Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Kurs euro (EUR/PLN) wystrzelił w tym okresie o ponad 32%! Największe załamanie w historii - czy nadchodzi powtórka?

|
selectedselectedselected

Dzisiejszy artykuł poświęcony jest analizie oraz prognozom dotyczącym kursu EUR/PLN, jednej z kluczowych par walutowych na polskim rynku walutowym. Ostatnie miesiące przyniosły wiele zmian i wyzwań zarówno dla gospodarki Polski, jak i dla globalnych rynków finansowych. Będziemy się skupiać na najnowszych trendach oraz prognozach ekspertów, aby lepiej zrozumieć, co może czekać inwestorów i obserwatorów rynku walutowego w nadchodzących miesiącach.

EUR/PLN
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Aktualna sytuacja na rynku EUR/PLN

Od listopada ubiegłego roku Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie, co jest sygnałem zwiększonej determinacji do kontrolowania inflacji. Pomimo niepewności związanej z przyszłą trajektorią inflacji, RPP utrzymuje swoje bardziej restrykcyjne podejście, co powinno wspierać stabilność waluty krajowej. W kwietniu doszło jednak do wzrostu wartości EUR/PLN, wynoszącego nawet do 4,35, głównie na skutek pogorszenia sentymentu inwestorów na globalnych rynkach.

 

Wykres kursu euro do polskiego złotego EUR/PLN

 

Kierunek kursu EUR/PLN według ekspertów

Zgodnie z prognozami BNP Paribas, w nadchodzących miesiącach można spodziewać się powrotu kursu EUR/PLN w kierunku 4,25. Poprawiające się warunki ekonomiczne w Polsce oraz utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie powinny wspierać umocnienie złotego wobec euro. Wartość ta może być dodatkowo stabilizowana przez napływ kapitału do Polski, wynikający z realizacji Krajowego Planu Odbudowy.

"W kolejnych miesiącach spodziewamy się powrotu EUR/PLN w kierunku 4,25 zgodnie z poprawiającymi się warunkami ekonomicznymi w kraju oraz utrzymaniem krajowych stóp procentowych na dotychczasowym poziomie." - BNP Paribas

Reklama

kurs euro eurpln wystrzelil w tym okresie o ponad 32 najwieksze zalamanie w historii czy nadchodzi powtorka grafika numer 1kurs euro eurpln wystrzelil w tym okresie o ponad 32 najwieksze zalamanie w historii czy nadchodzi powtorka grafika numer 1

Czynniki ryzyka i zmienności

Analizując możliwe scenariusze, istnieje jednak ryzyko dalszych zmian kursu EUR/PLN. Pozytywne rozwiązanie czynników ryzyka geopolitycznego zarówno w Polsce, jak i na świecie, może wspierać umocnienie złotego. Z drugiej strony, napięcia na Bliskim Wschodzie czy wzrost inflacji w USA mogą prowadzić do wzrostu wartości USD i osłabienia euro.

Globalna perspektywa

Oczekiwania dotyczące rynku EUR/PLN kształtują się także pod wpływem globalnych trendów. Obawy dotyczące szybszego niż oczekiwano wzrostu stóp procentowych w Polsce mogą wpłynąć na przyszłe kierunki kursu. Również dane makroekonomiczne oraz zmiany w polityce pieniężnej innych krajów będą miały istotne znaczenie dla dalszych losów euro wobec złotego.

 

Prognoza wzrostu kursu euro do złotego EUR/PLN

"Argumenty za spadkiem kursu EURPLN: Późniejszy powrót do cyklu obniżek stóp procentowych w Polsce, lepsze od oczekiwań dane makroekonomiczne w Polsce, pozytywne rozwiązanie czynników ryzyka geopolitycznego w kraju i na świecie".

