Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Nowy kodeks rynków walutowych odpowiedzią na manipulacje banków

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Bank Rozrachunków Międzynarodowych wydał nowy kodeks postępowania dla rynku walutowego – FX Global Code. Jest to rozszerzenie zeszłorocznej publikacji. Za obecną jego formę odpowiada Global Foreign Exchange Committee.

 

FX Global Code

To kodeks stworzony przez powołaną w 2015 roku (w ramach BRM) The Foreign Exchange Working Group. W maju tego roku utoworzono specjalną komisję GFXC, która dokonała nowelizacji zeszłorocznej publikacji. Głównym zadaniem wydanego w maju kodeksu jest stworzenie integralnego zbioru zasad i wytycznych na rynku Forex. Najnowszy FX Global Code to 78 stron tekstu, podzielonego na 5 rozdziałów, które dotyczą kolejno:

  1. Etyki.
  2. Nadzoru.
  3. Ochrony informacji.
  4. Zarządzania ryzykiem.
  5. Potwierdzania i rozliczania transakcji.

Nowy kodeks z maja 2017 roku został stworzony we współpracy z bankami centralnymi.  

Potrzeba zmian

Wprowadzenie nowelizacji kodeksu postępowania dla rynków walutowych związane jest m.in. z manipulacją kursów walut dokonywaną przez banki. Ostatnim tego procedrem była sprawa The Cartel, w którą zaangażowany był m.in. BNP Paribas. Na francuski bank nałożono karę 350 mln dolarów. BNP Paribas nie jest jedyną instytucją, którą oskarża się o manipulację walutami. Nowy FX Global Code ma poprawić reputację banków, ale przede wszystkim stanąć na straży etyki instytucji zajmujących się międzynarodową wymianą walut. David Puth zaangażowany w tworzenie nowego kodeksu komentuje manipulacje bankowe:

Reklama

„Uczestnicy rynków powinni dążyć do zachowania jak najwyższych standardów etycznych. Jeśli spojrzymy na incydenty z przeszłości, to dostrzeżemy, że prawa etyki zostały złamane”.

Od instytucji bankowych, będących uczestnikami rynków walutowych wymaga się uczciwości, transparentności i zachowania praw etyki, co zostało podkreślone w znowelizowanym kodeksie.

Informacja o publikacji nowego kodeksu rynków walutowych spotkała się z aprobatą Europejskiego Systemu Banków Centralnych, co czytamy w komunikacie NBP:

„Europejski System Banków Centralnych (ESBC) z zadowoleniem przyjmuje publikację Globalnego kodeksu postępowania dla rynku walutowego (zwanego dalej Kodeksem) oraz materiałów dotyczących mechanizmów jego przestrzegania. Kodeks jest ważną inicjatywą o zasięgu globalnym, promującą solidny, uczciwy, płynny, otwarty oraz przejrzysty rynek walutowy”.

Kogo dotyczy kodeks?

Dotyczy podmiotów lub osób będących aktywnymi i regularnymi uczestnikami rynków walutowych, umożliwiających kupno i sprzedaż walut. Podmioty lub osoby, które podlegają kodeksowi to również oferujący zawieranie transakcji na Forex, które mogą generować zyski lub straty. W kodeksie czytamy również, że odpowiedzialność prawną ponoszą organizacje zajmujące się realizacją usług benchmarkowych na Forex.

 

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Estera Włodarczyk

Estera Włodarczyk

Absolwentka dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się stosunkami gospodarczo-politycznymi oraz ich wpływem na światową ekonomię.


Reklama
Reklama