Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MTF – czyli jeszcze bardziej transparentny i uczciwy handel

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Ciągły rozwój technologii, szybkość przepływu informacji, wzrost wymagań oraz świadomości inwestorów, a także zwiększanie dostępności rynków dla klientów indywidualnych powoduje, że w świecie finansów pojawia się coraz więcej rozwiązań dla klientów detalicznych porównywalnych z tymi, z których korzystają inwestorzy instytucjonalni.

Na początku rozwoju detalicznego rynku forex i CFD w Polsce funkcjonował przeważnie tylko jeden model brokera. MM (market maker) mógł być drugą stroną transakcji dla klienta. Z oczywistych względów mogło to powodować konflikt interesów czy działania na szkodę klienta, z racji dominującej pozycji brokera. Mijały kolejne lata, rynek rozwijał się, a wraz z nim rozwijała się także świadomości inwestorów indywidualnych, którzy wraz z łatwością pozyskiwania informacji mogli poszerzać swoją wiedzę. Co więcej, przy braku zamkniętych granic klienci mogli decydować się na współpracę z zagranicznymi brokerami, którzy funkcjonowali w innych modelach niż MM, gdyż postęp – jak wiemy – przechodzi falowo i obejmuje z czasem kolejne kraje.

Wzrost świadomości uczestników rynku poniekąd wymusił na brokerach zmiany w prowadzeniu swojej działalności i rozszerzenie modelu z market makera na brokera ECN (niestety dla większości to tylko nazwa, nie zaś prawdziwe działanie w tej technologii) czy brokera w modelu STP. W tej drugiej formule działa obecnie Conotoxia. Broker nie ma możliwości ingerencji w zlecenia klienta, a te przekazywane są bez pośredników dalej do dostawców płynności.

Więcej o modelu STP znajdzie się już w najnowszym wydaniu FxMag, do którego lektury serdecznie zapraszamy.

Reklama

Tu jednak postęp się nie kończy, a wraz z nim pojawia się kolejny skrót, z którym warto się zapoznać, czyli MTF.

MTF to Multi-Lateral Trading Facility, co oznacza wielostronny, alternatywny system obrotu. Zgodnie z Dyrektywą MiFID II taki system może być prowadzony przez firmy prowadzące rynek regulowany lub firmy inwestycyjne. MTF ma tę przewagę, że działa na podstawie konkretnego regulaminu podobnego do regulaminu giełdy czy rynku regulowanego. Przepisy prawa i szczegółowe regulacje dbają o to, żeby zagwarantować sprawny proces zawierania transakcji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. W ramach MTF handel odbywa się przy z góry ustalonych zasadach zawartych w regulaminie, co powoduje równość wszystkich uczestników rynku względem siebie. Wspomniana Dyrektywa nakłada na firmy prowadzące MTF następujące obowiązki:

  • pre and post-trade transparency, co oznacza transparentność transakcji przed i po jej zawarciu
  • nadzór nad prawidłowym rozliczeniem zrealizowanych transakcji
  • transparentność w dostępie do informacji, na podstawie których możliwe będzie podjęcie decyzji inwestycyjnej
  • ustalenie procedur i uczciwych zasad prowadzenia obrotu
  • ustalenie kryteriów dla instrumentów, które podlegają obrotowi
  • ustalenie kryteriów dostępu do systemu obrotu dla użytkowników
  • posiadanie zabezpieczeń na wypadek awarii, w tym planów awaryjnych i rozwiązań technicznych
  • zagwarantowanie uporządkowanego i uczciwego obrotu

Mogłoby się wydawać, że czym więcej regulacji i przepisów prawa, tym trudniej osiągnąć dobre rezultaty dla użytkowników tego typu systemów obrotu. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Uporządkowany system obrotu powoduje, że cały proces odbywa się szybko, sprawnie i co najważniejsze transparentnie. Świadczyć mogą o tym twarde dane.

Szybkość realizacji zleceń

Dla tradera jednym z ważniejszych parametrów w tradingu jest z pewnością szybkość realizacji zlecenia oraz brak rekwotowań. W ramach obrotu w systemie MTF czasy realizacji zleceń są bardzo niskie – średnio na poziomie 3 milisekund. Z kolei poniżej 4,5 milisekund realizowanych jest 99,59 proc. transakcji. Tymczasem brak rekwotowań zapewnia fakt, że w ramach MTF nie ma tzw. mechanizmu last look. Mechanizm ten daje dostawcom płynności możliwość odrzucenia zlecenia w czasie ok. 200 milisekund i podanie nowej ceny.

LMAX szybkość realizacji zleceńLMAX szybkość realizacji zleceń

Reklama

Szybkość realizacji zleceń na przestrzeni roku od marca 2018 do marca 2019 roku. Źródło: LMAX.

Spread

Drugą z najistotniejszych kwestii dla tradera jest spread. Ze względu na fakt, że w wielostronnym systemie obrotu uczestniczą brokerzy, firmy proptradingowe czy główne instytucje finansowe, oferowane ceny kupna/sprzedaży muszą być bardzo konkurencyjne. Stąd pojawiają się bardzo niskie spready. Dla pary EUR/USD typowy spread wynosi ok. 0,2 pipsa, dla GBP/USD 0,74 pipsa, a dla USD/JPY ok. 0,22 pipsa.

LMAX spread dla eur/usd, gbp/usd LMAX spread dla eur/usd, gbp/usd

Spread dla EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY na przestrzeni pół roku. Źródło: LMAX.

Anonimowość

Czasami można usłyszeć, że dany broker zrealizował zlecenie jednego klienta z opóźnieniem czy rekwotował cenę, gdy drugi klient nie miał takich problemów. W przypadku brokerów z dealing deskiem, gdzie zlecenia przechodzą przez ręce pracowników brokera, jest to możliwe. W modelu MTF czy STP panuje pełna anonimowość, gdyż zadaniem organizatora obrotu jest po prostu dopasowanie zleceń kupna i sprzedaży, aby mogło dojść do zawarcia transakcji. Anonimowo, dla każdego na takich samych warunkach.

Reklama

Nieustanny rozwój i wzrost wiedzy i świadomości inwestorów indywidualnych jest bardzo pożądanym zjawiskiem, które w konsekwencji powoduje, że na rynku pojawiają się coraz lepsze rozwiązania i w coraz to bardziej dostępnej dla inwestora formie. Obecny trend jest jeden, to wzrost transparentności wśród brokerów, nie tylko w ofercie, ale także w sposobie ich działania i rozwiązaniach, z których korzystają. Niemniej jednak to zawsze inwestor indywidualny sam na końcu musi podjąć decyzję, czy chce korzystać z rozwiązań i mechanizmów sprzed dekady, czy podążać za nowymi standardami.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Daniel Kostecki

Daniel Kostecki

Główny Analityk Rynków CMC Markets Polska - waluty, indeksy, surowce. Prywatnie inwestuję przez instrumenty z GPW oraz kontrakty CFD. Członek rady nadzorczej w GAMING FACTORY S.A.


Reklama
Reklama