Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Inwestowanie w spółki surowcowe

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Inwestor zainteresowany rynkami surowcowymi ma bardzo dużo możliwości inwestycyjnych: może kupować surowce w postaci fizycznej lub instrumenty pochodne, których wartość jest od nich zależna. Może również zakupić waluty surowcowe, ETF-y lub certyfikaty strukturyzowane. W poniższym artykule chciałbym przypatrzeć się innemu rozwiązaniu – zakupowi akcji poszczególnych spółek surowcowych lub indeksów ich akcji.

 

Rodzaje spółek surowcowych

Liczba spółek, których cena akcji zależy od notowań ceny surowca, jest ogromna i w dużym skrócie dzieli się na 3 grupy:

1. Przedsiębiorstwa wydobywcze, których utarg zależy od ceny i ilości wyprodukowanego surowca – kursy akcji zależą od cen surowców; wśród nich można wyróżnić trzy grupy firm:

  • posiadające kopalnie,
  • dopiero poszukujące złóż,
  • firmy typu Royalties, które nie zajmują się działalnością stricte wydobywczą, ale pożyczają kapitał innym spółkom poszukującym surowców z reguły będących na wczesnym etapie rozwoju, a w przypadku sukcesu będą dostawać stałą ilość surowca po określonej cenie.
Reklama

2. Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i przetwórcze, które używają surowców wswojej działalności. Są one klientami pierwszej grupy i w ich przypadku cena akcji może zmieniać się odwrotnie od ceny surowca, np. wzrost ceny ropy naftowej spowoduje wzrost kosztów transportu, co przyczyni się do spadku kursu firmy spedycyjnej. Oczywiście wśród nich można znaleźćfirmy, dla których surowce zarównowiążą się zdużymi kosztami, jak i są nieznaczącą pozycją.

3. Przedsiębiorstwa przetwórcze, które kupują i sprzedają. Dla nich istotne są relacje pomiędzy tymi surowcami.

 

Czynniki wpływające na zależność cen akcji od notowań surowców

Przed inwestycjami w walory takich spółek warto dogłębnie przeanalizować czynniki, które wpływają na zależność kursów akcji od kursów surowców.

Po pierwsze ważne jest to, czy ich wydobycie stanowi podstawową działalność, czy jest to dodatkowe zajęcie. Analogicznie istotny jest udział surowców w ogólnych kosztach przedsiębiorstwa. Następnymi czynnikami zwiększającymi omawianą wrażliwość są: działalność na międzynarodowych rynkach oraz uzależnienie od dostaw surowca, dla którego brak substytutu. Na koniec warto zwracać uwagę, czy dana spółka stosuje hedging oraz jak może zmniejszyć wpływ negatywnego efektu zmian na rynkach surowców na podstawową działalność spółki.

Reklama

 

Sposoby inwestowania

Wydaje się, ze najprostszym sposobem inwestycji jest zakup akcji poszczególnych spółek. Jednakże ze względu na ich ilość i usytuowanie geograficzne jest to zadanie karkołomne. W takiej sytuacji można wyspecjalizować się w analizie poszczególnych rynków surowcowych (ze względu na kryteria geograficzne lub przedmiotowe). Niestety takie działanie będzie sprzeczne z zasadą dywersyfikacji i zwiększy ryzyko inwestowania. Dlatego warto także rozpatrzeć alternatywne podejście, czyli zakup funduszy odzwierciedlających notowania wielu spółek surowcowych. Przykładowo funduszami związanymi z rynkiem złota i srebra a cieszącymi się dużym zainteresowaniem inwestorów są fundusze GDX i GDXJ z grupy Van ECK Global. Pierwszy z nich inwestuje środki w 40 największych spółkach wydobywczych proporcjonalnie do ich kapitalizacji, a drugi inwestuje w firmy, których kapitalizacja nie przekracza 1 mld USD.

Gdy inwestor jest pewny spadków kursu, może także wykorzystać mechanizm tzw. krótkiej sprzedaży, polegający na sprzedaży akcji, których nie jest się właścicielem, by odkupić je później po niższej cenie. Jest to bardziej ryzykowna strategia, ale może umożliwić osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu, gdy wszyscy inni stracą.

 

O czym warto pamiętać?

Niezależnie czy analizujemy zakup poszczególnych spółek czy funduszy je grupujących, musimy uwzględnić dodatkowo kilka czynników:

  • Mogą pojawić się problemy techniczne lub organizacyjne w danych kopalniach (ten problem będzie dotyczył osóbinwestujących w poszczególne walory). Bardzo często spadek kursu jest spowodowany strajkiem pracowników najważniejszej kopalni lub nieprzewidzianym wydarzeniem losowym.
  • W przypadku większości surowców koszty wydobycia rosną, ponieważ obecnie mamy dostęp do trudno dostępnych pokładów, choć jak pokazała rewolucja łupkowa, postęp technologiczny może zmieniać tę tendencje.
  • Państwa poprzez politykę fiskalną oraz chęć zapewnienia surowców strategicznych mogą interweniować na tych rynkach, co może zaskoczyć inwestorów.
  • W przypadku niepewnej sytuacji na rynkach finansowych mogą pojawić się problemy z finansowaniem inwestycji.
Reklama

Opisanie wpływu każdego z tych czynników na rynek surowców i możliwości inwestycyjnej wymagałoby osobnego artykułu. Warto powyższy artykuł potraktować jako wprowadzenie do tematu, który należy kontynuować.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Rafał Wrona

Rafał Wrona

Absolwent Ekonomii na UEK. Zwolennik łączenia analizy technicznej z analizą makroekonomiczną oraz inwestycji, wykorzystujących powiązania pomiędzy odmiennymi typami instrumentów finansowych. Wśród jego zainteresowań znajdują się inwestycje alternatywne (ETFy, Fundusze Hedgingowe, VC, PE, Equity Crowdfunding).


Reklama
Reklama