Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Efektywny trading vs efektowny trading

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Czy Twój trading jest efektywny czy efektowny? Przez efektowny trading można rozumieć niesamowite 'zwroty akcji' krzywej kapitału - czyli okresy spektakularnych sukcesów kończące się równie spektakularnymi zjazdami w dół czy nawet czyszczeniem konta. Co należy rozumieć przez efektywny trading? Nad tym skupimy się w poniższym artykule.

 

Żeby dobrze zrozumieć pojęcie efektywności należy w pierwszej kolejności odnieść się do pojęcia racjonalnego gospodarowania. W ekonomii pojęcie efektywności utożsamia się z racjonalnością działań ludzkich w procesie gospodarowania. Efektywne/racjonalne gospodarowanie osiągane jest na dwa sposoby:

  • poprzez maksymalizację zysków przy danych kosztach,
  • lub poprzez minimalizację kosztów przy danym zysku.

Jak należy to rozumieć w kontekście tradingu/inwestowania? Tutaj przełożenie jest proste. Efektywność osiąga się poprzez:

  • maksymalizację stopy zwrotu przy danym poziomie ryzyka,
  • lub poprzez minimalizację ryzyka przy danej stopie zwrotu.

 

Reklama

Czy zatem realizację tych stwierdzeń mamy rozumieć poprzez optymalizację współczynnika zysku do ryzyka rozumianego jako stosunek potencjalnego zysku do potencjalnej straty z transakcji? Nie do końca.

Do stosowania powyższych stwierdzeń konieczne jest jednak zrozumienie czym jest ryzyko. W kontekście tradingu ryzyko utożsamia się najczęściej ze wspomnianą wcześniej potencjalną stratą z transakcji, jednak konieczne jest by ryzyko pojmować w sposób szerszy.

Zastanówmy się co stanie się, gdy spróbujemy manipulować stosowanym przez nas współczynnikiem zysku do ryzyka (zauważ koniecznie, że stosujemy tutaj wskaźnik w konwencji 'zysk do ryzyka' a nie 'ryzyko do zysku', dzięki temu możemy mówić, że preferujemy wyższą wartość wskaźnika)?

Jeśli korzystamy z relacji zysk do ryzyka na poziomie 3:1 i chcielibyśmy maksymalizować zysk przy niezmienionych kosztach lub minimalizować koszty przy niezmienionym ryzyku to moglibyśmy uznać, że należy jak najbardziej zwiększać ten współczynnik. Czy w takim przypadku nasze wyniki poprawią się? Niekoniecznie. Zwiększenie współczynnika zysku do ryzyka będzie skutkowało obniżeniem skuteczności rozumianej jako ilość zyskownych transakcji w stosunku do wszystkich zrealizowanych transakcji. W ostatecznym rozrachunku może się to nie przełożyć ani na wzrost stopy zwrotu ani na obniżenie ryzyka.

 

W ocenie efektywności naszej strategii nie możemy korzystać z wartości nominalnych. Konieczne jest użycie miar relatywnych względnych, takich jak stopa zwrotu. Stopa zwrotu jest najbardziej popularnym wskaźnikiem opisującym zysk i jest przez nas dość dobrze rozumiana intuicyjnie. A jaki wskaźnik powinniśmy stosować do opisu ryzyka? Statystyka ma ich wiele, ale najbardziej popularnym jest odchylenie standardowe.

Reklama

Czym jest odchylenie standardowe? W statystyce jest to miara ukazująca rozproszenie wartości wokół średniej. Weźmy pod uwagę dwa zbiory liczb:

  1. 4; 7; -4; 3; 0; 2; -1; 5; 0; 1
  2. 16; 6;-27; 10; 12; 0; -15; 7; -10; 18

Średnia dla obu zbiorów wynosi 1,7. Jednak łatwo dostrzec, że w zbiorze A wartości są zdecydowanie bliższe średniej. Odchylenie standardowe dla zbioru A wynosi ok. 3,2 a dla zbiory B ok. 14,7. Wyniki mówią nam jaka jest przeciętna różnica pomiędzy średnią a danymi. Jeśli potrzebujemy zobrazowania tego jak działa odchylenie standardowe to wystarczy, że na wykres notowań naniesiemy narzędzie Wstęgi Bollingera. Wstęgi tworzone są poprzez dodanie i odjęcie od średniej kroczącej wielokrotności odchylenie standardowego. Kanał tworzony przez Wstęgi poszerza się, gdy zmienność na rynku rośnie i zwęża, gdy zmienność maleje.

Teraz zwracam uwagę na kluczowe słowo: zmienność. Ryzyko w pierwszej kolejności musi być utożsamiane ze zmiennością. Jeśli mówimy o ryzyku naszej strategii to powinniśmy mieć na uwadze to jak w poszczególnych okresach zmienia się nasza stopa zwrotu. A w formie wizualnej - czy nasza krzywa kapitału jest 'wygładzona' czy 'poszarpana'. Spójrz na poniższe wykresy przedstawiające krzywe kapitału. Obie krzywe przedstawiają strategie o takiej samej stopie zwrotu. Jednak strategia 'niebieska' była bardziej niestabilna w poszczególnych pod okresach. Straegia ta cechuje się wyższym odchyleniem standardowym niż strategia 'czerwona', której krzywa kapitału jest dość stabilna.

 

FXMAG forex efektywny trading vs efektowny trading zarządzanie ryzykiem zarządzanie kapitałem strategie forex 1FXMAG forex efektywny trading vs efektowny trading zarządzanie ryzykiem zarządzanie kapitałem strategie forex 1

 

Reklama

Właśnie przez to powinniśmy rozumieć efektywność tradingu. Jeśli mielibyśmy do wyboru dwie zaprezentowane strategie to powinniśmy wybrać tę drugą, gdyż przy mniejszym poziomie ryzyka odniosła tę samą stopę zwrotu co strategia pierwsza. Strategię pierwszą moglibyśmy stosować tylko w przypadku, w którym cechowałaby się wyższą stopą zwrotu. Zwiększanie ryzyka jest akceptowalne wyłącznie wtedy, gdy przyczynia się do zadowalającego zwiększenia stopy zwrotu.

 

 

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Jakub Wilk

Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.


Reklama
Reklama