocia U-6

FXMAG forex o rynku pracy w usa z szerszej perspektywy 3FXMAG forex o rynku pracy w usa z szerszej perspektywy 3

Źródło: CNBC

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Jakub Wilk

Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.


Tematy

Reklama
Reklama