Prognoza spadków kursu euro do złotego EUR/PLN

"Argumenty za wzrostem kursu EURPLN: Szybsze od oczekiwań obniżki stóp procentowych w Polsce, wyższe od oczekiwań dane dotyczące inflacji w Polsce, ucieczka kapitału z rynków rozwijających się w związku z awersją do ryzyka wywołaną np. przez czynniki geopolityczne w Europie i na świecie" - pisali ekonomiści BNP Paribas 

 

Najwyższy historyczny wzrost kursu EUR/PLN

W marcu 2022 roku miało miejsce istotne wydarzenie na rynku EUR/PLN, kiedy to kurs euro osiągnął historycznie wysoki poziom, sięgając wartości 5,0076 PLN za euro. W marcu 2022 roku na rynkach finansowych panowała duża niepewność związana z globalnymi napięciami gospodarczymi i geopolitycznymi. Wzmożona zmienność była związana z wydarzeniami takimi jak rosyjska inwazja na Ukrainę i jej skutki dla stabilności politycznej i gospodarczej w Europie.

Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała wzrost napięć na rynkach globalnych. Inwestorzy poszukiwali bezpiecznych aktywów, co mogło prowadzić do umocnienia się euro jako jednej z głównych walut w tej sytuacji kryzysowej. Również decyzje Europejskiego Banku Centralnego (EBC) dotyczące polityki monetarnej mogły wpłynąć na wartość euro. Sygnały o możliwym podwyższeniu stóp procentowych lub inne działania mogły zwiększać przewagi euro nad innymi walutami. 

  W Polsce, mimo że gospodarka dążyła do odbudowy po skutkach pandemii COVID-19, niepewność związana z globalnymi wydarzeniami miała wpływ na wycenę złotego. Oczekiwania dotyczące przyszłych kierunków polityki monetarnej i gospodarczej mogły wpływać na dynamikę kursu EUR/PLN.

Reklama

kurs euro eurpln wystrzelil w tym okresie o ponad 32 najwieksze zalamanie w historii czy nadchodzi powtorka grafika numer 2kurs euro eurpln wystrzelil w tym okresie o ponad 32 najwieksze zalamanie w historii czy nadchodzi powtorka grafika numer 2

 

Najwyższy historyczny spadek kursu EUR/PLN

Największy w historii spadek kursu EUR/PLN miał miejsce w okresie globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku (04.08.2008). Wówczas to euro gwałtownie osłabiło się wobec polskiego złotego, spadając do poziomu około 3,1897 PLN za euro.

Wybuch globalnego kryzysu finansowego spowodował niepewność na rynkach finansowych i doprowadził do masowej ucieczki kapitału z aktywów ryzykownych, w tym z euro, do bezpieczniejszych przystani.  Bank Centralny Polski (NBP) podejmował działania mające na celu stabilizację gospodarki i wspieranie złotego, co mogło skutkować wzrostem jego wartości wobec innych walut, w tym euro. 

Dodatkowo, zmienne warunki gospodarcze zarówno w Polsce, jak i w strefie euro, miały istotny wpływ na kurs EUR/PLN. Różnice w wzroście gospodarczym i postrzeganie stabilności gospodarczej mogły wpływać na wahania kursu walutowego.

kurs euro eurpln wystrzelil w tym okresie o ponad 32 najwieksze zalamanie w historii czy nadchodzi powtorka grafika numer 3kurs euro eurpln wystrzelil w tym okresie o ponad 32 najwieksze zalamanie w historii czy nadchodzi powtorka grafika numer 3

 

Ogromna zmienność kursu euro EUR/PLN (+32,05%)

Reklama

Od marca 2008 roku, kurs euro do polskiego złotego przeszedł znaczną ewolucję. W marcu 2008 roku euro osiągnęło najniższą cenę 3,1897 PLN. Przez kolejne lata, na skutek różnych czynników ekonomicznych i geopolitycznych, kurs systematycznie rósł, osiągając w marcu 2022 roku rekordowy poziom 5,0076 PLN.

To oznacza wzrost o 32,0545%. Różnica między najniższą a najwyższą ceną wyniosła 1,8179 PLN. Taki wzrost kursu euro w stosunku do złotego wpłynął na wiele aspektów gospodarki, od cen importowanych towarów po koszty podróży zagranicznych. Taka zmienność kursu walutowego odzwierciedla dynamiczne zmiany w globalnej i krajowej ekonomii, wpływając na decyzje finansowe zarówno przedsiębiorstw, jak i konsumentów.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Wiktoria Gut

Wiktoria Gut

Redaktor portalu FXMAG


Reklama
Reklama