Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Kabel, czyli… rynek mówi do nas niejeden raz i w niejeden sposób...

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Wstęp

Zakładam, że próby opisu metody analizy oraz wejścia/wyjścia z pozycji powinny być podejmowane tak często, jak to tylko możliwe. W świecie inwestorów to wartość sama w sobie, bowiem pozwala zespolić analizę i technikę gry w modelu swing tradingu (czyli gotowości otwierania i prowadzenia pozycji dłużej niż przez jedną sesję handlową).

 

Z perspektywy metody analizy price action, którą staram się uprawiać i rozwijać, zasadą podstawową jest metoda wielu interwałów. O co tutaj chodzi? O wiele spraw, ale na potrzeby tego wpisu wymienię dwie:

 

  1. Sygnał price action z wyższego interwału otwiera drogę do tworzenia wariantów zagrania na interwałach niższych. Ten proces nazywamy antycypacją. W skrócie możemy go określić jako tworzenia zdań typu:

 

„Jeżeli cena wykona ruch x, to otworze pozycję stawiając SL w miejscu y, a TP w miejscu z

 

  1. Sygnał price action z wyższego interwału ma przewagę nad sygnałem z interwału niższego. Innymi słowy, jeżeli na wykresie tygodniowym mamy sygnał sprzedaży np. spadkowy pin bar potwierdzający horyzontalny opór, a na wykresie dziennym (h4, h1 itp.) zauważamy sygnał kupna, to sprzeczność sygnałów skłania do refleksji o wstrzymaniu się od transakcji, bądź wyczekiwania na moment, gdy również na interwale niższym ukształtuje się sygnał sprzedaży. Dopiero wówczas szukamy odpowiedniego miejsca otwarcia pozycji (harmonia sygnałów z kilku interwałów).
Reklama

 

Antycypacja z wysokich interwałów powoduje, że trader przygotowuje się na otwarcie pozycji kilka dni (czasem tygodni!), przed wystąpieniem sygnału na niższym, decyzyjnym interwale (na ogół dziennym). Nial Fuller proces antycypacji (nieco odmienny od naszego) opisał między w artykule Trading to sztuka przewidywania, nie reagowania.

 

GBPUSD, czyli sygnał z wyższego interwału określa plan gry na następne… tygodnie…

O spadkowym sygnale pin bar na horyzontalnym poziomie oporu (dolne ograniczenie okna bessy) informowałem pierwszy raz dzień po uformowaniu sygnału w Rynkowym Briefingu w dniu 12 września (czas: 1:30 – 2:45). W analizie interwału dziennego określiłem warunki kontynuacji impulsu – wyłamanie bariery 1,3250. Antycypacja określiła też hipotetyczny target – poziom 1,3050.

 

Reklama

15 września opublikowałem analizę tekstową na portalu Fx Mag: GBPUSD – ruch boczny ze wskazaniem na podaż.

Analiza potwierdziła antycypację z 12 września.. po wyłamaniu 1.3250, obowiązuje sell w kierunku 1.3050, choć w dalszym ciągu w ramach ruchu bocznego, (a „boczniaki”, potrafią być złośliwe, o czym dobrze wiemy…)

W briefingu z 19 września (1.40 – 3.36) przy analizie interwału tygodniowego zakładam już test dolnego ograniczenia konsolidacji – 1.2850. Wskazuję też na drobny szczegół – osoby zainteresowane spadkową formacją pin bar na weekly (tydzień wcześniej), miały możliwość dokonania sprzedaż w oparciu o ten sygnał w okolicach 50% zniesienia. (=setup z wyższego interwału). Na interwale dziennym wskazuję na sygnał jaką była świeca marubozu, jednocześnie antycypując dwa warianty sprzedaży:

  1. sprzedaż w okolicy… 50% zniesienia marubozu (możliwość zlecenia sell limit – setup w oparciu o świecę marubozu).
  2. przy wystąpienia sygnału sprzedaży na poziomie 1.3050 (setup jako wyłamanie poziomu 1,3050).

Powróciłem do rynku GBPUSD w briefingu - 23 września ( czas: 1:39 – 3:47).

Okazało się, że setup w oparciu o marubozu był do „wzięcia”, a setup w oparciu o wyłamanie 1,3050 ma już ukonstytuowaną strukturę (wierzchołek 1,3120), „..do czasu powrotu powyżej 1,3120, obowiązuje kontynuacja ruchu...”. 

W Briefingu 26 września (1:38 – 3:40) poinformował o kolejnym sygnale sprzedaży – świecy z górnym ograniczeniem w okolicach 1,3120. Do czasu jej zniesienia obowiązuje atak na strefę wsparcia z możliwością kontynuacji trendu. Analizując wykres dzienny wszystko, co można było powiedzieć, to stwierdzenie realizacji setupu wynikającego z wyłamania bariery 1,3050, ta więc bariera musiałby być określona jako aktualny poziom oporu.

Reklama

Ostatni raz powróciłem do rynku GBPUSD dwa dni temu, 3 października. W Briefingu ( 2:45 – 5:15) zwróciłem uwagę na kolejny spadkowy setup.. , dodajmy, jeden z moich „ulubionych” – okno bessy jako sygnał kontynuacji trendu.. Poniżej zrzut ekranu z briefingu. Wniosek był prosty. Mamy kolejny spadkowy sygnał, do czasu zamknięcia okna, obowiązuje kontynuacja, a nawet gdyby popyt podjął próbę zamknięcia okna – czekamy na wynik starcia o granicę 1,3050.

 

Wykres 1. GBPUSD interwał D1

FXMAG forex kabel, czyli… rynek mówi do nas niejeden raz i w niejeden sposób... 1FXMAG forex kabel, czyli… rynek mówi do nas niejeden raz i w niejeden sposób... 1

Po dwóch sesjach (5 X, wczesny poranek) wykres przedstawiał się następująco:

Wykres 2. GBPUSD interwał D1

Reklama

FXMAG forex kabel, czyli… rynek mówi do nas niejeden raz i w niejeden sposób... 2FXMAG forex kabel, czyli… rynek mówi do nas niejeden raz i w niejeden sposób... 2

Wykres 3. GBP interwał W1

FXMAG forex kabel, czyli… rynek mówi do nas niejeden raz i w niejeden sposób... 3FXMAG forex kabel, czyli… rynek mówi do nas niejeden raz i w niejeden sposób... 3 

Podsumujmy naszą refleksję o analizie, antycypacji i otwieraniu pozycji na kablu w ostatnim miesiącu, wskazując na kilka setupów w oparciu o analizę „wielointerwałową”. Ograniczę się do wykresu dziennego:

Wykres 4. GBPUSD interwał D1 

FXMAG forex kabel, czyli… rynek mówi do nas niejeden raz i w niejeden sposób... 4FXMAG forex kabel, czyli… rynek mówi do nas niejeden raz i w niejeden sposób... 4

Reklama

Kilka uwag na zakończenie.

Gdyby ktoś mnie zapytał – do jakiego poziomu będzie trwał ruch spadkowy?

Moja odpowiedź musi być następująca: z racji braku horyzontalnych poziomów odniesienia (rynek obecnie „wie” tylko, że wsparcie w okolicach 1,2850 zostało wybite), określenie hipotetycznego targetu ruchu jest niemożliwe przy wykorzystaniu metody analizy price action.

A gdyby ktoś mnie zapytał o antycypację „byczą”, to znaczy, kiedy moglibyśmy mówić o zmianie sentymentu na rynku GBP/USD?

 

Odpowiedź byłaby następująca: w obecnym układzie rynku warunkiem podstawowym powrotu kupujących jest :

Reklama

 

  1. powrót powyżej 1,2850 (czyli negacja wybicia po-brexitowych dołków),
  2. zamknięcie okna bessy, czyli negacja ostatniego sygnału price action zapowiadającego kontynuację ruchu spadkowego,
  3. powrót powyżej 1,3050 , czyli ponowne potwierdzenie strefy 1,2850-1,3050 jako wsparcia. Antycypację kontrariańskiego schematu przestawiam poniżej.

 

Wykres 5. GBPUSD interwał D1

FXMAG forex kabel, czyli… rynek mówi do nas niejeden raz i w niejeden sposób... 5FXMAG forex kabel, czyli… rynek mówi do nas niejeden raz i w niejeden sposób... 5

A do tego czasu, nawet w przypadku (a może przede wszystkim?) wystąpienia ruchów powrotnych, szukanie sygnałów kontynuacji na niższych interwalach (4h, h1) wydaje się racjonalne, choć nigdy nie mamy gwarancji zarobków… Na rynku nie istnieje takie pojęcie jak „pewność”.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Zbigniew Wieczorek

Zbigniew Wieczorek

Specjalizuje się w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.


Tematy

Reklama
Reklama